ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μετά από εισήγηση του Προεδρείου του Σωματείου ‘Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’, η Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Τεχνολογίας με την απόφασή της 12465 της 13ης Νεοεμβρίου 1997, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας για τη ‘μελέτη και σχεδιασμό μιας ψηφιακής περιοχής (digital site) στον τομέα Υγείας: ‘Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών’.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους κκ. Ελευθέριο Σπίθα, Διευθυντή Προγραμματισμού και Σχεδιασμού της ΓΓΕΤ, Ξανθή Ψιακκή, Προϊσταμένη του Τμήματος Πληροφορικής της ΓΓΕΤ, Δημήτριο Σωτηρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του Σωματείου ‘Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’, Θόδωρο Παπαδημητρίου, Καθηγητή Πλαστικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και Αντιπρόεδρο του ιδίου Σωματείου.

Η Ομάδα Εργασίας παρέδωσε την ‘Εκθεση’ εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων και σε μορφή κατάλληλη για την περαιτέρω επεξεργασία της προτάσεως και πιθανή ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ερευνας και Τεχνολογίας (Υποπρόγραμμα 5, Μέτρο 5.2) της ΓΓΕΤ.

Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει και από τη θέση αυτή τον Καθηγητή κ. Εμμ. Φραγκούλη, Γενικό Γραμματέα ‘Ερευνας και Τεχνολογίας, για την απόφαση συγκροτήσεως της Ομάδα Εργασίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Η Ομάδα Εργασίας ελπίζει, ότι οι ιδέες και οι προτάσεις που περιέχονται στο ανά χείρας κείμενο, θα βρούν γόνιμο έδαφος και θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, σε βαθμό που θα διασφαλιστεί η συνέχεια της προσπάθειας και θα στεφθούν με επιτυχία οι οραματισμοί για τη δημιουργία ‘Συγχρόνων Ασκληπιείων’.

Αθήνα, Μάϊος 1998

 


Τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας

 

Παπαδημητρίου Θόδωρος

Σπίθας Ελευθέριος

Σωτηρίου Δημήτριος

Ψιακκή Ξανθή

 


1. ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

2. ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ “ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ”

3. ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟ 5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

4. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

6. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ

7. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ

8. ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

 

 


1. Το ΑσκληπιεΙο ΠΑρκο ΑθηνΩν

1.1 Γενικά

Το 1993 ο Αν. Καθ. Δ. Σωτηρίου συνέλαβε την ιδέα της ενοποιήσεως των χώρων από τη περιοχή Γουδή του Δήμου Αθηναίων, μέχρι και τις παρυφές των Δήμων Παπάγου και Ζωγράφου. Στο χώρο αυτό λειτουργούν 8 νοσοκομειακές μονάδες.

Η κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου 1000 περίπου κλινών, όπως επιζητούσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες μονάδες χωρίς μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικότερα των κυκλοφοριακών προβλημάτων που θα ανέκυπταν, θα ήταν σχεδόν παραλογισμός. Τότε ανέκυψε η ιδέα της ενοποιήσεως των χώρων, όπου λειτουργούν οι νοσοκομειακές μονάδες μέσα σε ένα πάρκο πρασίνου πολύ μεγάλης εκτάσεως, που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή και ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Η αρχική ιδέα της δημιουργίας του Πάρκου υποστηρίχθηκε άμεσα και αποφασιστικά από τον Γλύπτη Θόδωρο Παπαδημητρίου, Καθηγητή Πλαστικής του ΕΜΠ, προτείνοντας να αξιοποιηθεί το πρότυπο των Αρχαίων Ασκληπιείων, όπου η “θεραπεία” της υγείας λειτουργούσε στα πλαίσια του Πολιτισμού, μέσα σε ένα ισόρροπο περιβάλλον, “θεραπεύοντας” την ψυχή και το σώμα.

Ετσι γεννήθηκε η ιδέα των “Σύγχρονων Ασκληπιείων”, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η Υγεία θα είναι μέρος του Πολιτισμού και οι σχετικές δραστηριότητες θα αναπτύσσονται αρμονικά.

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας υψηλής ποιότητας, αλλά και συμβατές πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες για καλλιέργεια, παιδεία και ψυχαγωγία.

Παράλληλα αναβαθμίζεται το νοσοκομειακό περιβάλλον με την ποιοτική βελτίωση των συνθηκών παροχής υπηρεσιών υγείας, των συνθηκών απασχολήσεως του προσωπικού και της δημιουργίας συνθηκών για την ουσιαστική ενημέρωση επί θεμάτων υγείας, όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την ‘Υγεία για Ολους’.

Το “Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών” ως είναι αυτονόητο, λόγω του προεξάρχοντος ιατρικού χαρακτήρα της περιοχής, μέρος της οποίας ανήκει στη Β’ Ζώνη Υμηττού και προστατεύεται ως προς τις χρήσεις της, από το Πολεοδομικό Διάταγμα περί καθορισμού της “Ρυθμίσεως και Προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού” (ΦΕΚ τεύχος 4, ΑΦ 544/20.10.1978), συνδέθηκε με την δημιουργία του πρώτου Συγχρόνου Ασκληπιείου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών και να προωθηθεί η ‘ερευνα γύρω από τα θέματα των Συγχρόνων Ασκληπιείων, δημιουργήθηκε το Σωματείο ‘Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’ (ΣΩΦΙΑ) , το οποίο ιδρύθηκε επίσημα το 1994 .

