Πηγές στο Internet...Υπηρεσίες Πληροφόρησης
'Εργο ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΣκληπιείο Πάρκο Αθηνών: Σύνθεση Ιδεωδών & Ανάπτυξης
 Κεντρική Σελίδα  Χάρτης Site Νέα & Πληροφορίες  Βιβλίο Επισκεπτών  


Πρόοδος Έργου

Το Ακληπιείο Πάρκο Αθηνών ανοίγει τις Πύλες του...

Πηγές στο Internet

Διεθνείς Συνεργασίες

Ενδιαφέροντα Νομικά και άλλα σχετικά Κείμενα
Πηγές στο Internet  - Υπηρεσίες Πληροφόρησης


Πίνακας 2: Πήγες Πληροφοριών

 

Πίνακας 2: Πήγες Πληροφοριών  TOP

Ειδικότητα / Κατηγορία

Αντικείμενο

Διεύθυνση στο Internet

Ακτινολογία

Radiology Teaching Files

Από το Wasington University. Περιέχει υλικό συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην ανατομία και ακτινολογία, καθώς και αναφορές ενδιαφερόντνων περιστατικών

http://www.rad.washington.edu/

Ακτινολογία

Virtual Hospital's Radiology Textbook

Από το Iowa University. Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για ποικίλα ιατρικά περιστατικά ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικό υλικό πολυμέσων, προσομοιώσεις περιστατικών, διαλέξεις και βιβλιογραφικό υλικό

http://indy.radiology.uiowa.edu/Providers/ProviderDept/InfoByDept.Rad.html

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR, Καρδιαναπνευστική ανάνηψη)

Προϊόν της εταιρίας Cognetic Products. Καλύπτει βασικές και προχωρημένες διαδικασίες ανάνηψης. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με οθόνες επαφής (touch screen) ή ως εφαρμογή σε υπολογιστές συμβατούς με IBM PC.

http://www.cognetic.com/products/applications/cpr.html

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Child Development : The First Year

Προϊόν της εταιρίας Cognetic Products. Το πακέτο καλύπτει ζητήματα εξέτασης και εκτίμησης νεογνών και βρεφών.

http://www.cognetic.com/products/applications/childdev.html

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Ultrasound Scanning in the Maternity Hospital Cognetic Products

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Women's Day Clinic, Colposcopy - Treatment for Cervical Cancer Cognetic Products

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

General Medicine

Cognetic Products

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Clinical Pharmacology

Cognetic Products

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Child Health - Childhood Illness

Cognetic Products

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Pre-Therapy Preparation

Η εφαρμογή αφορά στην εκπαίδευση ιατρών στην προετοιμασία των ασθενών για εισαγωγή σε αναπνευστική φροντίδα. Εξετάζει ζητήματα συλλογής πληροφοριών των ασθενών, ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, αντιμετώπιση λοιμώξεων, κ.ο.κ.

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Οξυμετρία

Η εφαρμογή αναφέρεται στην χρήση των παλμικών οξυμέτρων. Περιγραφικά σχετικά θεωρητικά ζητήματα, ενώ δίνει ιδιαίτερο βάρος στις ενδείξεις και στους περιορισμούς της μεθόδου

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

θεραπεία με νεφελοποιητή

Η εφαρμογή αναφέρεται στην θεραπεία με νεφελοποιητή. Θίγει θέματα σχετικά με την χρήση του νεφελοποιητή, τις ενδείξεις του, τις ουσίες που χρησιμοποιούνται, κ.ο.κ.

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Phlebotomy

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Ζωτικά σημεία

Η εφαρμογή αναφέρεται στα κύρια ζωτικά σημεία, στις διακυμάνσεις τους, στις συνήθεις τιμές τους, στην ερμηνεία τους, κ.ο.κ.

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Αρτηριακές γραμμές

Η εφαρμογή αναφέρεται στις ενδείξεις της λήψης αρτηριακού αίματος, στην ερμηνεία των τιμών των αερίων, στην τεχνική της λήψης, κ.ο.κ.

