Πληροφορίες για το Σωματείο "Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών"Παρακαλούμε λάβετε υπόψη: Το Σωματείο διαλύθηκε στις 22 Αυγούστου 2003 και τις σχετικές δραστηριότητες ανέλαβε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ιδέα της δημιουργίας του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών ξεκίνησε το 1993 από τον τότε Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριο Σωτηρίου και τον Καθηγητή Πλαστικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, γλύπτη Θόδωρο Παπαδημητρίου, με στόχο την υπηρέτηση του Ανθρώπου.

Προκειμένου να προωθηθεί η αρχική ιδέα και να διαμορφωθεί θετικό κλίμα για την υλοποίηση του Προγράμματος Συγχρόνων Ασκληπιείων, ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία "Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών". Το Σωματείο αναγνωρίστηκε με απόφαση του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ. αποφάσεως 16990 / 1994).  

Το Σωματείο έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου:

 1. Να εξασφαλιστούν πόροι για την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και για την αποτύπωση και ανάλυση της σημερινής καταστάσεως

 2. Να διαμορφωθεί η στρατηγική του Προγράμματος και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του

 3. Να συνεργαστεί με τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κατ' αρχή στο επίπεδο ενημερώσεως και προβολής της ιδέας και κατόπιν στο επίπεδο της πραγματοποιήσεως των διαφόρων φάσεων σχεδιασμού και υλοποιήσεως του Προγράμματος

 4. Να δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση διευρύνσεως του κύκλου των φορέων και των προσωπικοτήτων που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος

 5. Να δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση της προβολής της ιδέας και την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού, όσον αφορά την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα  του Προγράμματος

 

Διεύθυνση:

Φίλοι "Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών"

Εργαστήρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κτήριο Ανατομικής, Γραφείο 19Β

Μικράς Ασίας 75 (Γουδή), 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 33 90 610 - 77 93 273 

Fax: 77 93 273, 33 90 610 (μετά τις 4 μμ)

ISDN: 33 90 610

E-mail: dsotiri@cc.uoa.gr

http://asclepieion.mpl.uoa.gr

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Του Σωματείου " Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών "

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

Επωνυμία - Εδρα - Σκοπός - Μέσα

 

Αρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία

 

Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών

Αρθρο 2ο

Εδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

Αρθρο 3ο

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η με οποιοδήποτε τρόπο καλλιέργεια, προβολή και διάδοση της ιδέας του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών.

Η ιδέα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός προτύπου ενιαίου χώρου πολλαπλών χρήσεων που θα καλύπτει άμεσες ανάγκες, αλλά και θα αποτελέσει καινοτόμο προσέγγιση παράλληλης λειτουργίας μονάδων φροντίδας υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού.

β) Η δημιουργία του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών και η λειτουργία του.

Η πρωτοβουλία της δημιουργίας του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών (ΑΠΑ) αποσκοπεί στη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος όπου υγεία και πολιτισμός συνδυάζονται κατά το πρότυπο των Ασκληπιείων της αρχαιότητος, εξ ου και ο τίτλος.

Το Ασκληπιείο Πάρκο θα διαμορφώσει τις συνθήκες για την κάλυψη των αναγκών σωματικής υγείας και πνευματικής καλλιέργειας. Η υγεία επανέρχεται επί τέλους, μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού.

Οι δύο αυτοί τομείς δραστηριοτήτων, υγεία και πολιτισμός, στους οποίους περιλαμβάνονται η ιατρική περίθαλψη και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα αντιμετωπιστούν με βάση όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις των επιστημών και των τεχνών και παράλληλα θα διερευνηθούν νέοι τρόποι και μέθοδοι επιλύσεως των συνθέτων προβλημάτων που αναφύονται.

Τα Μέλη του Σωματείου θα δραστηριοποιηθούν, στα πλαίσια της νομιμότητας, για την υλοποίηση του Ασκληπιείου Πάρκου στην Αθήνα, στο χώρο από το Λαϊκό νοσοκομείο στου Γουδή, μέχρι και το Γενικό Κρατικό νοσοκομείο (Το ΑΠΑ προτείνεται να αναπτυχθεί στους χώρους που διαθέτουν τα νοσοκομεία Λαϊκό, Αγία Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού, Σωτηρία, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Γενικό Κρατικό, 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 451 Νοσοκομείο Αεροπορίας, καθώς και η Ιατρική και η Οδοντιατρική Σχολή. Θα περιλάβει επίσης τους χώρους του Πάρκου των Ενόπλων Δυνάμεων και χώρους των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου. Περικλείεται από τις οδούς Αγίου Θωμά, Μικράς Ασίας, Παπανδρέου, Πίνδου,Κύπρου, Μεσογείων, Λειβαδιάς και Τετραπόλεως.)

Ο χώρος αυτός παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιαμόρφωτος, κατακερματισμένος, δυσπρόσιτος έως απρόσιτος στους πολίτες, ευάλωτος σε αυθαίρετες παρεμβάσεις και συνεχώς περιοριζόμενος εξ αιτίας της έλλειψης πολεοδομικού και κτηριολογικού προγραμματισμού. Ετσι μεγάλες εκτάσεις του εγκαταλείπονται στην αυθαίρετη κάλυψη και χρήση, χωρίς προοπτική, χωρίς αισθητική και χωρίς υποδομή διασυνδέσεως με άλλους χώρους όπου θεραπεύονται η υγεία και ο πολιτισμός.

Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους χώρους τέτοιας έκτασης που απέμειναν εντός του αστικού ιστού της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, οι οποίοι προσφέρονται για ενοποίηση και αξιοποίηση προς όφελος των κατοίκων ολοκλήρου του λεκανοπεδίου.