Το ΣΩΦΙΑ δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των αρμοδίων φορέων και εργάζεται για τη δημιουργία ερευνητικής υποδομής. Η συνεργασία με τους Δήμους Ζωγράφου, Αθηναίων και Παπάγου άρχισε ήδη να αποφέρει αποτελέσματα. Το ΣΩΦΙΑ εξασφάλισε επίσης συνεργασία και υποστήριξη και από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

1.2 Ιατρική και Υγεία

Είναι κοινή διαπίστωση, ότι οι σύγχρονες αντιλήψεις για την υγεία και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπως εκφράζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, δεν βρίσκουν την καλύτερη δυνατή υλοποίησή τους στις παρεχόμενες σήμερα ανά τον κόσμο ιατρικές υπηρεσίες. Τα σχετικά προβλήματα στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο περίπλοκα.

Η αναντιστοιχία μεταξύ ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι εμφανής.

Η αναζήτηση λύσεων προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας σε όλους, δεν έχει μετασχηματιστεί ακόμη σε συγκεκριμένες στρατηγικές και λύσεις, παρά τα σημαντικά επιτεύγματα στους τομείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών, σε Ευρωπαϊκές και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες.

Η πρόταση για την δημιουργία Σύγχρονων Ασκληπιείων όπου Υγεία και Πολιτισμός “θεραπεύονται” συγχρόνως, αποτελεί προσπάθεια εξευρέσεως ουσιαστικών λύσεων σε μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες σε θέματα υγείας.

 

1.3 Αρχαία Ασκληπιεία και η Σύγχρονη Εκφρασή τους

Η Αρχαία Ελλάδα προσέγγισε τα θέματα της Υγείας και του Πολιτισμού με τη δημιουργία των Ασκληπιείων, ιερών ευρισκομένων εντός αλσών, όπου οι “πιστοί” προσέρχονταν για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Η ευγνωμοσύνη των ιαθέντων εκφραζόνταν με την προσφορά αναθημάτων, τα οποία κοσμούσαν τα άλση.

Τα Ασκληπιεία εξελίχθηκαν σε χώρους όπου οι δραστηριότητες του Πολιτισμού, έλαβαν εκπληκτικές διαστάσεις και δημιούργησαν μνημεία, τα οποία σώζονται και προκαλούν παγκόσμιο θαυμασμό.

Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου είναι το γνωστότερο της αρχαιότητας. Η πόλη των Αθηνών διέθετε και αυτή Ασκληπιείο, όπως και πολλές άλλες σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας, ευρισκόμενο στη νοτιο-δυτική κλιτύ της Ακροπόλεως, δίπλα στο θέατρο του Διονύσου. Οι Αθηναίοι είχαν αφιερώσει προς τιμήν του Ασκληπιού, την τελευταία ημέρα των Ελευσίνιων, όπου εορτάζονταν τα Επιδαύρεια.

Η πόλη των Αθηνών δικαιούται και πρέπει να αναλάβει το ρόλο του μαικήνα, για την δημιουργία Σύγχρονων Ασκληπιείων.

Τα Σύγχρονα Ασκληπιεία, λαμβάνοντας ως βάση την αρχαία παράδοση, πρέπει να είναι πάρκα εντός των οποίων θα λειτουργούν μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και όχι μόνο ιατρικών υπηρεσιών και θα συνδυάζονται αρμονικά με τις δραστηριότητες του Πολιτισμού. Η Υγεία άλλωστε είναι μέρος του Πολιτισμού και αντίστροφα.

Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των Σύγχρονων Ασκληπιείων, πρέπει να ερευνηθεί , να μελετηθεί και να αποκτήσει ευρύτατη αποδοχή και να αρχίσει η δημιουργία τους το ταχύτερο. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιστημονική προσέγγιση και η έρευνα, θα αποτελέσει το αρχικό στάδιο της προσπάθειας.

Το θέμα των Σύγχρονων Ασκληπιείων, πρέπει ευθύς εξ αρχής να αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις και να αναζητηθεί η συνδρομή επιστημόνων, καλλιτεχνών και φιλόσοφων ανά τον κόσμο, προκειμένου να λάβουν μέρος στην υλοποίηση του οράματος αυτού.

 

1.4 Ημερίδα με θέμα ‘Υγεία Πολιτισμός’

Η Ημερίδα οργανώθηκε από το ΣΩΦΙΑ και πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1997, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου, σχετικά με την πρόταση δημιουργίας του 'Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών', μεταξύ φορέων οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα και του Σωματείου “Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών”. Στο Τεύχος 17 του Περιοδικού ”Νέα Υγεία”, που κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου 997, υπάρχει αφιέρωμα στο “Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών”, στο οποίο παρουσιάζονται οι διαφορετικές διστάσεις του.

