Χωροταξική προσέγγιση


Το Ασκληπιείο Πάρκο καλύπτει το χώρο που περικλείεται από τις οδούς Αγίου Θωμά, Μικράς Ασίας, Θηβών, Παπανδρέου, Πίνδου, Κύπρου, Μεσογείων, Λειβαδιάς και Τετραπόλεως δηλαδή από το Λαϊκό νοσοκομείο στη περιοχή Γουδή του Δήμου Αθηναίων, μέχρι και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα από τους ελάχιστους χώρους τέτοιας έκτασης που απέμειναν εντός του αστικού ιστού της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, οι οποίοι προσφέρονται για ενοποίηση και αξιοποίηση προς όφελος των κατοίκων ολοκλήρου του λεκανοπεδίου.

Το Ασκληπιείο Πάρκο θα αναπτυχθεί στους χώρους που διαθέτουν τα νοσοκομεία Λαϊκό, Αγία Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού, Σωτηρία, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Γενικό Κρατικό,401 Στρατιωτικό Nοσοκομείο, 251 Νοσοκομείο Αεροπορίας, καθώς και η Ιατρική και η Οδοντιατρική Σχολή. Θα περιλάβει επίσης τους χώρους του Πάρκου των Ενόπλων Δυνάμεων και χώρους των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου.

[Φωτογραφικό υλικό από την περιοχή του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών]

Ο χώρος αυτός παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιαμόρφωτος, κατακερματισμένος, δυσπρόσιτος έως απρόσιτος στους πολίτες, ευάλωτος σε αυθαίρετες παρεμβάσεις και συνεχώς περιοριζόμενος εξ αιτίας της ελλείψεως πολεοδομικού και κτηριολογικού προγραμματισμού. Ετσι μεγάλες εκτάσεις του εγκαταλείπονται στην 'αυθαίρετη' σχεδόν κάλυψη και χρήση, χωρίς προοπτική, χωρίς αισθητική, χωρίς σύγχρονη και επαρκή υποδομή και φυσικά χωρίς πρόβλεψη διασυνδέσεως με άλλους χώρους συναφών δραστηριοτήτων.


Περιβαλλοντική προσέγγιση

¨ΌψηΟι χώροι του Ασκληπιείου Πάρκου προσφέρουν μοναδική ευκαιρία γιά την δημιουργία ενός πάρκου μεγάλης κλίμακας με πράσινο, σε μία περιοχή της Αθήνας που είναι γενικά πολύ πυκνά δομημένη. Η περιοχή αυτή δέχεται υπερβολική πίεση, εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού πολιτών που προσέρχονται σε αυτήν καθημερινώς, λόγω των πολλών και μεγάλων δημοσίων εγκαταστάσεων (4 υπουργεία, 9 νοσοκομεία, 3 πανεπιστημιακές μονάδες). Το πάρκο αυτό μπορεί να συνδεθεί με τους άλλους υπερτοπικούς πόλους πρασίνου που προγραμματίζονται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, σε μία αλυσίδα ελεύθερων χώρων που να προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες πολιτισμού και υγείας για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.

Το Ασκληπιείο μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά εκτός των άλλων και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή αυτή αλλά και στην Αθήνα γενικότερα. Οι "διάδρομοι πράσινου" αποτελούν σημαντικά εργαλεία στη σύγχρονη πολεοδομία δεδομένου ότι η αύξηση των επιφανειών πρασίνου υποβοηθά την ανανέωση των αερίων μαζών στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι και στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως (νέφος).

Από πλευράς της ποιότητας πρασίνου το Ασκληπιείο Πάρκο υιοθετόντας ένα χαρακτήρα "Αττικού Τοπίου" με βάση τη γηγενή χλωρίδα, θα συμβάλλει στην διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, που τόσο βάναυσα έχει προσβληθεί στις μέρες μας με την υιοθεσία ξένων προτύπων (π.χ. γρασίδι, λεύκες Λομβαρδίας κλπ). Αυτή η παρέμβαση θα είναι από οικολογική άποψη ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της καλύτερης προσαρμογής στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και με μικρότερες απαιτήσεις σε νερό και φροντίδα.

Επί πλέον η αποκατάσταση του Αττικού τοπίου θα συμβάλλει αποφασιστικά στην δημιουργία οικολογικής συνειδήσεως στα παιδιά, δεδομένου ότι το Πάρκο θα σχεδιαστεί ειδικά και για τη χρήση από αυτά.


Κοινωνιολογική προσέγγιση

¨ΌψηΗ υγεία και η ασθένεια από κοινωνιολογική άποψη αποτελούν δείκτες - αφορμές - πεδία όπου αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους μια κοινωνία αντιμετωπίζει το "κακό", την "απειλή", την "καταστροφή". Οι τρόποι αυτοί επιτρέπουν να διαφανούν τα κοινωνικά πολιτιστικά πρότυπα που διέπουν όχι μόνο την υγεία και την ασθένεια αλλά και όλες τις άλλες εκφάνσεις της ατομικής και συλλογικής ζωής. Στο πνεύμα αυτό, το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών θα λειτουργήσει ως ένας χώρος αποτύπωσης της ικανότητας και της φαντασίας, με την οποία η σύγχρονη ελληνική κοινωνία μπορεί να χειριστεί και να διαχειριστεί τις προκλήσεις της υγείας και της ασθένειας. Και παράλληλα ως χώρος πειραματισμού και δοκιμής για την (επανα)τοποθέτηση των ζητημάτων υγείας και ασθένειας ως κυρίων στοιχείων του συγχρόνου τρόπου ζωής.

Το Ασκληπιείο Πάρκο με τη μορφή και με τις δραστηριότητές του, θα επιτρέψει στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, τους ασθενείς, τους υγιείς, τους φίλους και τους συγγενείς να βρεθούν με το υγειονομικό προσωπικό και τους θεσμούς και να επεξεργάζονται μαζί αντιλήψεις και μορφές αντιμετώπισης του "κακού". Από τους θεσμούς του Ασκληπιείου Πάρκου και διάφορες κοινωνικές ομάδες θα δημιουργηθούν πρότυπα προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης, όπως για παράδειγμα εργαστήρια για την εξοικείωση των παιδιών με την ασθένεια και την υγεία, κέντρα ηλεκτρονικής και συμβατικής τεκμηρίωσης για τις υπηρεσίες υγείας, εργαστήρια για την παραγωγή υλικού για την πρόληψη ασθενειών, κέντρο δικτύων για την θεραπεία και αποκατάσταση στο σπίτι, κλπ.