Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Εργαζομένων
Προηγούμενη Σελίδα

Υπάρχει ένα πλέγμα κανόνων και ρυθμίσεων που αφορά τους εργαζόμενους.

Το πλέγμα αυτό είναι προφανώς διαφορετικό για εκείνους που εργάζονται στην Υγεία και εκείνους που εργάζονται στον Πολιτισμό.

................

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04