Ο ρόλος του Σωματείου “Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών” στην Ημερίδα αυτή ήταν να προβάλει το θέμα, να διευκολύνει τις διεργασίες και να υποστηρίξει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και να αναπτύξει την ερευνητική και αναπτυξιακή διάσταση των Σύγχρονων Ασκληπιείων.

Τα συμπεράσματα της Ημερίδας αναλύονται ήδη από την Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΜΠ, προκειμένου να διατυπωθεί ένα στρατηγικό πρόγραμμα υλοποιήσεως του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών και να προωθηθεί η δημιουργία ενός υποδείγματος (μοντέλο) για ευρεία εφαρμογή των Σύγχρονων Ασκληπιείων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

 

 

2. Το ΑσκληπιεΙο ΠΑρκο ΑθηνΩν ωΣ “ΨηφιακΗ ΠεριοχΗ”

Η περιοχή του ΑΠΑ μπορεί να εξελιχθεί σε μια πρότυπη ‘ψηφιακή περιοχή’, στην οποία η τηλεματική υποδομή που θα δημιουργηθεί, θα επιτρέπει την πιλοτική κατ’ αρχήν εφαρμογή Ε&Τ δράσεων σε τομείς της υγείας και του πολιτισμού και μετά την πιστοποίησή τους και την απόδειξη της εφικτότητας και των θετικών επιπτώσεών τους, την εφαρμογή σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες στη ΨΠ-Ασκληπιείο θα εντοπιστούν σε θέματα Υγείας και Πολιτισμού. Το πεδίο αυτό είναι εξαιρετικά εκτεταμένο και περιλαμβάνει την ιατρική, την πρόνοια, την διατήρηση και προαγωγή της υγείας, το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, την άθληση, τις κοινωνικές δραστηριότητες και την κοινωνική προσφορά.

Σε κάθε τομέα μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες Ε&Τ, πιλοτικές εφαρμογές, καινοτομίες σε υπηρεσίες, προϊόντα και διαδικασίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες με οικονομικό αντίκτυπο.

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν ολόκληρο τον πληθυσμό του Λεκανοπεδίου Αθηνών και όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση των ιατρικών υπηρεσιών (ασθενείς αλλά και συνοδοί), οι οποίες παρέχονται σήμερα από τις 8 νοσοκομειακές μονάδες, που βρίσκονται εντός του χώρου του ΑΠΑ.

Ιδιαίτερη μέριμνα μπορεί να ληφθεί για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι, τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ειδική επίσης πρόνοια μπορεί να ληφθεί για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Ιατρικής εκπαιδεύσεως, λόγω της υπάρξεως εντός του ΑΠΑ, των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (βλέπετε και επόμενα).

Η δημιουργία της ΨΠ-Ασκληπιείο, θα στηριχθεί στη δημιουργία ενός προηγμένου τηλεματικού δικτύου υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα εξασφαλίσει την επικοινωνία όλων των νοσοκομειακών μοναδων που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία. Παράλληλα θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που θα τεθούν σε λειτουργία βάσει του ‘προγράμματος αναπτύξεως του ΑΠΑ’. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί.

Το τεχνικό περιεχόμενο της ΨΠ-Ασκληπιείο αναπτύσσεται στα επόμενα.

 

3. ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟ 5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΠΠΕΕ) φιλοδοξεί να αποτελέσει την ευκαιρία για να τεθεί σε εφαρμογή μια νέα προσέγγιση της πολιτικής στον τομέα της έρευνας, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες προκλήσεις και στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών. Το ΠΠΕΕ φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη δημιουργία των καλυτέρων δυνατών συνθηκών, για την είσοδο της ευρωπαϊκής κοινωνίας στον 21ο αιώνα.

Η γοργή εξέλιξη του κόσμου δεν επιτρέπει την προσκόλληση στις υπάρχουσες δομές. Οι σημαντικές εξελίξεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι αυτές:

Το ΠΠΕΕ επομένως, προκειμένου να αντιμετωπίσει το αναμενόμενο ριζικά νέο και ταυτοχρόνως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, υιοθετεί νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την έρευνα, η οποία πρέπει να είναι επαρκώς ανοικτή, ώστε να λαμβάνει υπόψη και την αναπόφευκτη αβεβαιότητα ως προς τις προτεραιότητες και τις ανάγκες που θα προκύψουν με την προοπτική του 2000 [COM (97) 142 τελικό/30.04.1997].