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Age Appropriate Considerations

Η εφαρμογή αναφέρεται σε ζητήματα που σχετίζονται με ιδιαιτερότητες ειδικών ηλικιακών ομάδων (βρέφη, νεογνά, υπερήλικες, κ.ο.κ.)

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων

Η εταιρεία Symbiosys διαθέτει πακέτα σχετικά με τομείς όπως:

  • φυσιολογία
  • ανάνηψη
  • καρδιογράφημα
  • κλινική ιατρική
 

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων, απευθύνεται σε ασθενείς

Fertility Treatment

Από την εταιρεία Cognetic Products. Απευθύνεται σε ζευγάρια με προβλήματα στειρότητας. Λειτουργεί σε μορφή touch screen ή σε προσωπικό υπολογιστή

http://www.cognetic.com/products/applications/Fertility.html

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων, απευθύνεται σε ασθενείς

Mayo Clinic:Family Health Book

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/ivi.html

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων, απευθύνεται σε ασθενείς

Mayo Clinic:Family Pharmacist

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/ivi.html

Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων, απευθύνεται σε ασθενείς

Mayo Clinic:The Total Heart

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/ivi.html

Ανατομία

The Digital Anatomist Interactive Atlases

Στο site αυτό βρίσκονται σύνδεσμοι σε διαφόρους on-line άτλαντες ανατομικής

http://www9.biostr.washington.edu/da.html

Ανατομία

Gross Anatomy for Medical Students

http://anatomy.uams.edu/htmlpages/anatomyhtml/gross.html

Βιοχημεία

Clinical Case Computer Tutorials in Biochemistry

Στο site αυτό μπορεί να βρεις κανείς εκπαιδευτικό υλικό και ενδιαφέροντα περιστατικά σχετιζόμενα με τη βιοχημεία)

http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/biochem/tutorials/

Βιοχημεία

Chemische Uebungen fuer Studierende der Medizin

http://fav.ud.tuwien.ac.at:8008/index.html

Βιοχημεία

Einfuehrung in die Phenylketonurie

http://fav.ud.tuwien.ac.at:8008/pku/PKU_Projekt/Einf.html

Βιοχημεία

Jaundice

Το site αναφέρεται στη διάγνωση και αντιμετώπιση του Ικτέρου

http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/biochem/tutorials/Jaundice/start.html

Δερματολογία

Contact Dermatitis Database

Βάση δεδομένων δερματίτιδας εξ’ επαφής

http://www.mc.vanderbilt.edu/vumcdept/derm/contact/

Δερματολογία

Dermatology Resources

Συλλογή πηγών δερματολογίας

http://matrix.ucdavis.edu/

Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος

Stedman's Medical Dictionary

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/medecon.html

Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος

Stein's Internal Medicine

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/statref.html

Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος

Pathology Quizbank/Textstack

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/keyboard.html

Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος

PDR on CD-Rom

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/medecon.html

Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος

Pharmacology Textstack

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/keyboard.html

Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος

Merck Manual Textstack

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/keyboard.html

Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος

Microbiology Quizbank/Textstack

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/keyboard.html

Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος

Harrison's Principles of Internal Medicine 13th Edition on CD-ROM

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/harrisons.html

Ιστολογία

HemoSurf - An interactive hematological Atla

Άτλας αιματολογίας

http://www.iawf.unibe.ch/aum/VLZ/BWL/Haematologie/Index.htm

Μικροβιολογία

HyperClinic: Interactive Case Studies in Microbiology CD-ROM

Ενδιαφέροντα περιστατικά Μικροβιολογίας

http://www.wcbp.com/catalogs/228864.html

Μικροβιολογία

Microbes in Motion

http://www.wcbp.com/catalogs/224596.html

Μοριακή Βιολογία

Primer Extension (PCR) Concepts Online

http://www.humboldt.edu/~wva1/cell/BacMan./pef/pectnts.html

Νευροβιολογία

The Whole Brain Atlas

http://count51.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

ΝΙΗ

Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Continuing Medical Education) του NIH διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή υλικό που αφορά στις κατηγορίες της πρόληψης, των πληροφοριών για ειδικά ζητήματα αλλά και τις διαχείρισης ασθενειών. Δειγματοληπτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα πακέτα:

