Πηγές στο Internet...Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
'Εργο ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΣκληπιείο Πάρκο Αθηνών: Σύνθεση Ιδεωδών & Ανάπτυξης
 Κεντρική Σελίδα  Χάρτης Site Νέα & Πληροφορίες  Βιβλίο Επισκεπτών  


Πρόοδος Έργου

Το Ακληπιείο Πάρκο Αθηνών ανοίγει τις Πύλες του...

Πηγές στο Internet

Διεθνείς Συνεργασίες

Ενδιαφέροντα Νομικά και άλλα σχετικά Κείμενα
Πηγές στο Internet  - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης


Πίνακας 1 – Εκπαιδευτικό Υλικό για Πολίτες

Πίνακας 2 – Εκπαιδευτικό Υλικό για Φοιτητές / Επαγγελματίες Υγείας

Πίνακας 3 – Εκπαιδευτικοί Κύκλοι για Νοσηλευτές

 

 

Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Υλικό για Πολίτες  

Ειδικότητα / Κατηγορία

Αντικείμενο Διεύθυνση στο Internet
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Child Development : The First Year

Προϊόν της εταιρίας Cognetic Products. Το πακέτο καλύπτει ζητήματα εξέτασης και εκτίμησης νεογνών και βρεφών.

http://www.cognetic.com/products/applications/childdev.html
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Ultrasound Scanning in the Maternity Hospital Cognetic Products
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Women's Day Clinic, Colposcopy - Treatment for Cervical Cancer Cognetic Products
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων General Medicine Cognetic Products
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Clinical Pharmacology Cognetic Products
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Child Health - Childhood Illness Cognetic Products
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων, απευθύνεται σε ασθενείς Fertility Treatment

Από την εταιρεία Cognetic Products. Απευθύνεται σε ζευγάρια με προβλήματα στειρότητας. Λειτουργεί σε μορφή touch screen ή σε προσωπικό υπολογιστή

http://www.cognetic.com/products/applications/Fertility.html
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων, απευθύνεται σε ασθενείς Mayo Clinic:Family Health Book http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/ivi.html
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων, απευθύνεται σε ασθενείς Mayo Clinic:Family Pharmacist Http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/ivi.html
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων, απευθύνεται σε ασθενείς Mayo Clinic:The Total Heart Http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/ivi.html

 

Πίνακας 2 : Εκπαιδευτικό Υλικό για Φοιτητές / Επαγγελματίες Υγείας   TOP

Ειδικότητα / Κατηγορία

Αντικείμενο Διεύθυνση στο Internet
Ακτινολογία Radiology Teaching Files

Από το Wasington University. Περιέχει υλικό συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην ανατομία και ακτινολογία, καθώς και αναφορές ενδιαφερόντων περιστατικών

http://www.rad.washington.edu/
Ακτινολογία Virtual Hospital's Radiology Textbook

Από το Iowa University. Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για ποικίλα ιατρικά περιστατικά ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικό υλικό πολυμέσων, προσομοιώσεις περιστατικών, διαλέξεις και βιβλιογραφικό υλικό

http://indy.radiology.uiowa.edu/Providers/ProviderDept/InfoByDept.Rad.html
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Cardiopulmonary Resuscitation (CPR, Καρδιαναπνευστική ανάνηψη)

Προϊόν της εταιρίας Cognetic Products. Καλύπτει βασικές και προχωρημένες διαδικασίες ανάνηψης. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με οθόνες επαφής (touch screen) ή ως εφαρμογή σε υπολογιστές συμβατούς με IBM PC.

http://www.cognetic.com/products/applications/cpr.html
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Pre-Therapy Preparation

Η εφαρμογή αφορά στην εκπαίδευση ιατρών στην προετοιμασία των ασθενών για εισαγωγή σε αναπνευστική φροντίδα. Εξετάζει ζητήματα συλλογής πληροφοριών των ασθενών, ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, αντιμετώπιση λοιμώξεων, κ.ο.κ.

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Οξυμετρία

Η εφαρμογή αναφέρεται στην χρήση των παλμικών οξυμέτρων. Περιγραφικά σχετικά θεωρητικά ζητήματα, ενώ δίνει ιδιαίτερο βάρος στις ενδείξεις και στους περιορισμούς της μεθόδου

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων θεραπεία με νεφελοποιητή

Η εφαρμογή αναφέρεται στην θεραπεία με νεφελοποιητή. Θίγει θέματα σχετικά με την χρήση του νεφελοποιητή, τις ενδείξεις του, τις ουσίες που χρησιμοποιούνται, κ.ο.κ.

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Phlebotomy Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Ζωτικά σημεία

Η εφαρμογή αναφέρεται στα κύρια ζωτικά σημεία, στις διακυμάνσεις τους, στις συνήθεις τιμές τους, στην ερμηνεία τους, κ.ο.κ.