Τα θέματα των ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ που σχετίζονται με τη ΨΠ-Ασκληπιείο είναι τα ακόλουθα:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΜΒΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

α) Κεντρικές Δράσεις

Διαχείριση και Ποιότητα Υδάτων

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος

β) Δραστηριότητες Ε&Α τεχνολογιών πολλαπλών εφαρμογών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

α) Κεντρικές Δράσεις

Κοινωνία της Πληροφορίας/ Συστήματα και υπηρεσίες για τους πολίτες

Κοινωνία της Πληροφορίας/ Νέες μέθοδοι εργασίας και ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές

Κοινωνία της Πληροφορίας/ το περιεχόμενο των πολυμέσων

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α) Κεντρικές Δράσεις

Ανταγωνιστική και αειφόρος οικονομική ανάπτυξη/ προϊόντα, διεργασίες και οργάνωση

Ανταγωνιστική και αειφόρος οικονομική ανάπτυξη/ η πόλη του μέλλοντος

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η ΨΠ-Ασκληπιείο μπορεί να διεγείρει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας και να δημιουργηθούν κοινοπραξίες και ομάδες που θα υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση. Η δημιουργία μιάς βασικής υποδομής με εθνικούς πόρους και η διαμόρφωση ενός μακροχρόνιου προγράμματος ανάπτυξης, εντός του 1998, θα διευκολύνει τις διεργασίες και ελπίζεται ότι θα συμβάλλει στην άντληση σημαντικών πόρων από το ΠΠΕΕ.

 

 

4. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι προοπτικές που διαγράφονται στα πλαίσια του ΠΠΕΕ. Ωστόσο, παρόλο, ότι η δυνατότητα αντλήσεως πόρων από το 4ο ΠΠΕΕ είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένη, λόγω χρονικών περιορισμών, η ΓΓΕΤ θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να διευκολυνθεί η δρομολόγηση εξελίξεων προς την κατεύθυνση της αναπτύξεως Ε&Τ δραστηριότητων, σε τομείς και θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία και αξιοποίηση του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών.

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι:

 

 

5. ΟΙΚΟΝΟμΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟυ

Η εκτεταμένη χρήση τηλεματικής και πληροφορικών συστημάτων που θα καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού, αναμένεται να επιφέρουν ορθολογική διαχείριση των παρεχομένων υπηρεσιών και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των εσόδων και των δαπανών. Επί πλέον αναμένεται να διευκολύνουν τις διαδικασίες για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, τις διαδικασίες καταλογισμού και εισπράξεως οφειλών. Ως παράδειγμα αναφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας σημαντικών εσόδων από τη χρήση προηγμένων τηλεφωνικών δικτύων, τα οποία θα καλύψουν αποτελεσματικά τις εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας ασθενών, συνοδών και εργαζομένων στον χώρο της υγείας και πρόνοιας (η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες εντός του Ασκληπιείου Πάρκου, παραπέμπει σε παρωχημένες εποχές ή τριτοκοσμικές χώρες).

Οι οικονομικές διαστάσεις της δημιουργίας Συγχρόνων Ασκληπιείων δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν και πολύ περισσότερο να υπολογιστούν, στο στάδιο αυτό. Ωστόσο η εκτεταμένη χρήση τηλεματικών τεχνολογιών στα πλαίσια των συστημάτων υγείας και πρόνοιας στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καταδεικνύει τουλάχιστον την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί και στην Ελλάδα.

Θα πρέπει επί πλέον να επισημανθεί ότι η εισαγωγή των τηλεματικών τεχνολογιών εκτός των θετικών επιπτώσεων σε θέματα συγκρατήσεως των δαπανών σε προκαθορισμένα επίπεδα, παρά την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών, συνέβαλαν στην ορθολογικότερη διαχείριση των περιορισμένων πόρων με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Στα επόμενα στάδια της στρατηγικής για την υλοποίηση ’ψηφιακών Ασκληπιείων Πάρκων’, θα πρέπει να ενταχθούν στον κατάλογο των μελετών και τα ακόλουθα θέματα:

 

6. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ

6.1 Τηλεματικά Δίκτυα

Το Ασκληπιείο Πάρκο, όπως φαίνεται από την ιδέα της σύλληψής του έχει σαφή προσανατολισμό προς την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και πολιτισμού στους πολίτες στα πλαίσια της Κοινωνίας των Πληροφοριών.

Με βάση τους στόχους του έργου ο σχεδιασμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του πάρκου είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, δεδομένου, οτι θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων και μελλοντικών προηγμένων εφαρμογών καθώς επίσης και να εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό χρηστών, διαφορετικών απαιτήσεων, ηλικιών και μορφωτικού επιπέδου μέσω εύχρηστων και ευέλικτων διεπαφών (interfaces).