γ) Η παροχή βοήθειας - ηθικής ή και υλικής - για την ευόδωση του προγράμματος.

δ) Η διοργάνωση επιστημονικών, πολιτιστικών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων (πχ. συνεδρίων), προς προβολή και αξιοποίηση του Ασκληπιείου.

ε) Η ανάληψη ερευνητικών έργων και μελετών για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, ολοκλήρωση, λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη και εξέλιξη του Ασκληπιείου.

 

 

Αρθρο 4ο

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι:

α) Η παντοειδής συμπαράσταση και ενίσχυση (υλική και ηθική) του Σωματείου από τους ένθερμους φίλους και υποστηρικτές της Ιδέας

β) Η συνεχής προσωπική εργασία και συμβολή των μελών του Συλλόγου για την πραγμάτωση και υλοποίηση των παραπάνω σκοπών και δραστηριοτήτων του Σωματείου.

γ) Οι δημόσιες διαλέξεις, συγκεντρώσεις, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και συνεντεύξεις τύπου, εκδόσεις βιβλίων, φυλλαδίων, εφημερίδων ή άλλες ειδικές εκδόσεις σε συνήθη ή ηλεκτρονικά μέσα.

δ) Η υποβοήθηση και υποστήριξη των προσπαθειών ατόμων, Μελών του Σωματείου ή μη, νομικών προσώπων, ενώσεων ή οργανισμών κατάλληλων να βοηθήσουν τους σκοπούς του Σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 

Αρθρο 5ο

 

ΜΕΛΗ

Τακτικά Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν πτυχιούχοι Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ανεξάρτητα από Εθνικότητα, φύλο και τόπο κατοικίας, ως επίσης και νομικά πρόσωπα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Γι' αυτό όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει το καταστατικό αυτό και επιθυμούν να γίνουν μέλη υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αίτηση, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται και από τρία τουλάχιστον μέλη του Σωματείου. Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την νόμιμη πλειοψηφία. Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

Τα Mέλη γράφονται σε ειδικό μητρώο μελών με αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία εγγραφής, το επάγγελμα, τις γραμματικές γνώσεις, τη διεύθυνση κατοικίας και το έτος γέννησης.

Κάθε εγγραφόμενο τακτικό Μέλος καταβάλλει ποσό για εγγραφή εφ' άπαξ και ετήσια συνδρομή.

Το Σωματείο μπορεί να αναλαμβάνει και να αναθέτει μελέτες και ερευνητικό έργο στα Μέλη του, προς ευόδωση των σκοπών του. Για την εργασία αυτή τα Μέλη λαμβάνουν αποζημίωση.

Η Γενική Συνέλευση καθορίζει με απόφασή της το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να πάρει αποφάσεις διαγραφής μελών:

α) που καθυστερούν την συνδρομή τους. Στην περίπτωση όμως αυτή η απόφαση θα περιλαμβάνει εύλογο χρόνο τακτοποίησης των εισφορών, μετά από ειδοποίηση από τον Ταμία. Τα Μέλη που διαγράφονται μ' αυτόν τον τρόπο, μπορούν να επανεγγραφούν με την διαδικασία που ακολουθείται για τα νέα Μέλη, εφόσον καταβάλλουν το διπλάσιο των εισφορών που όφειλαν.

β) έχασε της απαιτούμενες ιδιότητες για την εγγραφή.

γ) Δεν πειθαρχεί, δεν συμμορφώνεται και δεν εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών του Σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου ή προβαίνει σε ενέργειες που αντιτίθενται στον σκοπό και τις αρχές του Σωματείου.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και λαμβάνονται με την νόμιμη πλειοψηφία, μπορεί να προσβληθούν στην πρώτη, ύστερα από την απόφαση του Δ.Σ. τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου από το μέλος που διαγράφηκε. Η προσβολή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ. για διαγραφή.

Διαγραφή Μέλους, που προσβλήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση και ακυρώθηκε, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ.

Το αποβαλλόμενο Μέλος μπορεί να προσφύγει και στις Δικαστικές Αρχές για επανόρθωσή του σύμφωνα με το άρθρο 88 Α.Κ. (στο Ειρηνοδικείο, άρθρο 15 αρθ. 14 ΚΠολΔ).

 

Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται αμέσως μετά την καταβολή του ποσού εγγραφής αφού, με συνέπεια διανύσει διάστημα διμήνου.

δ) Επίτιμα Μέλη μπορούν να εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα που ενισχύουν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου ή παρέχουν μεγάλες υπηρεσίες στο Σωματείο. Τα Επίτιμα Μέλη δεν μπορούν να είναι περισσότερα του 1/20 των τακτικών Μελών. Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Τακτικών Μελών.

ε) Συνδρομητές του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα περιβαλλόμενα με κύρος, εφόσον ενστερνίζονται εγγράφως τους σκοπούς του Σωματείου και προβαίνουν σε δωρεές υπέρ των σκοπών του. Οι Συνδρομητές δεν έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Τακτικών Μελών.

 

Αρθρο 6ο

Τα Μέλη υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν σύμφωνα με το καταστατικό πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης και να συμμετέχουν στις εκάστοτε αποφασιζόμενες κατανομές δραστηριοτήτων, να συμμορφώνονται πιστά με το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθώς και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

Αρθρο 7ο

 

Π Ο Ρ Ο Ι

Πόροι του Σωματείου είναι:

1) Το ποσό εγγραφής των νέων Μελών ορίζεται από το Δ.Σ.. Για την πρώτη χρήση του 1994, το ποσό αυτό ορίζεται σε 1.000 δραχμές.

