1η Διεθνής Συνάντηση Modern Asclepieions (δείτε την Αγγλική Έκδοση των Ιστοσελίδων για πληροφορίες)

Μπορείτε να δείτε τρία (3) νέα κείμενα (Αύγουστος 2006) σχετικά με Οδηγίες (Guidelines) για τα Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα. Τα δύο πρώτα κείμενα συζητήθηκαν στο ITU Study Group 2 Meeting (Geneva 7-9 September 2006), ενώ το τρίτο υποβλήθηκε στο ερευνητικό έργο Future Health Project (1) του Προγράμματος INTERREG IIIC. Θα τα βρείτε στις Σελίδες στην Αγγλική

2005: Πύλη Ασκληπιακού Πάρκου Ιατρικής Σχολής (Ερευνητικό - Αναπτυξιακό Έργο ΙΑΣΠΙΣ)

Πρόταση: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:Το πρώτο σύγχρονο Ασκληπιακό Πάρκο για την Υγεία και τον Πολιτισμό

Οι σελίδες που ακολουθούν, παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τα "Σύγχρονα Ασκληπιεία", δηλαδή περιοχές όπου Υγεία και Πολιτισμός 'θεραπεύονται' παράλληλα και αρμονικά, προς όφελος των πολιτών, των ασθενών και των ατόμων που τους φροντίζουν και των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Πρότυπο των Σύγχρονων Ασκληπιείων είναι τα Αρχαία Ασκληπιεία, όπως αυτά δημιουργήθηκαν, λειτούργησαν και αναπτύχθηκαν στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο.

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή
των Σύγχρονων Ασκληπιείων είναι το

"Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών"

                                          

   Τελευταία Νέα ...(μέχρι 24 Μαρτίου 2008)   

Η ενημέρωση συνεχίζεται από το Ημερολόγιο

 Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών

Το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών
και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004

13-29 Αυγούστου 2004

Το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών και η Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2001-2004

Ένα ιστορικό για το "Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί"


 

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα:

"Ασκληπείο Πάρκο Αθηνών"  -
Μελέτη για λογαριασμό του "Οργανισμού Αθήνας"

Παραρτήματα:
1."Η Ιατρική Άποψη"
2. "Θέματα Κοινωνιολογικού Ενδιαφέροντος"
3. "Η Περιβαλλοντική - Αρχιτεκτονική άποψη"
4. "Έκθεση Χωροταξικής Ομάδας"

"Το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών ως Ψηφιακή Περιοχή" μελέτη για λογαριασμό της ΓΓΕΤ

 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Σύγχρονα Ασκληπιεία: Υγεία <-> Πολιτισμός", Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2000 και Ελευσίνα 21 Οκτωβρίου 2000 

3η Ημερίδα

 

Μελέτη ΑΣΠΑΣΙΑ 

Οι σελίδες που ακολουθούν παρέχουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με στοιχεία και πληροφορίες που αναδεικνύουν διάφορες εκφάνσεις των "Σύγχρονων Ασκληπιείων"

 

Οι σελίδες που ακολουθούν παρέχουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δημιουργίας του "Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών"

Teens.wmf (3968 bytes)Το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών και τα Παιδιά! - Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο...

Διαβάστε το σύγχρονο Παραμύθι του Ασκληπιού 1999 ....

Οι σελίδες που ακολουθούν παρέχουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το Σωματείο "Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών", τον μη κερδοσκοπικού φορέα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1994 σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και αποτελεί τον μηχανισμό μέσω του οποίου προωθείται η συνεργασία μεταξύ ατόμων και οργανισμών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σχεδιασμός, έρευνα και ανάπτυξη: Δημήτριος Σωτηρίου.
Σσχεδιασμός, παραγωγή και συντήρηση σελίδων:
Δημήτριος Σωτηρίου και Μιχάλης Γκατζώνης.
Αγγλικά κείμενα 
Δημήτριος Σωτηρίου και Ken Boddy, MD.


Οι ιστοσελίδες λειτουργούν από τις 22 Ιανουαρίου 1998. Ο μετρητής άρχισε εκ νέου στις 11 Σεπτεμβρίου 2007  και έκτοτε έγιναν    επισκέψεις στις σελίδες του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών.

Παρακαλούμε στείλτε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις στον webmaster...

FPCreated.gif (9674 bytes)

Pages for "Asclipieion Park of Athens" website..
Copyright © 1997-2004, Medical Physics Laboratory, School of Medicine, University of Athens. All rights reserved.
Revised: 28/03/11 12:41
.