 • Ovarian Cancer: Screening, Treatment, and Followup
 • Physical Activity and Cardiovascular Health
 • Cervical Cancer
 • Interventions to Prevent HIV Risk Behaviors
 • Management of Hepatitis C
 • Genetic Testing for Cystic Fibrosis
 • Acupuncture
 • Effective Medical Treatment of Opiate Addiction
 • The Treatment of Chronic Pain and Insomnia
 • Management of Temporomandibular Disorders
 

Οφθαλμολογία

Fundus diabeticus

Βυθός πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη

http://www.iawf.unibe.ch/aum/VLZ/BWL/eye_www.htm

Οφθαλμολογία

Spiegelkurs

Βυθοσκόπηση

http://www.iawf.unibe.ch/aum/VLZ/BWL/OPHTHALMO/Fundus.htm

Παθολογική Ανατομική

The Virgil Project

http://www.mc.vanderbilt.edu/adl/virgil_description.html

Παθολογική Ανατομική

WebPath

Εκπαιδευτικό CD ROM με αντικείμενο την παθολογική ανατομική

http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/webpath.html

Πυρηνική ιατρική

Atlas of Myocardial Perfusion SPECT

Άτλας εικόνων SPECT μυοκαρδίου

http://www.med.harvard.edu/BWHRad/Cardiac/

Φαρμακολογία

Medical Pharmacology Course

Εκπαιδευτικό και βιλιογραφικό υλικό στη φαρμακολογία, από το University of Kansas Medical Center

http://www.kumc.edu/research/medicine/pharmacology/CAI/

Φυσική ιατρική και αποκατάσταση

Visualization Technology in Osteopathic Medical Education

Στο site διατίθενται πληροφορίες για ποικίλα CD ROM με αντικείμενο τη φυσική ιατρική και αποκατάσταση

http://hal.bim.msu.edu/EdTech/

Παθολογία

Παρουσίαση ενδιαφερόντων παθολογικών περιστατικών, 3η Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

http://www.mednet.gr/mudo/pm/pm.htm

Δερματολογία

Ενδιαφέροντα περιστατικά μελανωμάτων, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνων "Γ. Γενημματάς"

http://www.mednet.gr/hms/index.htm

Πνευμονολογία

Εκπαιδευτικό υλικό στην πνευμονική λειτουργία, από το Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

http://www.mednet.gr/lung/top.htm

Αλλεργιολογία

Πληροφορίες για ιατρούς και ασθενείς στον τομέα της αλλεργιολογίας και της κλινικής ανοσολογίας

http://www.mednet.gr/allergy/top.htm

Ψυχιατρική

Πληροφορίες για ποικίλα ζητήματα σχετικά με την ψυχιατρική

http://www.mednet.gr/psycho/top.htm

Ανοσολογία

Εκπαιδευτικό υλικό στην ανοσολογία, από τον Δρ. Αναστάσιο Γερμενή, Ανοσολογικό Τμήμα, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γενημματάς"

http://www.mednet.gr/aegerm/immunus.htm

Παιδιατρική, Αιματολογία, Ακτινολογία, ΩΡΛ, Ιστοπαθολογία, Παθολογοανατομία, Λιπιδιολογία

Ενδιαφέροντα περιστατικά στους τομείς της παιδιατρικής, αιματολογίας, ακτινολογίας, ΩΡΛ, ιστοπαθολογίας, παθολογοανατομίας, λιπιδιολογίας. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό δημοσιεύεται αρχικά στα "Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής"

http://www.mednet.gr/pim/pim.htm

TOP

 

 

 

1999-2000, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήμιο Αθηνών

ebmaster: Μιχάλης Γκατζώνης

ρωτήσεις