Μελέτη

 

‘Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Μετά από δημόσια προκήρυξη η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με την απόφασή της της 17ης Ιουλίου 1999, ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την εκπόνηση Μελέτης με θέμα «Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών».

 

Ως επί κεφαλής της Ομάδας Μελέτης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ‘Εργου, τέθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Σωματείου ‘Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’, Δημήτριος Σωτηρίου, ο οποίος είχε και την ευθύνη των διαπραγματεύσεων με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Σύμβαση είχε διάρκεια 14 μηνών. 

 

Η Ομάδα Μελέτης παρέδωσε τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων και σε μορφή κατάλληλη για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Σημαντικό αποτέλεσμα της εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε, είναι η δημιουργία σελίδων σχετικά με το ‘Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών’ και τα ‘Σύγχρονα Ασκληπιεία’, στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι σελίδες αυτές φιλοξενούνται σε υπολογιστές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι σελίδες διατίθενται κυρίως στην Ελληνική γλώσσα, αλλά υπάρχουν και αρκετά θέματα στην Αγγλική. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί και την βάση για την ανάπτυξη διεθνούς ερευνητικού δικτύου με θέμα ‘Σύγχρονα Ασκληπιεία’, το οποίο προωθεί το Σωματείο ‘Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’.  Η πρόσβαση στις σελίδες του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών, γίνεται από την διεύθυνση http://asclepieion.mpl.uoa.gr.

 

Η  Ομάδα Μελέτης και το Σωματείο ‘Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’, θεωρούν υποχρέωσή τους να ευχαριστήσουν και από τη θέση αυτή τον Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, κατά την υπογραφή της Συμβάσεως της Μελέτης.

 

Η Ομάδα Μελέτης ελπίζει, ότι οι ιδέες και οι προτάσεις που περιέχονται στο ανά χείρας κείμενο, θα βρουν γόνιμο έδαφος και θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και του Οργανισμού Αθήνας που είναι υπεύθυνοι για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Επίσης θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των υπουργείων που έχουν άμεση σχέση με το υπό μελέτη αντικείμενο δηλαδή Υγείας και Πρόνοιας, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τέλος ελπίζεται ότι θα προκληθεί και το ενδιαφέρον της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, σε βαθμό που θα διασφαλιστεί η συνέχεια της προσπάθειας και θα στεφθούν με επιτυχία οι οραματισμοί για τη δημιουργία του ‘Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών και των άλλων  ‘Σύγχρονων Ασκληπιείων’.

 

Ελπίζεται ακόμα, ότι ο Οργανισμός Αθήνας θα συνεχίσει την υποστήριξη της προσπάθειας και θα συντονίσει τους φορείς και τις επιστημονικές ομάδες, που εργάζονται προς την κατεύθυνση της υλοποιήσεως του φιλόδοξου προγράμματος του Οργανισμού ‘Μεγάλες Παρεμβάσεις για Μητροπολιτικές Ζώνες Πρασίνου μέσα στον Αστικό Ιστό της Αττικής’, ώστε να προχωρήσει η άμεση και σταδιακή υλοποίηση του ‘Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’.

 

Θα είναι μεγάλη ικανοποίηση να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες της ΓΓΕΤ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων σχετικά με τα Σύγχρονα Ασκληπιεία και το Ασκληπιείο  Πάρκο Αθηνών σε ερευνητικό επίπεδο, ώστε να δοθεί η ευκαιρία αναπτύξεως ιδεών και καινοτόμων προσεγγίσεων των επιδιωκομένων λύσεων. Η Ελλάδα πρέπει επί τέλους να ανακαλύψει νέα ενδιαφέροντα και κατάλληλα πεδία προβληματισμού και να επιχειρήσει λύσεις και προσεγγίσεις που δεν βρήκαν κατάλληλο κλίμα ενθάρρυνσης στο παρελθόν.