Ο σχεδιασμός ενός τηλεματικού δικτύου υποδομής, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Πριν αναλυθούν με σχετική λεπτομέρεια οι επιμέρους ενότητες, πρέπει να τονιστεί, οτι σε όλες τις φάσεις που θα περιγραφούν, ο σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψιν του:

Α) το είδος και τις απαιτήσεις των εφαρμογών που πρόκειται να αναπτυχθούν

Β) την υπάρχουσα κατάσταση και υποδομή του χώρου γενικά αλλά και των επιμέρους φορέων που βρίσκονται στο πάρκο και

Γ) τις γενικότερες δυνατές προδιαγραφές, ώστε οι λύσεις που θα προταθούν, να είναι στο μέτρο του δυνατού, κατάλληλες προς αξιοποίηση και σε άλλες περιοχές εκτός του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών

 

6.1.1 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Για το ΜΔ θα πρέπει να εξεταστεί η υπάρχουσα κατάσταση του χώρου από πλευράς δικτυακής υποδομής, όπως και η γεωγραφία του χώρου, προκειμένου να γίνει συνολικός σχεδιασμός του δικτύου. Δεδομένων των απαιτήσεων των εφαρμογών που πρόκειται να αναπτυχθούν, το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει υψηλές ταχύτητες μετάδοσης και να βασίζεται σε δίκτυο 155Mbps τουλάχιστον για τις σημερινές απαιτήσεις με δυνατότητες ταχύτητας Gbps για το μέλλον, σε φυσική υποδομή οπτικών ινών ειδικά αν πρόκειται για εφαρμογές μεταφοράς κινούμενης εικόνας.

Επιπλέον θα πρέπει να διερευνηθεί εναλλακτικά ή συμπληρωματικά η δυνατότητα ανάπτυξης ασύρματου δικτύου, το οποίο να πληρεί τις απαιτήσεις των εφαρμογών και υπηρεσιών. Στόχος θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ασύρματα δίκτυα με αυτές που προσφέρουν τα δίκτυα ευρείας ζώνης. Για την ολοκλήρωση αυτή είναι απαραίτητη η υιοθέτηση νέων πρωτοκόλλων, που θα επιτρέπουν τη χρήση υπηρεσιών ενώ οι χρήστες θα βρίσκονται σε κίνηση και ταυτόχρονα θα μπορούν να συνεργάζονται με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα σηματοδοσίας για δίκτυα ευρείας ζώνης και ΜΔ. Παρόλο που η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ακόμα σε πρώϊμο στάδιο εν τούτοις θα πρέπει να διευρευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησής της στο μέλλον, δεδομένου μάλιστα ότι μελέτες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες [1] υποδεικνύουν ήδη σημαντικά οφέλη.

 

6.1.2 ΕΝΙΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Το ενιαία εσωτερικά δίκτυα των κτηρίων θα πρέπει να προσφέρουν υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας και δεδομένων στους εργαζόμενους, συνεργαζόμενους και επισκέπτες του πάρκου και θα πρέπει να βασίζονται σε :

Τα εσωτερικά δίκτυα των κτηρίων θα πρέπει να παρουσιάζουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια, να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό και να βασίζονται σε κοινά πρότυπα, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να υποστηρίζονται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών είναι:

Η σχεδίαση της δομημένης καλωδίωσης για την ταυτόχρονη λειτουργία δικτύων φωνής και δεδομένων θα πρέπει να γίνει με την έγκριση του προτύπου καλωδίωσης EIA/TIA 568Α Commercial Building Telecommunication Wiring Standard απο την επιτροπή ΕΙΑ/ΤΙΑ (Electronic Industry Association / Telecommunication Industry Association), όπως αυτό καθορίστηκε τον Οκτωβριο του 1995. Το standard αυτό αφορά το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ενός κτηρίου από την εισαγωγή του δικτύου πόλεως μέχρι και το βίσμα του τερματικού, αλλά και το δίκτυο μεταξύ κτηρίων, τα οποία βρίσκονται σε κοινό ανοικτό περιβάλλον. Για να διασφαλισθεί πλήρως η διασυνδεσιμότητα του Δικτύου, θα πρέπει να προσδιοριστεί ένα καλωδιακό σύστημα με σαφώς προδιαγεγραμμένη τοπολογία, σαφώς προδιαγεγραμμένες αποστάσεις και σαφώς καθορισμένους τύπους καλωδίων και συνδέσμων (Adaptors, Connectors, Outlets, Pin Assignments κ.λ.π.)

Το πρότυπο αυτό υιοθετεί τεχνικά και λειτουργικά κριτήρια για την πλήρη διασύνδεση και συνεργασία διαφορετικών δικτύων καθώς και διαφορετικών υπολογιστικών και τηλεφωνικών συστημάτων μέσα από ένα αμετάβλητο καλωδιακό σύστημα, το οποίο αποτελεί τελικά και δομικό μέρος του κτηρίου.

Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σχεδιασμού και εγκατάστασης της καλωδίωσης ενός κτηρίου, χωρίς απαίτηση για προηγούμενη γνώση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτό. Διασφαλίζεται έτσι με τον τρόπο αυτό, η αποφυγή μετέπειτα παρεμβάσεων στην καλωδίωση κτηρίων, τα οποία κατασκευάζονται ή αναπαλαιώνονται και ελαχιστοποιεί το κόστος και την ενόχληση που θα προκληθούν από αυτές τις παρεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν το κτήριο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Στη συνέχεια θα πρέπει να σχεδιαστεί το λογικό κομμάτι του δικτύου του Ασκληπιείου πάρκου, το οποίο θα υποστηρίζει όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας και θα ενσωματώνει διαφορετικές τεχνολογίες, όπως IP, Frame Relay, ISDN (Integrated Services Digital Network), satellite και ΑΤΜ με την προμήθεια των αντίστοιχων δικτυακών ενεργών συσκευών. Ο ενεργός εξοπλισμός του δικτύου θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα σύνδεσης σε επίπεδο χρήστη, υποστήριξη όλων των διαθέσιμων δικτυακών τεχνολογιών, αξιοπιστία και επεκτασιμότητα.

