Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ιατρεία
Προηγούμενη Σελίδα

Η ελάχιστη υποδομή την οποία πρέπει να έχει σήμερα ένα ιατρείο είναι ένας επιτραπέζιος ή φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,  .............

Στον Η/Υ πρέπει να είναι εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα (λογισμικό) ΗΦΥ, το οποίο θα επιτρέπει την καταγραφή των περιστατικών, τη διαχείρισή των, την επεξεργασία των και την υποστήριξη των άλλων υποχρεωτικών μεν, αλλά μη ιατρικών διεργασιών.

................

Ο Η/Υ μπορεί να είναι συνδεδεμένος με μια ή περισσότερες συσκευές μετρήσεων ζωτικών παραμέτρων της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος. Τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι συσκευές μετρήσεως της πιέσεως, της θερμοκρασίας, των αερίων αίματος,  αλλά και σημάτων όπως το ΗΚΓ, το τοκογράφημα κ.α. Προϋπόθεση είναι βέβαια οι συσκευές αυτές να έχουν ψηφιακή έξοδο, να μπορούν να συνδεθούν απευθείας στον Η/Υ και να υπάρχει το κατάλληλο λογισμικό για την αποθήκευση, αναζήτηση, παρουσίαση και επεξεργασία των πληροφοριών.

Η γενική τάση που επικρατεί στη κατασκευή των συσκευών αυτών είναι να γίνονται όσο το δυνατόν μικρότερες, να είναι ψηφιακές (να έχουν ψηφιακή έξοδο), να είναι φορητές και να ομαδοποιούν τις απαραίτητες μετρήσεις (μετρούν ταυτοχρόνως περισσότερες της μιας παραμέτρους).

Το λογισμικό των συσκευών μπορεί να συνδυαστεί αυτό των ΗΦΥ και έτσι να γίνεται αυτόματη καταγραφή.

.................

Σε πολλές χώρες ο Η/Υ ενός ιατρείου αποτελεί μέλος ενός ευρύτερου δικτύου, το οποίο διαχειρίζεται ιατρικές πληροφορίες, στα πλαίσια ενός τοπικού ή εθνικού συστήματος. Η διασύνδεση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή σε κεντρικά σχεδιασμένες υπηρεσίες (π.χ. διαχείριση επισκέψεων, διαχείριση οικονομικής φύσεως θεμάτων, διαχείριση φαρμάκων, κλπ.). Η συμμετοχή σε ευρύτερα δίκτυα τείνει να γίνει υποχρεωτική. Σε αυτή περιλαμβάνονται και τα Ευρωπαϊκά δίκτυα.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04