Οι σύγχρονες πόλεις έχουν ανάγκη από μεγάλους χώρους πρασίνου, όπου οι πολίτες όλων των ηλικιών μπορούν να απολαμβάνουν ένα ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του πολιτισμού συμπεριλαμβανομένης και της υγείας.

Οι πόλεις διαθέτουν εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών και την αποκατάσταση της υγείας, δηλαδή κέντρα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας, όπως τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν προβλέψεις ωστόσο για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών σε θέματα ποιότητας ζωής και ψυχικής υγείας, παρά τις αρχές που διακηρύσσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα θέματα αυτά είναι απολύτως αναγκαία για την ισορροπημένη ανάπτυξη και εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου.

Τα Σύγχρονα Ασκληπιεία φιλοδοξούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξεύρεση άμεσων και ουσιαστικών λύσεων στα σύνθετα και περίπλοκα προβλήματα που αναφύονται.