Οι τεχνολογίες Frame Relay και ISDN υιοθετήθηκαν πρόσφατα από τον ΟΤΕ με σχετικά προσιτή ή τιμολογιακή πολιτική. Το μεν Frame Relay χρησιμποιείται από το HELLASPAC II επιτυχώς μέχρι σήμερα γιατί επιτρέπει την εγκατάσταση πολλαπλών λογικών συνδέσεων μέσω μίας φυσικής σύνδεσης και το ISDN γιατί επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων μέσω του δικτύου του ΟΤΕ.

Θα πρέπει επιπλέον να εξεταστεί η χρήση της τεχνολογίας ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode) κυρίως σε σχέση με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν ειδικά, όπως για παράδειγμα τηλεματικών εφαρμογών, που απαιτούν τη μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών σε μορφή πολυμέσων.

To ΑΤΜ θεωρείται από τη διεθνή τηλεπικοινωνιακή κοινότητα ως ο κυρίαρχος τρόπος μεταγωγής για τα ευρυζωνικά και ΜΔ δημόσια δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Η τεχνολογία ΑΤΜ συνδυάζει την ευέλικτη (εύρος ζώνης κατ’απαίτηση) και οικονομική (χρήση στατιστικής πολυπλεξίας) μετάδοση πολυμέσων με εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας. Παρά το γεγονός, ότι υπάρχουν εναλλακτικές τεχνολογίες, καμία από αυτές δεν μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στα τοπικά, ΜΔ όσο και στα δίκτυα ευρείας ζώνης αλλά ούτε και έχουν συγκεντρώσει την υποστήριξη από εταιρείες κατασκευής και πώλησης. Ωστόσο οι ανάγκες που έχουν οι εταιρείες/χρήστες σήμερα και το συγκριτικά υψηλότερο σημερινό κόστος του ΑΤΜ, έχουν ως αποτέλεσμα τα περισσότερα τοπικά δίκτυα να χρησιμοποιούν μάλλον συμβατικές λύσεις (π.χ. Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring).

Η πιθανώς εγκατεστημένη βάση δικτύων άλλων τεχνολογιών επιβάλλει τη διερεύνηση των τεχνικών θεμάτων διαλειτουργικότητας των τεχνολογιών αυτών με την υποδομή ΑΤΜ και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην υλοποίηση του έργου, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται να εγκαταστήσει και να ολοκληρώσει επιλεγμένες εφαρμογές τηλεματικής (τηλε-διάσκεψη, τηλε-συνεργασία, τηλε-εκπαίδευση, μετάδοση ιατρικών εικόνων, κλπ.).

6.1.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ INTERNET

Το Ασκληπιείο πάρκο θα πρέπει να διαθέτει υψηλής ταχύτητας συνδέσεις με το Internet για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των χρηστών που αναζητούν μεγάλο όγκο δεδομένων σε πραγματικό χώρο (on-line), για την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και την από κοινού συμμετοχή σε έργα με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή του δικτυακού παροχέα που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Μία πιθανή λύση είναι να χρησιμοποιηθεί το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας, το οποίο διασυνδέει όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας και προσφέρει διεθνή σύνδεση στα 10Mbps μέσω Ιταλίας με χρήση τεχνολογίας ΑΤΜ, με προοπτική αναβάθμισής της στα 34Mbps εντός του 1998.

Παράλληλα θα πρέπει να αναπτυχθούν οι βασικές υπηρεσίες δικτύου του Πάρκου και ειδικότερα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παγκόσμιος ιστός, και ενδιάμεσοι εξυπηρετητές (DNS, mail, web και proxy), ώστε να αντιμετωπίζεται το πάρκο ως αυτόνομη δικτυακή οντότητα ή ως σύνολο δικτυακών οντοτήτων.

 

6.1.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο δίκτυο θα πρέπει να εξυπηρετεί υφιστάμενες δραστηριότητες και υπηρεσίες, όπως προσωπικοί υπολογιστές με κατάλληλο λογισμικό για εφαρμογές γραφείου, με σύνδεση στο δίκτυο για υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό (web), κοινή χρήση δίσκων κ.λ.π. και με δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και ειδικά πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν στους χώρους του Πάρκου.

Οι ομάδες χρηστών θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κατηγορίες ανάλογα με τις ειδικές εφαρμογές που πρόκειται να χρησιμοποιούν και ο εξοπλισμός που θα διατεθεί, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές σε υλικό (hardware) και λογισμικό.

Ο εξοπλισμός επάνω στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του δικτύου θα πρέπει να επιλεγεί πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συνολικός σχεδιασμός, η ομοιογένεια και συμβατότητα με άλλες συσκευές, η απόδοση και οι δυνατότητες του δικτύου και η υποστήριξη αναγνωρισμένων προτύπων.