2) Η ετήσια συνδρομή των Μελών, ορίζεται από το Δ.Σ και μπορεί να αυξομειώνεται, όπως και το δικαίωμα εγγραφής. Για την πρώτη χρήση του 1994, το ποσό συνδρομής ορίζεται σε 5.000 δραχμές.

3) Οι εισπράξεις από εκθέσεις εορτές και πάσης φύσεως εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Σωματείο.

4) Εκτακτες εισφορές από τις Γενικές Συνελεύσεις σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.

5) Οι τυχόν επιχορηγήσεις από οργανισμούς, οι ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις ή άλλους δημόσιους φορείς, από διεθνείς οργανισμούς, από ενώσεις (Ευρωπαϊκή Ενωση κ.α), ερευνητικά προγράμματα, νομικά πρόσωπα ή άτομα μέλη ή μη, ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι δωρεές ή κληροδοτήματα. Δωρητές αναγνωρίζονται αυτοί που προσφέρουν μέχρι 100.000 δραχμές, Ευεργέτες από 100.000 δραχμές μέχρι 1.000.000 δραχμές και Μεγάλοι Ευεργέτες αυτοί που προσφέρουν πάνω από το τελευταίο αυτό ποσό (αναπροσαρμοζόμενα κατά 10% ετησίως).

6) Κάθε έσοδο προερχόμενο από την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 

Αρθρο 8ο

 

Ο ρ γ ά ν ω σ η

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΚΛΟΓH

Οργανα του Σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Το Σωματείο διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο από πέντε (5) εκλεγμένα Μέλη και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο. Εκλέγονται επίσης δύο αναπληρωματικά Μέλη, τα οποία αναπληρούν τα μέλη του Δ.Σ, όταν αυτά κωλύονται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, εκτός του Προέδρου που τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για δύο χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέλθει εντός του Ιανουαρίου, κάθε δεύτερου έτους.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια. Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών ορίζεται σε 7 και από το ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι 7 υποψήφιοι που πλειοψήφησαν.

Ο πλειοψηφήσας σύμβουλος συγκαλεί του εκλεγέντες εντός οκταημέρου από τις εκλογές, προκειμένου να συσταθούν σε σώμα. Αν παρέλθει το οκταήμερο και η παραπάνω σύγκληση δεν έχει γίνει, τότε αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον οι υπόλοιποι με την σειρά εκλογής.

 

Αρθρο 9

Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για να αποφασίσει για τις εκλογές.

 

Αρθρο 10

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημέρα της εκλογής, έχουν την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν συνδέονται με συγγένεια μέχρι 2ου βαθμού. Μέλος του Δ.Σ που στερήθηκε αυτοδικαίως ή μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα ή την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του, αποκλείεται από το Δ.Σ, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

1) Κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ, αν δεν είναι τουλάχιστον 3 μήνες τακτικό μέλος του Σωματείου.

2) Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ πρέπει τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη Συνέλευση κατά την οποία θα γίνουν οι εκλογές να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας προς το Δ.Σ, το οποίο ελέγχει και ανακηρύσσει τους υποψήφιους.

3) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 ημερών από της εκλογής του, συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Συμβούλιο, εξακολουθεί να διοικεί το παλαιό.

 

4) Το απερχόμενο Δ.Σ, παραδίδει την διοίκηση του Σωματείου μέσα σε δέκα μέρες από την συγκρότηση του νέου.

5) Σε περίπτωση αδυναμίας καθορισμού σειράς επιτυχίας (πχ. λόγω ισοψηφίας) γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για τον καθορισμό της σειράς.

6) Αν κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ, κενωθεί η θέση Μέλους του και δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των κενών από τα αναπληρωματικά Μέλη, συγκαλείται αμελλητί η Γ.Σ για την συμπλήρωση του Δ.Σ. Τα υπάρχοντα μέλη του Δ.Σ παραμένουν.

7) Σε περίπτωση που το παλαιό Δ.Σ αμελεί ή αρνείται να παραδώσει στο νέο, αυτό αναλαμβάνει την διοίκηση, ειδοποιεί την δημόσια αρχή που το εποπτεύει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Μέχρι την παραλαβή, τα Μέλη του παλαιού Δ.Σ που αμελεί ή αρνείται να παραδώσει, ευθύνονται αλληλέγγυα και "εις ολόκληρον" για κάθε ζημιά του Σωματείου.

 

Αρθρο 11

 

Απαρτία Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά τον μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο από τα μέλη του, αφού υποβληθεί προς τούτο έγγραφη πρόταση που να αιτιολογεί την ανάγκη της έκτακτης σύγκλησης.

Για να σχηματισθεί απαρτία πρέπει να υπάρχουν στο Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον Μέλη παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων Μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

 

Αρθρο 12

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με τους σκοπούς του Σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

 

1) Εχει την ευθύνη της διαχείρισης της περιουσίας, του Σωματείου.

2) Αποφασίζει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για κάθε δαπάνη και για κάθε σύμβαση που αφορά το Σωματείο.

3) Υποβάλλει στην Γ.Σ τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έκλεισε και τον προϋπολογισμό του έτους που άρχισε.

4) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ. Συνέλευση τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου, μέσα στα όρια του πνεύματος και των σκοπών του καταστατικού και των κειμένων διατάξεων.

5) Καταγγέλει στη Γ.Σ κάθε τυχόν πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων Μέλους του Δ.Σ και στην ανάγκη ζητά την αντικατάστασή του.