 

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για συμπληρωματικές πληροφορίες και προτάσεις, στις ηλεκτρονικές Σελίδες του «Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών» στη διεύθυνση http://asclepieion.mpl.uoa.gr/aspasia 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000

Δημήτριος Σωτηρίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μελέτης

 

 

 

 

 


 

Η Ομάδα Μελέτης

 

«Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών»

 

 

Α. Ομάδα Υπηρεσιών Υγείας

·     Νατάσα Γιαννακοπούλου, Ιατρός

·     Ανδρέας Δανίκας, Ιατρός, (Συντονιστής)

·     Σπυρίδων Δευτεραίος, Ιατρός

·     Χρήστος Κίττας, Καθηγητής, Ιατρός (Σύμβουλος Μελέτης)

·     Δημήτριος Κουιμηντζής, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής

·     Δημήτριος Σωτηρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

 

 

Β. Ομάδα Υπηρεσιών Πολιτισμού

·     Ιωάννα Βογιάζου, Εξωτερικός Συνεργάτης ATC / Πολιτικός Επιστήμων

·     Νικόλαος Δεσύπρης, Δρ, Έρευνα & Ανάπτυξη, Νέες Τεχνολογίες, ATC

·     Ανδρέας Καλιγέρης, Υπεύθυνος Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ATC

·     Θόδωρος Παπαδημητρίου, Γλύπτης (Σύμβουλος Μελέτης)

·     Μάρθα Τσαπατώρη, Σύμβουλος Πληροφορικής ATC,  (Συντονίστρια)

 

 

Γ. Ομάδα Δικτύου

 

·     Μιχάλης Γκατζώνης, Πληροφορικός

·     Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής

·     Κώστας Μπόβαλης, Ειδικός Δικτύων

·     Βενέσσα Σκιαδέλλη,  Πληροφορικός (Συντονίστρια)

·     Παντελής Μπαλαούρας, Μηχανικός Δικτύων

 

 

Δ. Ομάδα Δημιουργίας Σελίδων στον Παγκόσμιο Ιστό

·     Μιχάλης Γκατζώνης, Πληροφορικός

·     Δημήτριος Σωτηρίου, Αναπλήρωτής Καθηγητής

 

 

 


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης Μελέτης είναι η συμβολή στην διαμόρφωση μεθοδολογίας σχεδιασμού  μιας σύγχρονης ψηφιακής περιοχής, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμεύσει ως πρότυπο σχεδιασμού Σύγχρονων Ασκληπιείων.

 

Η Μελέτη καλύπτει και τις ανάγκες για την άμεση εφαρμογή στο συγκεκριμένο χώρο του ‘Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’, όπως απαιτούσε  η Προκήρυξη. 

 

Η δημιουργία μιας Ψηφιακής Περιοχής, προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός προηγμένου τηλεματικού δικτύου υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές απόψεις για την Κοινωνία των Πληροφοριών. Το τηλεματικό δίκτυο μπορεί να εξασφαλίσει την επικοινωνία, το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών υγείας και πολιτισμού, τη διευκόλυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα, τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν εντός ενός Σύγχρονου Ασκληπιείου και τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που θα προσφέρονται.

 

Η Σύμβαση εξελίχθηκε ομαλά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

 

Ο σχεδιασμός του Τηλεματικού Δικτύου στηρίχθηκε στις απαιτήσεις των νοσοκομειακών μονάδων του ΑΠΑ, ενώ των Υπηρεσιών Υγείας και Πολιτισμού σε υποδείξεις ειδικών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συμβάσεως. Για το σχεδιασμό τόσο των Υπηρεσιών Υγείας όσο και Πολιτισμού ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία, η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της Μελέτης.

 

Μετά τον αρχικό σχεδιασμό των Υπηρεσιών Υγείας, συντάχθηκαν ειδικά  ερωτηματολόγια με τα οποία έγινε η άντληση των απαιτήσεων των χρηστών υπηρεσιών υγείας, προκείμενου να διαπιστωθεί η επιτυχία η όχι των σχεδιασμών. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ορθότητα των σχεδιασμών.

