Αυγή Μαρκοπούλου

Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

            Σας χαιρετίζω εκ μέρους του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων κυρίου Λαλιώτη, που επρόκειτο να έρθει και να κηρύξει την έναρξη αυτού του Συνεδρίου και εκ μέρους του Οργανισμού Αθήνας όπως το λέμε εν συντομία, που, όπως ακούσατε, εδώ και μερικά χρόνια έχει μια καλή σχέση με τους Φίλους του Ασκληπιείου Πάρκου.

            Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας πω δυο λόγια, σχετικά με την ένταξη αυτής της προσπάθειας που γίνεται στο γενικότερο γίγνεσθαι της Αθήνας. Η αναβάθμιση της Αθήνας και ευρύτερα της Αττικής, (γιατί όταν λέμε Αθήνα, εννοούμε πάντα την ευρύτερη περιοχή της που είναι πια η Αττική), αποτελεί λοιπόν έναν από τους πάγιους και μείζονες στόχους που το ΥΠΕΧΩΔΕ επιδιώκει με συστηματικότητα και συνέπεια τα τελευταία χρόνια.

             Ενας από τους σταθμούς αυτής της προσπάθειας ήταν και το πρόγραμμα Αττική SOS, πριν μερικά χρόνια (όσοι από σας το θυμόσαστε), μέσω του οποίου προωθήθηκε η υλοποίηση βασικών στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας.

             Παράλληλα προχώρησαν έργα μεγάλης κλίμακας, όπως είναι η κατασκευή του νέου Αεροδρομίου στα Σπάτα, ή το Αττικό Μετρό, αλλά και το πρόγραμμα αναβάθμισης και ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, του οποίου η υλοποίηση μόλις έχει ξεκινήσει, η αναβάθμιση και η εξυγίανση κεντρικών περιοχών της Αθήνας, που ελπίζω σιγά σιγά να βλέπετε όλοι σας, αλλά και άλλα θεσμικά μέτρα, για την προστασία των ορεινών όγκων, των ρεμάτων κλπ.

             Σήμερα θεωρούμε ότι η αρνητική εικόνα της Αθήνας του παρελθόντος αρχίζει πλέον να είναι αναστρέψιμη. Υπάρχουν οι προοπτικές, υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες και η αντίστοιχη εμπειρία, αλλά και η πολιτική βούληση, που εξασφαλίζουν την προσέγγιση και ελπίζουμε την ολοκλήρωση των στόχων μας.

             Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει προωθήσει και προχωρήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, για την δημιουργία ενός συστήματος υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και έτσι χωροθετήθηκαν και οι μεγάλες εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Εργων. Δεν αναφέρομαι στις μικρότερες, αλλά οι μεγάλες παρεμβάσεις που γίνονται στο Φάληρο, στον Αγιο Κοσμά, στο Ελληνικό κλπ, υλοποιούν αυτούς τους υπερτοπικούς πόλους αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής.

             Αυτοί λοιπόν οι πόλοι, εξυπηρετούν ολόκληρη την έκταση της πόλης. Ένας από αυτούς είναι για μας και το Γουδί, η περιοχή αυτή για την οποία μιλάμε, όπου θα γίνει το Ασκληπιείο.

             Παράλληλα το ΥΠΕΧΩΔΕ και ο Οργανισμός της Αθήνας, προχωρούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για το πράσινο, που στόχο έχει να ενοποιήσει τους χώρους πρασίνου και αναψυχής, τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, το περιαστικό πράσινο, τους ορεινούς όγκους και τις ακτές, σε ένα δίκτυο, σε ένα οργανωμένο δίκτυο.

             Από χρόνια οι Αθηναίοι γκρινιάζουν για το περιαστικό πράσινο που έχουμε στην πόλη, αλλά ακόμα κάνουμε πολύ περιορισμένη χρήση του περιαστικού αυτού πρασίνου. Δηλαδή έχουμε γύρω μας μια σειρά από ορεινούς όγκους σε σημαντικά καλή κατάσταση, όπως είναι η Πεντέλη, η Πάρνηθα, ο Υμηττός, το Αιγάλεω, για τους οποίους έχουμε αρχίσει να κάνουμε έργα ουσιαστικής βελτίωσης και που ακόμα δεν είναι ενταγμένα στην σκέψη και στο πρόγραμμα των Αθηναίων, σαν ένας τόπος εκτόνωσης, βόλτας, αθλητισμού, αναψυχής. Αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε στο εγγύς μέλλον να το επιτύχουμε, συνδέοντας αυτούς τους χώρους με τον αστικό χώρο και τους μικρότερους ελεύθερους χώρους, που υπάρχουν μέσα στην πόλη.