6) Φροντίζει για την ακριβή τήρηση του καταστατικού, επιμελείται την πρόοδο του Σωματείου, υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ εφόσον δεν αντιβαίνουν στο Καταστατικό και στην ισχύουσα νομοθεσία και λογοδοτεί για κάθε ενέργειά του στην Γ.Σ.

7) Ολα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς αμοιβή.

8) Τα Μέλη του Δ.Σ είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό και δεν ευθύνονται μόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν όταν απουσίαζαν ή γι' αυτές που διαφώνησαν και γράφτηκε η διαφωνία τους στα πρακτικά

 

9) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του Δ.Σ, για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα για έξη και εφ' όσον από τις δικαιολογημένες αυτές απουσίες παρακωλύεται το έργο του Δ.Σ ή που παραιτείται ή διαγράφεται, αντικαθίσταται οριστικά με απόφαση του Δ.Σ με το αμέσως επόμενο Αναπληρωματικό Μέλος.

10) Σε κάθε περίπτωση αμέλειας ή μη σωστής εκπλήρωσης των καθηκόντων Μέλους του Δ.Σ, εκτός από την απουσία για την οποία αποφαίνεται το Δ.Σ αρμόδια για την αντικατάσταση Μέλους του Δ.Σ είναι η Γενική Συνέλευση.

11) Τα Μέλη του Δ.Σ μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικά έργα προς υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, με αποζημίωση.

 

 

Αρθρο 13

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Καλεί το Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και τα μέλη του Σωματείου στις Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το καταστατικό. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

2) Διευθύνει τις εργασίες του Σωματείου, προεδρεύει του Συμβουλίου και της Συνέλευσης αν δεν πρόκειται για αρχαιρεσίες.

3) Υπογράφει τα παντός είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής και εντολές ανάληψης χρημάτων μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, υπογράφει συμβάσεις εξ ονόματος και για λογαριασμό του Σωματείου μετά από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ κατά περίπτωση και παίρνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του Σωματείου, ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ αν προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Γενικά επιμελείται για την εφαρμογή του καταστατικού.

4) Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου

5) Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής και έναντι κάθε τρίτου για όλες τις σχέσεις και διαφορές του Σωματείου, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσουν διαφορετικά

6) Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος

 

Αρθρο 14

 

Ο ΓενικΟΣ ΓραμματΕαΣ

 

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει τη λειτουργία της Γραμματείας, όπου:

διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου και επιμελείται την έγκαιρη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου.

τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μητρώο των μελών και βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

τηρεί και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου.

ευθύνεται για την φύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου και των πάσης φύσεως αντικειμένων που ανήκουν στο Σωματείο.

 

β) Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα κάθε είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής και συντάσσει

με αυτόν την λογοδοσία του Δ.Σ στην Γ.Σ.

Αν ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται, το Δ.Σ αναθέτει σ' έναν από τους Συμβούλους να τον αναπληρώσει προσωρινά μέχρι την άρση του κωλύματος.

 

 

Αρθρο 15

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ

1) Ο Ταμίας είναι διαχειριστής της περιουσίας του Σωματείο, ενεργεί κάθε είσπραξη και εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις, ενεργεί κάθε πληρωμή που είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό ή τις ειδικές, μετά από απόφαση του Δ.Σ πιστώσεις, με ένταλμα που προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, τηρεί τα λογιστικά βιβλία, αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, Βιβλίο απογραφών και ισολογισμό καθώς και κάθε επιβαλλόμενο από την πορεία των οικονομικών του Σωματείου βιβλίο, ευθυνόμενος προσωπικά και αλληλέγγυα με τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για κάθε χρηματική ανωμαλία.

2) Κρατεί "εις χείρας" για τις ανάγκες του Σωματείου ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες δρχ. (100.000 δρχ.) σε μετρητά, καταθέτει δε τα επί πλέον χρήματα σε μία Τράπεζα της πόλεως ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο επ' ονόματι του Σωματείου. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 10%.

3) Πραγματοποιεί τις εισπράξεις κάθε πόρου του Σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις, τις δε πληρωμές, επί τη βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

4) Συντάσσει κάθε τρίμηνο λεπτομερή απολογισμό της χρηματικής κατάστασης του Σωματείου και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. και κάθε χρόνο συντάσσει τον απολογισμό και τελικό ισολογισμό του οικονομικού έτους που έληξε.

5) Καταθέτει επ' ονόματι του Σωματείου μέσα σε 6 ημέρες κάθε διαθέσιμο χρηματικό ποσό ή παραστατικό με αξία μεγαλύτερη από 10.000 δρχ. σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες και γενικά είναι ο ίδιος ατομικά υπεύθυνος για κάθε ελάττωση της χρηματικής περιουσίας του Σωματείου, που προήλθε από υπαιτιότητα του ίδιου ή του τυχόν υπό αυτόν προσωπικού.

6) Οι αναλήψεις χρημάτων, αν πρόκειται για ποσόν κατώτερο από 50.000 δρχ. γίνονται από τον Ταμία με έγκριση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, αν πρόκειται για ποσόν μεγαλύτερο γίνονται από τον Ταμία αλλά μετά από απόφαση του Δ.Σ, αντίγραφο της οποίας πρέπει να προσάγει. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 10%.

7) Πέραν της ετήσιας αναπροσαρμογής, τα ποσά που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση της Γ.Σ.

8) Αν ο Ταμίας κωλύεται, αναπληρώνεται για έναν το πολύ μήνα από ένα μέλος του Δ.Σ. το οποίο υποδεικνύει ο ίδιος και εγκρίνεται από το Δ.Σ. Αν δεν γίνει αυτό, καθώς και στην περίπτωση που ο Ταμίας κωλύεται για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα και μέχρι τρεις μήνες, εκλέγεται αναπληρωτής του Ταμία από το Δ.Σ. ένα μέλος του. Αν ο Ταμίας κωλύεται για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες, αντικαθίσταται.

