1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

"Σύγχρονα Ασκληπιεία: Υγεία <-> Πολιτισμός"

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2000 και Ελευσίνα 21 Οκτωβρίου 2000