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Αρτηριακές γραμμές

Η εφαρμογή αναφέρεται στις ενδείξεις της λήψης αρτηριακού αίματος, στην ερμηνεία των τιμών των αερίων, στην τεχνική της λήψης, κ.ο.κ.

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Age Appropriate Considerations

Η εφαρμογή αναφέρεται σε ζητήματα που σχετίζονται με ιδιαιτερότητες ειδικών ηλικιακών ομάδων (βρέφη, νεογνά, υπερήλικες, κ.ο.κ.)

Symmetric Itneractive Software, http://www.summetric.com/compsuite.htm
Αλληλεπιδρώσα εφαρμογή πολυμέσων Η εταιρεία Symbiosys διαθέτει πακέτα σχετικά με τομείς όπως:
  • φυσιολογία
  • ανάνηψη
  • καρδιογράφημα
  • κλινική ιατρική
 
Ανατομία The Digital Anatomist Interactive Atlases

Στο site αυτό βρίσκονται σύνδεσμοι σε διαφόρους on-line άτλαντες ανατομικής

http://www9.biostr.washington.edu/da.html
Ανατομία Gross Anatomy for Medical Students http://anatomy.uams.edu/htmlpages/anatomyhtml/gross.html
Ανατομία The Visible Human

Το site περιέχει ψηφιοποιημένες τομές ανθρωπίνου σώματος. Οι, εγκάρσιες, αρχικές τομές υφίσταται ηλεκτρονική επεξεργασία ώστε το σύνολο των πληροφοριών να συμπεριφέρεται σαν ένας άτλας ανατομικής

http://www.npac.syr.edu/projects/vishuman/mirrorinfo.html
Βιοχημεία Clinical Case Computer Tutorials in Biochemistry

Στο site αυτό μπορεί να βρει κανείς εκπαιδευτικό υλικό και ενδιαφέροντα περιστατικά σχετιζόμενα με τη βιοχημεία)

http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/biochem/tutorials/
Βιοχημεία Chemische Uebungen fuer Studierende der Medizin http://fav.ud.tuwien.ac.at:8008/index.html
Βιοχημεία Einfuehrung in die Phenylketonurie http://fav.ud.tuwien.ac.at:8008/pku/PKU_Projekt/Einf.html
Βιοχημεία Jaundice

Το site αναφέρεται στη διάγνωση και αντιμετώπιση του Ικτέρου

http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/biochem/tutorials/Jaundice/start.html
Δερματολογία Contact Dermatitis Database

Βάση δεδομένων δερματίτιδας εξ’ επαφής

http://www.mc.vanderbilt.edu/vumcdept/derm/contact/
Δερματολογία Dermatology Resources

Συλλογή πηγών δερματολογίας

http://matrix.ucdavis.edu/
Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος Stedman's Medical Dictionary

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/medecon.html
Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος Stein's Internal Medicine

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/statref.html
Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος Pathology Quizbank/Textstack

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/keyboard.html
Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος PDR on CD-Rom

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/medecon.html
Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος Pharmacology Textstack

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/keyboard.html
Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος Merck Manual Textstack

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/keyboard.html
Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος Microbiology Quizbank/Textstack

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/keyboard.html
Ηλεκτρονική έκδοση συγγράμματος Harrison's Principles of Internal Medicine 13th Edition on CD-ROM

Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του συγγράματος. Περιέχει πληροφορίες για την τιμή, τις απαιτήσεις του λογισμικού, κ.ο.κ.

http://www.webcom.com/~wooming/mededuc/harrisons.html
Ιστολογία HemoSurf - An interactive hematological Atla

Άτλας αιματολογίας

http://www.iawf.unibe.ch/aum/VLZ/BWL/Haematologie/Index.htm
Μικροβιολογία HyperClinic: Interactive Case Studies in Microbiology CD-ROM

Ενδιαφέροντα περιστατικά Μικροβιολογίας

http://www.wcbp.com/catalogs/228864.html
Μικροβιολογία Microbes in Motion http://www.wcbp.com/catalogs/224596.html
Μοριακή Βιολογία Primer Extension (PCR) Concepts Online http://www.humboldt.edu/~wva1/cell/BacMan./pef/pectnts.html
Νευροβιολογία The Whole Brain Atlas http://count51.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
ΝΙΗ Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Continuing Medical Education) του NIH διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή υλικό που αφορά στις κατηγορίες της πρόληψης, των πληροφοριών για ειδικά ζητήματα αλλά και τις διαχείρισης ασθενειών. Δειγματοληπτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα πακέτα:
 • Ovarian Cancer: Screening, Treatment, and Followup
 • Physical Activity and Cardiovascular Health
 • Cervical Cancer
 • Interventions to Prevent HIV Risk Behaviors
 • Management of Hepatitis C
 • Genetic Testing for Cystic Fibrosis
 • Acupuncture
 • Effective Medical Treatment of Opiate Addiction
 • The Treatment of Chronic Pain and Insomnia
 • Management of Temporomandibular Disorders
 