 

 

Αρθρο 16

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα εν γένει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού.

 

 

 

Αρθρο 17

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Εφορος Εκδηλώσεων εισηγείται και προγραμματίζει τις κοινωνικές εκδηλώσεις του Σωματείου, υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. για το αντικείμενο αυτό.

 

Αρθρο 18

Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας δεν μπορούν ταυτόχρονα να ασκούν καθήκοντα Ταμία.

 

Αρθρο 19

Τα Μέλη του Δ.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τον Σωματείο αμισθί.

Δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία προς το Σωματείο, ούτε να συνάπτουν με αυτόν τον τρόπο συμβάσεις που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε φύσεως υπηρεσιών ή που αποσκοπούν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής από το Σωματείο. Κατ΄ εξαίρεση τα Μέλη του Δ.Σ μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικά έργα με αποζημίωση.

 

 

Αρθρο 20

Γ Ε ΝΙ Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

 

 

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και συγκαλείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του με έγγραφη ειδοποίηση προς τα μέλη, που γίνεται οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν από την συνέλευση, ορίζει την ημέρα, ώρα και τόπο της συνέλευσης και της επαναληπτικής για την περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται τακτικά όπως ορίζει το καταστατικό και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ.

2) Δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εν τάξει τακτικά μέλη.

3) Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα ταμειακώς εν τάξει Τακτικά Μέλη. Αν η συνεδρίαση δεν γίνει ή διακοπεί ελλείψει απαρτίας, πραγματοποιείται η επαναληπτική συνέλευση η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκονται οσαδήποτε ταμειακώς εν τάξει τακτικά μέλη.

4) Το Σωματείο καλείται υποχρεωτικά σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα αφορά συγκεκριμένα θέματα, αν το ζητήσει εγγράφως το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει Μελών.

 

Αρθρο 21

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου Μελών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται εκείνη που συγκεντρώνει τις μισές συν μία από τους ψήφους των Μελών που ψήφισαν.

2) Η Γ.Σ εκλέγει με ανάταση της χειρός Πρόεδρο που διευθύνει την συζήτηση και Γραμματέα που κρατάει τα πρακτικά, που προσυπογράφει ο Πρόεδρος.

 

3) Κάθε απόφαση που αφορά θέματα εμπιστοσύνης προς τα μέλη του Δ.Σ ή προσωπικά ζητήματα είναι άκυρη αν δεν παρθεί με μυστική ψηφοφορία. Με μυστική ψηφοφορία γίνονται επίσης και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής. ΄Ολες οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση, εκτός αν η Γ.Σ αποφασίσει να γίνει η ψηφοφορία αλλιώς.

4) Οι μυστικές ψηφοφορίες στην Γ.Σ γίνονται υπό την εποπτεία και ευθύνη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται με ανάταση της χειρός.

 

 

 

Αρθρο 22

Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας, εκτός αν είχαν επικυρωθεί κατ' αυτήν, γίνονται ανακοινώσεις από το Δ.Σ για ζητήματα που αφορούν το Σωματείο και διεξάγονται οι συζητήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε ζήτημα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.

Νέα θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, πλην ανακυπτόντων αιφνιδίως θεμάτων δια τα οποία αποφασίζει η Γ.Σ, δια ανατάσεως της χειρός.

 

Αρθρο 23

Την πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκαλέσει με προσκλήσεις σύμφωνα με τα πιο πάνω ο Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, με θέματα:

α) Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

β) Εκλογή Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Μετά την διενέργεια ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ως και των Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των αρχαιρεσιών ο Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα υποβάλει στη Γενική Συνέλευση την παραίτηση αυτού και των λοιπών μελών της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, η παραίτηση δε αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά που κρατούνται από τον Γενικό Γραμματέα.

Το Δ.Σ. εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους υποβάλλει στην Γ.Σ. την λογοδοσία του που συνοδεύεται από τον απολογισμό της διαχείρισης, τα έξοδα και τα έσοδα του έτους που έληξε, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον τελικό ισολογισμό. Επίσης υποβάλλει τον προϋπολογισμό του έτους που άρχισε, ο οποίος πρέπει να προβλέπει τακτικές και έκτακτες δαπάνες, και όποιο άλλο θέμα απασχολεί το Σωματείο.

Η Γ.Σ. αποφασίζει για τα παραπάνω και ανά δύο έτη προβαίνει στην εκλογή του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Αρθρο 24

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Η Γ.Σ. μαζί με τις εκλογές για το Δ.Σ. εκλέγει και Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία Τακτικά και τρία Αναπληρωματικά Μέλη.

Η εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ελέγχει όποτε θελήσει το Ταμείο του Σωματείου και υποβάλλει το πόρισμα του ελέγχου της μέσα σε πέντε ημέρες στο Δ.Σ.

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους (31 Δεκεμβρίου) προβαίνει στον έλεγχο της ετήσιας διαχείρισης του Ταμείου και υποβάλλει την έκθεσή της στη Γ.Σ, μέσω του Δ.Σ. Γενικότερα σκοποί της είναι ο έλεγχος επί των πεπραγμένων του Δ.Σ.

Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι Μέλος του ελεγχόμενου Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

 

Αρθρο 25

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Για να παρθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία στην Γ.Σ. τουλάχιστον των μισών συν ένα Τακτικών και ταμειακώς εν τάξει Μελών και η απόφαση να παρθεί με πλειοψηφία 3/4 τουλάχιστον των παρόντων.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει την τύχη της περιουσίας του Σωματείου.

