1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για Σύγχρονα Ασκληπιεία

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού, Υγείας & Πρόνοιας και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θέλω να ευχαριστήσω τους παραπάνω ευγενείς χορηγούς.

Καλωσορίζω τον κ. Πρύτανη κ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ

Τους εκπροσώπους των κ.κ. Υπουργών

Τους Συμβούλους και εκπροσώπους φορέων

Καλωσορίζω και ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που συμμετέχετε στις εργασίες του Συνεδρίου.

Το Σωματείο ΦΙΛΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την καλλιέργεια – προβολή και διάδοση της βασικής ιδέας του Σωματείου.

Η ιδέα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πρότυπου ενιαίου χώρου πολλαπλών χρήσεων που θα καλύπτει άμεσες ανάγκες αλλά και θα αποτελέσει καινοτόμο προσέγγιση παράλληλης λειτουργίας μονάδων Φροντίδας, Πρόνοιας και Πολιτισμού.

Η Υγεία και ο Πολιτισμός συνδυάζονται κατά το πρότυπο των Ασκληπιείων της αρχαιότητας, εξ ου και ο τίτλος.

Στόχοι του προγράμματος του "Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών"

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  1. Την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη μελέτη, σχεδιασμό, διαμόρφωση και διαχείριση του Πάρκου, με σκοπό την εξέλιξή του σε σύγχρονο Ασκληπιείο
  1. Τη δημιουργία αστικού χώρου υψηλού επιπέδου (Ασκληπιείο Πάρκο) για τις υπηρεσίες υγείας με περιβαλλοντικό πλαίσιο, όπου παράλληλα θα αναπτύσσονται συμβατές δραστηριότητες πολιτισμού
  1. Την έρευνα για νέες μορφές διαχειρίσεως των μονάδων παροχής φροντίδας υγείας, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, σε συμφωνία και με τις πρόνοιες του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου
  1. Τη δημιουργία προηγμένων τηλεματικών δικτύων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με χρήση  υψηλής Τεχνολογίας, για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομειακών και των άλλων μονάδων που βρίσκονται εντός του πάρκου, ή δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν μελλοντικώς εντός του Πάρκου

Το Σωματείο μας, στα πλαίσια των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων του, πραγματοποίησε τρεις ημερίδες:

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ), με απόφασή του στις 1 Μαίου του 1997 ανέθεσε την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα «ΑΣΚΛΗΠΙΕΊΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίο και κατετέθη τον Μάϊο του 1998.

Επίσης συνεργαστήκαμε με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Κύριοι Σύνεδροι,

Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα, η Ιατρική οφείλει να συναντήσει η φιλοσοφία, τη νομική και την κοινωνιολογία, να επαναπροσδιορίσει τις αρχές και τα κριτήριά της και να ξαναβρεί την ανθρωπιά της. Ο γιατρός του μέλλοντος πρέπει να είναι έμπλεος υψηλής παιδείας, ευαίσθητος στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να γνωρίζει την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου κάθε εποχής. Η ιατρική μαζί με όλες τις άλλες επιστήμες και την τεχνολογία πρέπει να συμβάλλει, ώστε να έχει η ζωή μας νόημα, φως ομορφιά και τρυφερότητα.