 

Δεδομένου του καινοτόμου του θέματος των Σύγχρονων Ασκληπιείων και της προσέγγισης σχεδιασμού των υπηρεσιών, αποφασίστηκε η άμεση δημοσιοποίηση των σχετικών κειμένων αμέσως μετά το πέρας του αρχικού σχεδιασμού των υπηρεσιών. Τα κείμενα διατέθηκαν, με τον ρυθμό που παρήχθησαν Η δημοσιοποίηση των κειμένων έγινε μέσω των ηλεκτρονικών Σελίδων του Έργου που περιέχονται στη διεύθυνση http://asclepieion.mpl.uoa.gr/aspasia. Οι Σελίδες περιέχουν και στοιχεία για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με την πορεία της εξέλιξης του Έργου.

 

Αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών ζητήθηκε και από άλλους επιστήμονες, κυρίως ιατρούς, με στόχο την αναζήτηση ασθενών σημείων τόσο στη μεθοδολογία όσο και στον αρχικό σχεδιασμό των υπηρεσιών. Η διεργασία αυτή δεν περιλαμβανόταν στις συμβατικές υποχρεώσεις της Ομάδας Μελέτης, αλλά κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί περισσότερο η ποιότητα του σχεδιασμού. Τα κείμενα διατέθηκαν στους εξωτερικούς αξιολογητές είτε με συμβατικό είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω των ηλεκτρονικών Σελίδων του Έργου).

 

Παράλληλα η Ομάδα ζήτησε από τους αρμόδιους των ηλεκτρονικών Σελίδων του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.uoa.gr)  και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (http://www.mednet.gr), να δημοσιεύσουν ανακοίνωση της Ομάδας, με την οποία γίνεται  πρόσκληση σε επιστήμονες και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, να μελετήσουν τα διατιθέμενα κείμενα, να τα σχολιάσουν και αν επιθυμούν να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους στην Ομάδα. Η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση άρχισε στις 20 Ιανουαρίου 2000.

 

Η όλη διεργασία δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την άποψη της συμμετοχής.

 

Τέλος τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της Μελέτης παρουσιάστηκαν κατά την 3η επιστημονική Ημερίδα, με θέμα «Σύγχρονα Ασκληπιεία: Υγεία <-> Πολιτισμός». Στόχος επίσης της Ημερίδας ήταν η περαιτέρω προώθηση της ιδέας των Σύγχρονων Ασκληπιείων. Κατόπιν διαβουλεύσεων με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η Ημερίδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα  του 26ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου (16-20 Μαΐου 2000) και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών) στις 17 Μαΐου 2000. Η Ημερίδα υπήρξε κατά γενική ομολογία επιτυχής.

 

Χαρακτηριστικό τόσο της δημοσιοποίησης των αρχικών κειμένων της Μελέτης όσο και της Ημερίδας, ήταν ότι δεν  προέκυψαν θέματα τα οποία θα υποδείκνυαν απομάκρυνση από τις προσεγγίσεις και τις λύσεις που υιοθετήθηκαν.

 

Τα κύρια αποτελέσματα της Μελέτης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

1.    Το τηλεματικό δίκτυο αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για τη δημιουργία Συγχρόνων Ασκληπιείων. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την βελτίωση όλων των υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα των ιατρικών εντός του ΑΠΑ

 

2.    Οι δαπάνες ανάπτυξης των δικτύων αυτών κυμαίνονται σε επίπεδα τα οποία επιτρέπουν την άμεση υλοποίησή των. Οι χρόνοι εγκατάστασης είναι επίσης μικροί  

 

3.    Το υπό κατασκευή και ολοκλήρωση τηλεματικό δίκτυο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιλοτικό δίκτυο του ΑΠΑ. Η επέκτασή του ώστε να περιλαμβάνει και τις 12 Πανεπιστημιακές Κλινικές που βρίσκονται εντός του ΑΠΑ, απαιτεί μικρή δαπάνη και προτείνεται να υλοποιηθεί άμεσα.