 

Αρθρο 26

Αν το Σωματείο διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ., τότε βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Η εκκαθάριση διενεργείται μέσα σε ένα χρόνο από την εγγραφή της απόφασης για διάλυση στο ειδικό βιβλίο του πρωτοδικείου Αθηνών. Η Γ.Σ με την απόφαση διάλυσης καθορίζει και τους εκκαθαριστές (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εξελεγκτική Επιτροπή) και την διαδικασία εκκαθάρισης. Η απόφαση παίρνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/4.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

 

Αρθρο 27

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

Αρθρο 28

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ή από τις κείμενες διατάξεις αποφαίνεται η Γ.Σ με απόλυτη πλειοψηφία.

 

 

Αρθρο 29

Το Δ.Σ. δικαιούται μετά από απόφαση της Γ.Σ. να προσλάβει προσωπικό για την καλή λειτουργία του Σωματείου.

 

Αρθρο 30

Το Σωματείο έχει παραλληλόγραμμη σφραγίδα που φέρει τον τίτλο του και τη φράση "ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1994".

 

 

Αρθρο 31

Το Σωματείο ανακηρύσσει με απόφαση της Γ.Σ μετά από πρόταση του Δ.Σ., ευεργέτες και δωρητές. Στους παραπάνω χορηγείται αναμνηστικό δίπλωμα, με απόφαση της Γ.Σ. Τα ονόματά τους αναγράφονται σε πίνακες που αναρτώνται στα γραφεία του Σωματείου.

 

Αρθρο 32

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει στους διατελέσαντες προέδρους του Δ.Σ. τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Σωματείου με απόφαση που παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων τακτικών μελών.

 

Αρθρο 33

΄Οποιο θέμα δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του Νόμου.

 

Αρθρο 34

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ψηφίσθηκε κατ' άρθρο και σύνολο από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών σήμερα στην Αθήνα και επί της οδού Σκουφά αριθμ. 75 γραφείο, πρώτος όροφος, όπου έγινε η συνεδρίαση και θα τεθεί σε ισχύ άμα την κατά νόμον έγκρισή του, μέχρι της οποίας το Σωματείο θα διοικείται από την προσωρινή Διοίκηση, η οποία θα ενεργήσει τα αναγκαία για την νόμιμη ίδρυση του Σωματείου και θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του καταστατικού από το Πολυμελές Πρωτοδικείο για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994

 

 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου για την περίοδο 2001 και 2002, έχει ως εξής:

           Πρόεδρος

Δημήτριος Σωτηρίου, Aναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Αθηνών

           Αντιπρόεδρος

Θόδωρος Παπαδημητρίου, Γλύπτης

           Γραμματέας

Βασιλική Μπουσούνη, Οικονομολόγος

          Ταμίας

Αγγελος Αγγελόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

           Μέλος

Γεώργιος Ευσταθίου, Ιατρός

          Αναπληρωματικά Μέλη

Ελευθέριος Σπίθας, Διδάκτωρ Φυσικής

Μιχάλης Κυριακίδης, Ιατρός, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Á/Á

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX ή Ε-mail

 1

Σωτηρίου Δημήτριος

Βελισσαρίου 2

155 62 Χολαργός

 

Αν. Καθ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

77.93.273 -  77.88.199

65 27 477 / 65 34 637

0932 180 494

 

77.93.273 - 65.27.477 dsotiri@cc.uoa.gr

 

 

 2

Παπαδημητρίου Θόδωρος

Σωφρονίσκου 1

117 42 Αθήνα

Γλύπτης, Συντ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.           

92.30.345

92.30.345

theodoro@central.ntua.gr

 

                

 3 Σκαρέντζος Ιωάννης Πινδάρου 26

106 73 Αθήνα    

Ειδικός Σύμβουλος Ακαδημίας Αθηνών

36.43.104

36.19.062 (οικία)

36.43.104

 4 Γεωργίου Ευάγγελος Υμηττού 66 - 70 116 34 Αθήνα Αν. Καθ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

77.03.858

77.09.219

094-316024

melatron@otenet.gr

 

5 Τούντας Ιωάννης Αλεξανδρουπόλεως 25

115 27 Αθήνα    

Επ. Καθ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

74.82.015

74.85.872

ispm@compulink.gr

            

6 Αναγνωστοπούλου Σοφία

Γεωργίου Πωπ  8 154 51  N. Ψυχικό    

Αναπλ. Καθ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

í

67.26.316 77.71.142

68.76.143

67.21.707

7 Αγραφιώτης Δημοσθένης

Λ. Αλεξάνδρας 196

115 21 Αθήνα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

64.66.243

64.60.658 (γραμμ)

7797553 (οικία)

Fax 64.66.243

agraf@compulink.gr

 

 8

Μαντά Κατερίνα

Μαβίλη  25

145 65 Εκάλη    

Ιδιώτης

81.31.241

0977 550316

 

 9 Χατζηϊωάννου Αργυρώ Ελλήνων Αξιωματικών 29 162 33  Βύρωνας            Επ. Καθ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών            

 

77.06.868

76.65.688 (οικία)

Fax  7706868

 10 Σωτηρίου Δοξάκης Σμύρνης 42

190 15 Νέα Παλάτια           

Επαγγελματίας

0295 38182

doxasot@hotmail.com

 

0295 38 182

 11 Αγγελόπουλος Αγγελος Σωζοπόλεως 15

104 46 Αθήνα

Επ. Καθ. Φυσικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών

727.68.86 γρ

86.16.084

 

aangelop@cc.uoa.gr

 