             Στόχος λοιπόν αυτού του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και προστατευόμενου συστήματος χώρων πρασίνου, που επιτρέπει μαζί με το πράσινο την ανάπτυξη και άλλων χρήσεων φιλικών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Βασικό στοιχείο του προγράμματος αυτού είναι η εσωτερική οργάνωση αυτών των επιμέρους πόλων και χώρων που απαρτίζουν το δίκτυο πρασίνου μητροπολιτικού χαρακτήρα και ένας τέτοιος είναι και το Γουδί.

             Ηδη λοιπόν έχει ανατεθεί από εμάς στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μια ερευνητική εργασία με θέμα την δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί, η οποία θα ενσωματώσει τις υφιστάμενες χρήσεις σε ένα εκτεταμένο χώρο πρασίνου υψηλής οικολογικής αξίας, με περιορισμένες χρήσεις, πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.

             Η δημιουργία ενός τέτοιου μητροπολιτικού πάρκου σε αυτή τη περιοχή, θα συμβάλλει ασφαλώς στη περιβαλλοντική αναβάθμιση όλης της βορειοανατολικής περιοχής του λεκανοπεδίου, αλλά και στην βελτίωση των πολεοδομικών συνθηκών μιας ευρύτερης περιοχής, και στην αναβάθμιση των κοινωνικών εξυπηρετήσεων υγείας, πολιτισμού και άλλων.

             Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει επίσης εκπονήσει μια ερευνητική εργασία, που αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας του Ασκληπιείου Πάρκου στο Γουδί, που είναι ένας μερικότερος χώρος γεωγραφικά, είναι ένα μέρος του μητροπολιτικού πάρκου που ανέφερα πριν.

             Η μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει αναμφίβολα εμπλουτίσει, κύρια από πλευράς εννοιών και ιδεών, τον πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό αυτής της ενότητας, με επιπλέον στοιχεία απαραίτητα για την μελέτη ενός ιδιότυπου από πλευράς χρήσεων χώρου όπως αυτός στο Γουδί.

             Κατ' αυτή την έννοια το συγκεκριμένο πρόγραμμα, υποδεικνύει μια ασφαλώς καινοτόμο προσέγγιση, ταυτόχρονης λειτουργίας μονάδων υγείας και πρόνοιας, με πολιτιστικές δραστηριότητες, σε ένα πρότυπο ενιαίο χώρο.

             Παράλληλα, αποτελεί μια πιλοτική έρευνα, για την δημιουργία παρόμοιων θεματικών πάρκων στην Ελλάδα, ίσως και στο εξωτερικό. Ενα σύγχρονο Ασκληπιείο, πρέπει να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για την κάλυψη των αναγκών υγείας και πνευματικής καλλιέργειας, μέσα σε ένα εκσυγχρονισμένο πολιτιστικό πλαίσιο και δια μέσου αυτού του συνδυασμού, δηλαδή της αντιμετώπισης θεμάτων υγείας και πολιτισμού, μπορούν πιθανότατα να διερευνηθούν σύγχρονες προσεγγίσεις και τρόποι επίλυσης των σύνθετων προβλημάτων που αναφύονται στη σημερινή εποχή.

             Θεωρώ πάντως, ότι η ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών με την δική σας, αγαπητοί φίλοι, δεν αντιμετωπίζουν θέματα που έχουν απλά σχέση με την υγεία και τον πολιτισμό, αλλά δια μέσου της συνειδητοποίησης των συγχρόνων προβλημάτων, προτείνουν καινοτόμες λύσεις. Και μακάρι να βρεθούν και άλλοι σαν και εσάς.

             Μ' αυτά τα σύντομα λόγια, εκ μέρους του κ. Λαλιώτη του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη αυτού του πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου. Εγώ θα αναγκαστώ να φύγω σε λίγο, αλλά θα παραμείνει ένας εκπρόσωπος από μας, ο κ. Κρεμμύδας,  που θα παρακολουθήσει τη συνέχεια.