 

4.    Η ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών που θα ενισχύουν την προσπάθεια των πολιτών για καλύτερη Υγεία είναι μεγάλη και επείγουσα. Οι τηλεματικές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη κατεύθυνση αυτή. Στόχος των υπηρεσιών Υγείας είναι να παρέχονται σε ειδικά σημεία εντός ενός Συγχρόνου Ασκληπιείου  (στα επόμενα χρόνια η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται, με τη βοήθεια νέας γενεάς συσκευών, σε όποιο σημείο θα βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος)

 

5.    Η ανάπτυξη των Υπηρεσιών Υγείας μπορεί να γίνει με μικρή δαπάνη, αλλά είναι απαραίτητες οι  συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς όσον αφορά το περιεχόμενο. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών και η έναρξη της παροχής των προς τους πολίτες μπορούν να γίνουν σταδιακά. Η πιλοτική εφαρμογή των υπηρεσιών στο ΑΠΑ, μπορεί να υιοθετηθεί και για μια σειρά άλλα Σύγχρονα Ασκληπιεία, σε επιλεγμένα σημεία ανά την χώρα

 

6.    Η προσέγγιση των Συγχρόνων Ασκληπιείων τοποθετεί την Υγεία στα πλαίσια του Πολιτισμού. Συνεπώς η ανάπτυξη Υπηρεσιών Πολιτισμού είναι αυτονόητη και επείγουσα

 

7.    Οι Υπηρεσίες Πολιτισμού μπορούν να αναπτυχθούν σχετικά εύκολα, υποστηριζόμενες από τις σύγχρονες τηλεματικές τεχνολογίες. Ο Πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης, εφόσον τεθεί σε σύγχρονες βάσεις. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν νέες μορφές έκφρασης και δημιουργίας.  Όπως και στη περίπτωση των Υπηρεσιών Υγείας είναι απαραίτητες οι  συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς για τη διαμόρφωση του περιεχόμενου τους 

 

8.    Μετά τη δημοσίευση του Νόμου 2742 του 1999, υπάρχει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία του ΑΠΑ και άλλων Σύγχρονων Ασκληπιείων

 

 

Η όλη λογική της προσπάθειας σχεδιασμού και υλοποίησης υπηρεσιών Υγείας στα πλαίσια του Πολιτισμού με τη βοήθεια των νέων τηλεματικών τεχνολογιών καταδεικνύεται στις ειδικές ηλεκτρονικές Σελίδες οι οποίες  δημιουργήθηκαν, και προσομοιώνουν μια «Πύλη» του Ασκληπιείου  Πάρκου Αθηνών. Οι Σελίδες περιλαμβάνουν θέματα Υγείας και Πολιτισμού.

 

 

 

 

Study: Asclepieion Park of Athens[1]

 

Commissioned by the Greek General Secretariat of Research and Technology, September 5, 2000-10-24

 

Summary

 

The main scope of the Study entitled ‘Asclepieion Park of Athens’ is to contribute to the formulation of a design methodology of a modern digital site, which could be eventually used as a prototype to design ‘Modern Asclepieions’.

 

The Study covers the requirements for immediate application to the site of the ‘Asclepieion Park of Athens’, as it was described in the study’s open procurement.

 

The development of a Digital Site, requires the design and the pilot application of an advanced telematic network of high standards, in agreement with the European views as they are described in the Information Society concepts. The telematic network is designed to cover the communication needs assuming heavy loads, the co-ordination and the collaboration of all units providing health and cultural services, to facilitate the educational services of various levels, to cover the needs for managing the entire spectrum of the activities to be developed inside a Modern Asclepieion and facilitate the quality control of the services.

 

The University of Athens won the contract. The work started in July 1999 and was completed in 14 months, as requested.  All activities were completed as scheduled.

 

The design of the Telematic Network was based on requirements described by the hospital units operated within the ‘Asclepieion Park of Athens’. The services of Health and Culture that can be supported by the telematic network were selected by analysing the views of a number of experts, as it was requested by the Contract. All services were designed by a specially developed methodology.

 

When the initial design of the Health Services was completed, questionnaires were constructed and used subsequently in order to extract the requirements of users of health services, in an effort to ascertain whether the design was successful or not.  The results provided ample evidence for the soundness of the design.