 12 Κοκκώση Σοφία

Γράμμου 17

151 27 Μελίσσια

Δικηγόρος Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος                     (οικία) 80.48.516

33.41.622, εσωτ. 1579

Skokk@nbg.gr

 

13

 

Κοκκώσης Χαράλαμπος  Γράμμου 17

151 27 Μελίσσια

Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

61.30.412

hkok@aegean.gr

 

 

 14 Κοκκώση Μαρία

Γράμμου 17

151 27 Μελίσσια

Κλινική Ψυχολόγος Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

61.30.412

0944-546.499

 


 15

Παπαδοφραγκάκης Εμμανουήλ

Μαβίλη 25

145 65 Εκάλη    

Γενικός Δ/ντής ΙΝΤΡΑΚΟΜ

81.31.241

88.20.880

(προσωπικό) 68.60.874

geft@intranet.gr

 

 16 Θεοπίστου Αγγελική Αετιδέων 34

155 61 Χολαργός           

Ιδιώτης , τέως Δ/ντρια,  Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων   

65.14.431

 

 17 Καυταντζόγλου Ιωάννα 

Καλλιμάχου 5

116 35 Αθήνα    

Επ. Καθ. Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

3688944

72.26.673 (οικία)

Fax 368 8920

 18 Υφαντόπουλος Ιωάννης 

Σαχτούρη 12

152 32 Χαλάνδρι

Αν. Καθ. Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

68.40.212 (προσωπικό γραφείο)

68.40.212

 19 Τσινάρης Μιχαή

Νικαίας 12

152 36 Νέα Πεντέλη

Φυσιοθεραπευτής

94.22.797

61.37.015 (οικία)

 

 20 Κίττας Χρήστος

Καράλη 79

156 69 Παπάγου

Καθ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών           

77.71.193

77.96.425

ckittas@cc.uoa.gr

 

21 Τσαρούχη Αγγελική

Τροίας 53

152 35 Βρηλίσια

Δ/ντρια Διαιτολογικού Τμήματος Σισμανογλείου Νοσοκομείου

81 02 275

Νοσοκ.80.39.432

8039911

80.39.193

22 Μποφίλιος Δημήτριος 

Μιαούλη 22

183 45 Μοσχάτο

Δ/ντής Ερευνας & Ανάπτυξης, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣH  ΑΕ           

22.20.549-550

 

d.bofilios@inasco.com

 

 21.31.303

23 Πετρονώτη Μαρίνα

Παρίτση 87 - 89

154 51 Αθήνα

Ερευνήτρια

74.89.131

67.56.293

(οικία)

74.89.143

24 Βασιλική Μπουσούνη

Χλόης 46

151 25 Μαρούσι

Οικονομολόγος

36.18.071 γραφείο

80.29.680 οικία

36.18.071

25 Γκίνης Αλέξανδρος

Ιωαννίνων 63

152 34 Χαλάνδρι

Ιατρός

Πανόρμου 10   12132 Περιστέρι

 

5712 680(οικία)

6929828 (Νοσ/μείο)

 

26 Ταλούμης Ιωάννης

Λέκκα 23-25

105 62 Αθήνα

Επαγγελματίας

80.88.36 (οικία)

094-392455

taloumis@otenet.gr

 

27 Αγγελίδης Νικόλαος

Εμμ. Μπενάκη 29

145 61 Κηφισιά

Γυναικολόγος - Μαιευτήρας

80.78.172 (οικία)

094-583631

65.24.211

28 Ευσταθίου Γεώργιος

Πρωτέως 9

175 61 Π. Φάληρο

Ιατρός

98.42.918

094-4 -52.22.10

Fax 9842918

29 Παπαβασιλείου Δημήτρης

Κεφαλληνίας 7-9

155 62 Χολαργός

Επαγγελματίας

65.22.088 (οικία)

0944-141.714

67.77.400 (γραφείο)

dpapav@telmaco.hol.gr

67.74.406

 

30 Λύρα Γεωργοσοπούλου Μαρία

Πολυνίκους 3,

174 55 Αλιμος

Ακτινοφυσικός

9840954

 

98.18.662

31 Παπαδημητρίου Θεόδωρος

Μακεδονίας 6-8

104 33 Αθήνα

Ιατρός, Δ/ντής Κέντρου Ειδικών Λοιμώξεων

Υπ. Υγείας

8225466

Fax  8818868

 Keelintr@otenet.gr

32 Φωτίου Σταματίνα

Θηβών 139

185 42 Πειραιάς

Εκπαιδευτικός

49.12.463

 

33 Μουργινάκη Φωτίου Κυριακή

Ευριπίδου 71

185 32 Πειραιάς

Καθηγήτρια

41.22.529

 

34 Γκόλτσιου Αικατερίνη

Παφλαγόνων 39

152 36 Νέα Πεντέλη

Γεωπόνος - Αρχιτέκτων Τοπίου

61.36.246

egolt@tee.gr

 

61.36.246

35 Κωνσταντόπουλος Κώστας

Μιλτιάδου 11

155 62 Χολαργός

Ιατρός

65.37.421(οικία)

77.71.161

kkonstan@cc.uoa.gr

 

36 Σκαλκίδης Ιωάννης

Στασινού 12

116 35 Αθήνα (Παγκράτι)

Ιατρός

72.97.350

helcohop@hol.gr

 

72.97.351   

 