Ως τυπικά παραδείγματα θα αναφέρονται:

Α) Η ανάπτυξη συστήματος μετάδοσης αποθηκευμένων πληροφοριών πολυμέσων τύπου Video On Demand (VoD), εξειδικευμένης διδασκαλίας με προσπέλαση από ενισχυμένους σταθμούς εργασίας σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή αποθήκευσης διδακτικού ηλεκτρονικής μορφής πολυμέσων. Η διασύνδεση ελέγχου και μεταφοράς των πληροφοριών πολυμέσων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την αποκλειστική χρήση ψηφιακής μετάδοσης και δικτύωσης ΑΤΜ και η μεταδιδόμενη πληροφορία μπορεί να είναι συμπιεσμένη κατά τα πρότυπα MPEG

Β) Μετάδοση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας από απόσταση μεταξύ νοσοκομειακών μονάδων μέσω ATM, τοπικού δικτύου (LAN, ΤΔ) ή MΔ, το οποίο θα επιτρέπει τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων video πολύ υψηλού απαιτούμενου εύρους ζώνης που δεν επιδέχονται συμπίεση με τους συνηθισμένους αλγόριθμους και στην συνέχεια επεξεργασία των τρισδιάστατων ιατρικών εικόνων από υπερυπολογιστές

 

6.1.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Ειδικά για τις εφαρμογές τηλεκπαίδευσης ανεξάρτητα από το ειδικό περιεχόμενο, θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό του δικτύου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις των εφαρμογών στην κατασκευή ειδικών αιθουσών, ώστε οι εφαρμογές να επιτυγχάνουν τη δημιουργία περιβάλλοντος «εικονικής αίθουσας διδασκαλίας».

Τέτοιες εφαρμογές θα επιτρέψουν την ύπαρξη ρόλων, όπως αυτών του διδάσκοντα ή του εκπαιδευόμενου με όλες τις συνθήκες αλληλεπίδρασης μίας πραγματικής αίθουσας, όπως οπτική επαφή, ήχο, πίνακα, δυνατότητα συλλογικής διαμόρφωσης εικονικών αντικειμένων κ.λ.π. Η «εικονική αίθουσα θα πρέπει να αποτελείται από σύνολο κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων με οθόνη προβολής, ψηφιακό πίνακα, σταθμούς εργασίας σε κατάλληλες αποστάσεις με δυνατότητα πολυμέσων και σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το δίκτυο και ταυτόχρονη υποστήριξη διαφορετικών τεχνολογιών.

 

6.1.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Δεδομένου, ότι το Ασκληπιείο Πάρκο εκτείνεται σε μία ευρεία περιοχή, η οποία περιλαμβάνει ή βρίσκεται κοντά σε ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί κατά τη φάση σχεδιασμού και κατασκευής του δικτύου, η δυνατότητα απευθείας δικτυακής σύνδεσης με τους φορείς που διαθέτουν προηγμένη υποδομή και τεχνογνωσία σε συναφή θέματα. Στόχος είναι η δημιουργία εκτεταμένων ΜΔ και πεδίων δοκιμών (testbeds), με σκοπό την από κοινού διεξαγωγή πειραμάτων, μετρήσεων και δοκιμών νέων δικτυακών τεχνολογιών και εφαρμογών.

Αναφέρονται χαρακτηριστικά το Ε.Μ.Π, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» τα οποία διαθέτουν αναβαθμισμένη υποδομή και εμπειρία διαχείρισης τοπικών δικτύων καθώς και δικτύων ευρείας ζώνης καθώς και εμπειρία συμμετοχής σε Κοινοτικά έργα του ACTS και TELEMATICS [2].

 

6.1.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Ασκληπείο Πάρκο θα πρέπει να διαθέτει μονάδα παρακαλούθησης και διαχείρισης του δικτύου που να υποστηρίζεται από κατάλληλους σταθμούς εργασίας και το αντίστοιχο λογισμικό.

Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε πρότυπα (standard) πρωτόκολλα διαχείρισης και οι δυνατότητές του να επεκτείνονται και στην καλωδιακή υποδομή του δικτύου.

 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρεί η πλατφόρμα διαχείρισης είναι :

Επιπλέον το εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης δικτυακών συσκευών (δρομολογητών, μεταγωγέων κ.λ.π.) θα πρέπει να συνεργάζεται με τη βασική πλατφόρμα διαχείρισης και να εξασφαλίζει επιπλέον γραφική αναπαράσταση συγκρότησης των δικτυακών συσκευών με ταυτόχρονη δυνατότητα επέμβασης καθώς και παρακολούθηση και συγκρότηση VLANs

Η ύπαρξη μονάδας διαχείρισης του δικτύου εξασφαλίζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα :

 

6.2 Θέματα Υγείας

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την υγεία και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, όπως εκφράζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, δεν βρίσκουν την καλύτερη δυνατή υλοποίησή τους στις παρεχόμενες σήμερα ανά τον κόσμο ιατρικές υπηρεσίες. Τα σχετικά προβλήματα στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο περίπλοκα. Η αναντιστοιχία μεταξύ ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι εμφανής.

