Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Σύστημα Υπ.  Μητρότητας
Προηγούμενη Σελίδα

Στις σελίδες αυτές παρέχεται ένα καλό παράδειγμα λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες Τηλεϊατρικής.

Αναπτύχθηκε από τον συνεργάτη του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής κ. Μιχαήλ Γκατζώνη, για τις ανάγκες Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής Μητρότητας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έρευνητικού έργου HERMES (1996-1998).

Για να δείτε το παράδειγμα ακολουθείστε τα βήματα:

.............

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04