Τα Σύγχρονα Ασκληπιεία σχεδιάζονται ως εκτεταμένοι χώροι, στους οποίους οι επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες εξασφαλίζουν υποδομές κατάλληλες για την αποτελεσματική υποστήριξη και ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων των 'Κοινωνιών της Πληροφορίας'.

Αρκετές πόλεις σε τεχνολογικά προηγμένες χώρες έχουν ήδη αναπτύξει δραστηριότητες που εστιάζονται στην ενημέρωση και την εκπαίδευση. Οι περισσότερες όμως πόλεις και χώρες ανά τον κόσμο δεν έχουν ακόμα εισέλθει αποφασιστικά στη νέα εποχή.

Οι τομείς της Υγείας και των Τεχνών φαίνεται να είναι εκείνοι που προσελκύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα επόμενα χρόνια. Οι εξελίξεις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή στο συνδυασμό των υπολογιστών και των επικοινωνιών, θα δώσει εξαιρετικές δυνατότητες για την επίλυση παλαιών δυσεπίλυτων ή χρονίων προβλημάτων και θα επιτρέψει την εισαγωγή καινοτομιών σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την Υγεία και τον Πολιτισμό.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των οραμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, για ισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητες, για ουσιαστική συμμετοχή σε επιθυμητές δραστηριότητες όλων των ομάδων τoυ πληθυσμού και για ικανοποιητική ενημέρωση και εκπαίδευση.