2ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών

Το πρώτο Σύγχρονο Ασκληπιακό Πάρκο για την Υγεία και τον Πολιτισμό

Αθήνα, 1 και 2 Οκτωβρίου 2004 (πρόταση)