'Νους υγιής εν σώματι υγιή' έλεγαν οι Αρχαίοι 'Eλληνες, ενώ κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 'Υγεία είναι η πλήρης ισορροπία του ανθρώπου, τόσο σωματική όσο ψυχική και κοινωνική'. Ωστόσο ακόμα και σήμερα η καλή υγεία είναι συνυφασμένη, σε μεγάλο βαθμό, με τις καλές και σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες.

Ο σύγχρονος άνθρωπος δοκιμάζεται σήμερα ιδιαίτερα τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή, λόγω του τρόπου ζωής, παρά το γεγονός των ιδιαίτερα καλών συνθηκών υγιεινής, κατοικίας και εργασίας, συνθήκες βέβαια που δεν εξασφαλίζονται σε όλους τους κατοίκους του πλανήτη, αλλά ακόμα και σε ομάδες πληθυσμού στις τεχνολογικά εξελιγμένες και 'πλούσιες' χώρες. Τα θέματα καλής ποιότητας ζωής αφορούν πλέον όλους.

Το ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την υγεία και την διανοητική και ψυχική κατάσταση. Τα Σύγχρονα Ασκληπιεία θα προσφέρουν ένα περιβάλλον υψηλών και σύγχρονων προδιαγραφών, η παραμονή εντός των οποίων θα μπορεί να είναι εκτός από ευχάριστη και δημιουργική.

Θέματα όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η μείωση της ρύπανσης, η διαχείριση των αποβλήτων, η διαχείριση των ενεργειακών αναγκών προς βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των συστημάτων και του περιορισμού της ρύπανσης, η διαχείριση οικοσυστημάτων και η διαμόρφωση στάσεων για τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, θα έχουν πρωτεύουσα θέση.