 

Taking into consideration the innovative nature of the Modern Asclepieion concepts,and the way the design of the services was approached, the Research Team (RT) decided to make publicly available every part of the Study as they were produced. The ‘publication’ of the reports was made electronically at the Web pages of the Project at http://asclepieion.mpl.uoa.gr. The site contained additional information reflecting the progress of the entire effort.

 

Independent scientists and especially physicians requested evaluation of the designed services, seeking to reveal weak points either in the methodology and/or the initial design of the services. This procedure was not a contractual obligation, but it was deemed necessary in order to secure the quality of the design. The reports were made available to the external auditors by conventional or electronic means (via the Project’s Web pages).

 

Along the same lines, the Web sites of the University of Athens (www.uoa.gr) and the Athens Medical Society (www.mednet.gr) have published the invitation by the RT to scientists and every other interested person to study the electronically published reports and to comment on them and to make known thir views to the RT. The electronic publication started on January 20 and lasted up to end of September 2000. The entire procedure of the electronic publication of the reports did not yield the expected results form the point of view of the number of the participated scientists.

 

The intermediate results of the Study, were presented in the 3rd Workshop on ‘Modern Asclepieions: Health <-> Culture’. The aim of the workshop was to further promote the concept of Modern Asclepieions. The Workshop was sponsored by the Athens Medical Society and took place in Athens on May 17, 2000, in the context of the 26th Pan Hellenic Medical Conference (May 16-20, 2000). The Workshop was described by all as successful.

 

Both the Workshop and the electronic publication of the initial reports of the Study revealed that no issues were raised able to indicate that a departure from the adopted approaches and solutions were necessary.

 

The main results of the Study are summarised as follows:

 

1.    the Telematic network consists of a fundamental factor for the creation of a Modern Asclepieion. It is also of vital importance for the improvement of the health medical services and n particular the medical ones inside the ‘Asclepieion Park of Athens’

 

2.    the cost of the development of this type of networks is reasonable in levels indicating that their immediate realisation is desirable

 

3.    the telematic network of the School of Medicine of the University of Athens, expected to be operational within the year, can be used as a pilot network for the ‘Asclepieion Park of Athens’. Its extension to link the 12 University Clinics operating within the Park, needs little additional funds and is proposed to be implemented without delay

 

4.    the need for providing services to support the citizens’ efforts for better Health is great and urgent. The telematic technologies can contribute decisively in this direction. The health services will be offered in selected points within the Modern Asclepieion (in the next few years the provision of these services will be made, with the help of  new generation of devises, available to any point where the citizen will be

 

5.    the development of the Health services can be made with very reasonable funding, but the collaboration with scientific institutions is indispensable, as far as the content is concerned. The development of the services and their provision to the citizens can be made gradually. The pilot applications for the ‘Asclepieion Park of Athens’ can be adopted for a series of Modern Asclepieions, that will be created in selected sites in the country  

 

6.    the concept of Modern Asclepieions views Health in the context of Culture. Subsequently the need to develop services for Culture is becoming obvious and urgent

 

7.    services for Culture can be developed relatively easily, with the support of up to date telematic technologies. Culture can be used as a development vehicle, provided that it is put in a modern context. The new technologies facilitate new forms of expression and creation. As in the case of the health services it is necessary to foster collaboration with scientific institutions for the development of their content

 

8.    after the publication of the Public Law 2742 of 1999, a suitable legal framework exists for the creation of the ‘Asclepieion Park of Athens’ and other Modern Asclepieions

 

The entire logic of the effort to design and implement health services in the context of Culture with the support of the new telematic technologies is demonstrated in the specific electronic pages , that were created as a simulation of the Portal of the ‘Asclepieion Park of Athens’. The portal contains themes of health and culture.

 

 

 

 


[1] The ‘Asclepieion Park of Athens’ is a large space within the urban structure of the greater Athens area, containing 7 large hospitals, 3 Ministry complexes, sports facilities, military installations and other installations of public interest. The area is protected by Greek Law. The Modern Asclepieion concept aims at transforming the entire area in a site where health and Culture can be promoted in parallel and in harmony. The model for this site is that of an Ancient Asclepieion as described in Greek Mythology/ History