Παθολογία Παρουσίαση ενδιαφερόντων παθολογικών περιστατικών, 3η Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.mednet.gr/mudo/pm/pm.htm
Δερματολογία Ενδιαφέροντα περιστατικά μελανωμάτων, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνων "Γ. Γενημματάς" http://www.mednet.gr/hms/index.htm
Πνευμονολογία Εκπαιδευτικό υλικό στην πνευμονική λειτουργία, από το Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://www.mednet.gr/lung/top.htm
Αλλεργιολογία Πληροφορίες για ιατρούς και ασθενείς στον τομέα της αλλεργιολογίας και της κλινικής ανοσολογίας http://www.mednet.gr/allergy/top.htm
Ψυχιατρική Πληροφορίες για ποικίλα ζητήματα σχετικά με την ψυχιατρική http://www.mednet.gr/psycho/top.htm
Ανοσολογία Εκπαιδευτικό υλικό στην ανοσολογία, από τον Δρ. Αναστάσιο Γερμενή, Ανοσολογικό Τμήμα, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γενημματάς" http://www.mednet.gr/aegerm/immunus.htm
Παιδιατρική, Αιματολογία, Ακτινολογία, ΩΡΛ, Ιστοπαθολογία, Παθολογοανατομία, Λιπιδιολογία Ενδιαφέροντα περιστατικά στους τομείς της παιδιατρικής, αιματολογίας, ακτινολογίας, ΩΡΛ, ιστοπαθολογίας, παθολογοανατομίας, λιπιδιολογίας. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό δημοσιεύεται αρχικά στα "Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής" http://www.mednet.gr/pim/pim.htm
Οφθαλμολογία Fundus diabeticus

Βυθός πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη

Http://www.iawf.unibe.ch/aum/VLZ/BWL/eye_www.htm
Οφθαλμολογία Spiegelkurs

Βυθοσκόπηση

Http://www.iawf.unibe.ch/aum/VLZ/BWL/OPHTHALMO/Fundus.htm
Παθολογική Ανατομική The Virgil Project Http://www.mc.vanderbilt.edu/adl/virgil_description.html
Παθολογική Ανατομική WebPath

Εκπαιδευτικό CD ROM με αντικείμενο την παθολογική ανατομική

Http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/webpath.html
Πυρηνική ιατρική Atlas of Myocardial Perfusion SPECT

Άτλας εικόνων SPECT μυοκαρδίου

Http://www.med.harvard.edu/BWHRad/Cardiac/
Φαρμακολογία Medical Pharmacology Course

Εκπαιδευτικό και βιβλιογραφικό υλικό στη φαρμακολογία, από το University of Kansas Medical Center

Http://www.kumc.edu/research/medicine/pharmacology/CAI/
Φυσική ιατρική και αποκατάσταση Visualization Technology in Osteopathic Medical Education

Στο site διατίθενται πληροφορίες για ποικίλα CD ROM με αντικείμενο τη φυσική ιατρική και αποκατάσταση

Http://hal.bim.msu.edu/EdTech/

 

Πίνακας 3: Εκπαιδευτικοί Κύκλοι για Νοσηλευτές  TOP

  Περιγραφή Διεύθυνση στο Internet
  Mayo Continuing Nursing Education http://www.mayo.edu/nursing-rst/mayocne.htm
  UTA Continuing Nursing Education http://www.uta.edu/nursing/sonpg16.htm
On line UPENN - Continuing Nursing Education http://www.nursing.upenn.edu/ce/
On line Continuing Nursing Education at UC Davis

 

http://web.ucdmc.ucdavis.edu/Edu/cne.htm
  PSU Department of Nursing Continuing Nursing Education http://www.pittstate.edu/nurs/cne.htm
On line Nursing Online Continuing Education (CEUs)
on: The Nurse Friendly
http://www.lopez1.com/lopez/linksections/continuingeducation.htm
On Line Continuting Education-IU School of Nursing WWW Course http://www.iupui.edu/~nursing/wwwcourse.html
On Line MediCom http://medicaled.com/faqs/index.htm
  HealthLink Home Health: For Physicians, Nurses, and Aides http://www.fhsu.edu/nursing/otitis/
  "Virtual" Nursing Center - Martindale's Health Science Guide http://enfe.ua.es/escuela/virtual.htm

 

TOP

 
 

1999-2000, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήμιο Αθηνών

ebmaster: Μιχάλης Γκατζώνης

 

 

 

1999-2000, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήμιο Αθηνών

ebmaster: Μιχάλης Γκατζώνης

ρωτήσεις