Οι στρατηγικές για την ανάπτυξη Σύγχρονων Ασκληπιείων είναι δύο. To πρώτο βήμα αφορά τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, με σκοπό τη σταδιακή κατά το δυνατό μετάβαση από τις υπάρχουσες - δυνητικά ανεξάρτητες - μεγάλες ιατρικές εγκαταστάσεις, όπως είναι τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία, προς εξελιγμένες τεχνολογικά, αλληλοσυνεργαζόμενες οντότητες με επιπλέον οικολογικούς και πολιτιστικούς προσανατολισμούς. To δεύτερο βήμα αφορά τη δημιουργία νέων χώρων στα πλαίσια των προδιαγραφών που θα καθοριστούν από τα συμπεράσματα της εφαρμογής του ερευνητικού-πιλοτικού σχεδίου για το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών.

Οι προδιαγραφές των Σύγχρονων Ασκληπιείων δημιουργούνται με βάση τις ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Το 'Σωματείο Φίλων Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών' δημιουργεί μια σύγχρονη βάση δεδομένων και πληροφοριών από την οποία θα αντλούνται οι σχετικές πληροφορίες και δεδομένα.

Η χωροταξική κατανομή δεν αποτελεί αντικείμενο κεντρικού σχεδιασμού αλλά εντάσσεται μάλλον στις πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο δημιουργικό αυτό πρωτότυπο και εκτεταμένο πρόγραμμα. Αντικείμενο συνολικού σχεδιασμού αποτελεί ωστόσο η διαδικασία ενημέρωσης αρχών, οργανωμένων ομάδων του πληθυσμού αλλά και τις διαδικασίες και τις μεθόδου σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας.

Το 'Σωματείο Φίλων Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών' αποτελεί τον θεματοφύλακα των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων και προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο.