Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Εργαστήρια
Προηγούμενη Σελίδα

Τα Εργαστήρια Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, προσφέρουν δυνατότητες μάθησης, πρακτικής εξάσκησης, επιβεβαίωσης της απόκτησης γνώσεων και άλλων λειτουργιών.

Στόχος είναι να παρέχεται αδιαλείπτως η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να συμμετάσχει στις διαδικασίες Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, όταν διαθέτει χρόνο, όταν έχει τη διάθεση και χωρίς τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που πολλές φορές συνεπάγεται η παρουσία δασκάλων και το συγκεκριμένο πλαίσιο ενός σχολείου.

Η δημιουργία των Εργαστηρίων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σας παρακαλούμε λοιπόν να δείξετε κατανόηση στη διάρκεια της περιόδου κατασκευής των.

Μπορείτε να επιλέξετε αμέσως μετά, το θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε. Καλή επιτυχία

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04