37 Λάσκαρης Νικόλαος

Ναρκίσου 14

154 52 Π. Ψυχικό

Επ. Καθ. ΕΜΠ

77.23.705

67.41.623, 68.55.766, 67.55.766

38 Μιχαηλίδου Μαίρη

Αετοράχης 48

111 46 Γαλάτσι

Ιστορικός Τέχνης, ΥΠΠΟ

29.17.343

82.01.711, 710

39 Πανούσης Ιωάννης

Σταδίου 5

105 62 Αθήνα

Καθ. Τμήματος ΜΜΕ, ΕΚΠΑ

80.73.929

3226855

Fax 3220820

40 Σουκάκου Ελλη

Νεωσοίκων 56-58, Φρεαττύδα

185 37 Πειραιάς

Εκπαιδευτικός             45.14.612

 

41 Κρασαγάκη Ευαγγελία

ΠΓΝΝΘ Σωτηρία

Μεσογείων 152, Αθήνα

Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΓΝΝΘ Σωτηρία

 77 86 700

 

Φαξ  77 19 982

Sotiria2@otenet.gr

 

42 Σολομωνίδης Πέτρος

Δούκα-Ράλλη 139,

185 34  Πειραιάς

Λιμενικός

41.20.756

 

43 Καρατζά Ροδίου Ανθούλα

Αγ. Παρασκευής 88

124 62 Χαϊδάρι

Καθηγήτρια

58.15.221

58.18.956

  44  Σπίθας Ελευθέριος

Λάδωνος 1

153 41 Αγ. Παρασκευή

Δρ Φυσικών Επιστημών 

65.43.946 (οικία)

68.75.393  (ΙΕΛ)              

  spithas@ilsp.gr

45

Τζινιέρης Γεώργιος

Χρ. Σμύρνης 4

176 71 Καλλιθέα

Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

0932.400.888

95.90.988 (οικία)

 

 
46

Κυριακίδης Μιχάλης

Καραίσκου 139-143

189 35 Πειραιάς

Αν. Καθ. Νοσοκομείο ΛΑΙΚΟ, Καρδιολόγος

77.79.269 (νοσοκ.)

42.96.795 (οικία

 

 
47

Καραντίνου Δέσποινα

Πίνδου 102

156 69 Παπάγου

Εκπαιδευτικός 65.49.649 (οικία)  
48

Καλοφωλιά Τασία

Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Αλεξ. Καλατζάκου

243 00 Κυπαρισσία

Μικροβιολόγος

0761-24.051

24.054

 

 
49

Καραγεωργίου Χαρίκλεια

Καραϊσκάκη 30

145 62 Κηφισιά

Ιατρός 80.17.593 (οικία)

77.76.532

77.05.185
50

Φώττη – Μακρή Βίκυ

Εθνάρχου Μακαρίου 8

146 71 Ν. Ερυθραία

Ιδιωτική Υπάλληλος

 

62.01.550

 

62.01.707

vfottis@usa.not

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
51

Αβατάγγελος Μιχαήλ

Δ. Σούτσου 15

115 21 Αμπελόκηποι

Ιατρός 64.59.350 (οικία)  
52

Γεωργούντζος Παναγιώτης

Σαρανταπόρου 3

152 37 Φιλοθέη

Ιατρός 68.27.215  
53

Δημητρίου Δημήτριος

Ψαρρών 44

153 43 Αγ. Παρασκευή

Ιατρός – Ουρολόγος

Επιμελητής Α’

 

63.96.605 (οικία)

55.34.200

0944.35.17.69

dmit6@otenet.gr
54

Διογένη Ιωάννα

Αριστείδου 1 –3

196 00 Μάνδρα

Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. (απόφοιτος ΑΣΟΕΕ) 55.58.254  
55

Δουρίδας Γεράσιμος

Ισμήνης 6

146 71 Ν. Ερυθραία

 

Ιατρός 80.03.127 (οικία) makissurgeon@hotmail.com
56

Δρελιώζη Αγγελική

Κερκύρας 10

131 22 Ίλιον

 

Νοσηλεύτρια 26.31.656 a_dreliozi@hotmail.com
57

Θεοχάρης Νικόλαος

Βοχαϊκό Κορινθίας

200 06 Κόρινθος

 

Ιατρός 0741-51.789  
58

Καραγιάννη Πηνελόπη

Β’ ΠΑΡ. ΙΩΛΚΟΙ 6

134 51 Καματερό

Νοσηλεύτρια 23.82.539 (οικία) 55.51.526
59

Κοροβέση Παρασκευή

Αριστοτέλους 20

155 62 Χολαργός

Παιδίατρος 0937.26.57.65 karaha@hol.gr
60

Κοσκερίδου Παρασκευή

Αχιλλέως 24

183 44 Μοσχάτο

Ιατρός 48.18.295 Vivian@doctors.org.nlc
61

Λυγερός Θεόδωρος

Απόλλωνος 10

196 00 Μάνδρα

Γενικός Ιατρός

55.51.871

 

 
62

Μπαρτσώκας Δήμος

Καισαρείας 67

184 50 Νίκαια

Οικονομολόγος 49.04.985 (οικία)  
63

Νικολαϊδου Χρυσούλα

Ιωνίας 7

171 21 Ν. Σμύρνη

  93.45.394  
64

Ουστόγλου Ειρήνη

Ηρακλείου 47

123 51 Αιγάλεω

Βιοχημικός 0977.01.11.99  
65

Παπαδόπουλος Ιορδάνης

Παμφυλίας 13

171 22 Ν. Σμύρνη

Καθηγητής 93.12.947 93.12.947

kajor@hol.gr

66

Πίττα Ελένη

Σαρανταπόρου 3

152 37 Φιλοθέη

Ιατρός 68.27.215  
67

Πράγιας Λεωνίδας

Αδωνίδος 12

112 53 Αθήνα

Ιατρός 86.28.414  
68

Σαλάχα Ανδρομάχη

Αγ. Αικατερίνης 42

196 00 Μάνδρα

Ιατρός ΦΙΑΠ 55.34.200