Η αναζήτηση λύσεων προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας σε όλους, δεν έχει μετασχηματιστεί ακόμη σε συγκεκριμένες στρατηγικές και λύσεις, παρά τα σημαντικά επιτεύγματα στους τομείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών, σε Ευρωπαϊκές και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες.

Η πρόταση για την δημιουργία Σύγχρονων Ασκληπιείων όπου Υγεία και Πολιτισμός “θεραπεύονται” συγχρόνως, αποτελεί προσπάθεια εξευρέσεως ουσιαστικών λύσεων σε μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες σε θέματα υγείας. Υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ποιότητας θα προσφέρονται σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη.

Εντός του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών, θα είναι δυνατή η παροχή ολοκλήρου του φάσματος των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, όπως:

 

Η υλοποίηση των στόχων αυτών προϋποθέτει την ανάπτυξη συγχρόνων υποδομών που δεν υφίστανται σήμερα, την αναδιοργάνωση μονάδων, την αποδοχή και εφαρμογή νέων διαδικασιών και την εισαγωγή νέων μορφών διαχειρίσεως. Προϋποθέτει επίσης την διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής για την εισαγωγή των καινοτομιών.

Το γεγονός, ότι οι νοσοκομειακές μονάδες που βρίσκονται εντός του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών, είναι μονάδες τριτοβάθμιου επιπέδου, αναμένεται, ότι θα διευκολύνει προβλέψεις του νόμου 2519 του 1997, υπάρχει πεδίο εξαιρετικών ευκαιριών και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας [3].

 

6.3 Θέματα Αθλήσεως

Η άθληση είναι απαραίτητο στοιχείο της ζωής και συμβάλλει αποφασιστικά στη ποιότητά της. Η από αρχαιοτάτων χρόνων παραδοχή ότι ο νους μπορεί να είναι υγιής εφόσον το σώμα είναι υγιές, πρέπει να αποτελέσει βασική αρχή για πολλές από τις δραστηριότητες εντός ενός Ασκληπιείου Πάρκου.

Ο σύγχρονος άνθρωπος καταπονείται συχνά εξαιτίας του τρόπου ζωής, ο οποίος τον υποχρεώνει να διαβιώνει σε συνθήκες εντάσεως (stress, όρος αγγλοσαξωνικός που σημαίνει “ένταση” σε ευρεία έννοια).

Η ένταση μπορεί να είναι χρήσιμη και δεν είναι πάντοτε αίτια νόσου, είναι όμως συμπλήρωμα της καθημερινότητας. Τα όρια ανοχής, που άλλωστε διαφέρουν από άτομο σε άτομο, καθορίζουν τα περιθώρια για την πρόληψη παθολογικών καταστάσεων.

Σφοδρές ή μακροχρόνιες εντάσεις γίνονται αιτίες παθολογικών καταστάσεων. Κάθε παράγων ιδιαίτερης εντάσεως είναι και δείκτης επικινδυνότητας για την εμφάνιση νόσων, με διαφοροποιήσεις συνδεδεμένες με το γεγονός ότι το κάθε άτομο έχει τα δικά του αδύνατα σημεία, όργανα ή συστήματα. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι το πεπτικό, το καρδιοκυκλοφορικό, το αναπνευστικό, το νευρο-ενδοκρινικό σύστημα.

Εντάσεις δημιουργούνται επίσης εξαιτίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως επαγγέλματα που δεν ικανοποιούν, επαγγέλματα που οδηγούν σε επαγγελματική νόσο κλπ. Εντάσεις δημιουργούνται και από πολλές άλλες αιτίες όπως τον θόρυβο, την αστικοποίηση, τις ιατρικές διαγνώσεις κλπ. Αν ληφθεί υπόψη η ψυχοσωματική βάση πολλών ασθενειών, η ένταση μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνη και ως αιτία υποτροπής ή και ως μοναδική αιτία εμφάνισης πολλών νοσημάτων της εποχής μας. Τα αποτελέσματα είναι λίγο πολύ γνωστά, όπως η μειωμένη απόδοση στην εργασία, η περιορισμένη παραγωγικότητα και γενικώς η φθίνουσα πορεία της πνευματικής υγείας, της φυσικής δραστηριότητας και εν κατακλείδι η οικονομική δυσπραγία.

Η κίνηση είναι το στοιχειώδες σύστημα αντι-εντάσεως. Η ακινησία είναι συνώνυμο της ασθένειας, ενώ η καθιστική ζωή είναι εχθρός της ψυχο-φυσικής ισορροπίας. Πολλά έχουν γραφτεί για την αναγκαιότητα της κίνησης-άθλησης, για την διατήρηση της ψυχοσωματικής υγείας.

Οι άνθρωποι, με τις συχνά αγχωτικές ανάγκες της καθημερινής ζωής και με σώματα απροετοίμαστα από την παιδική ηλικία, προσπαθούν να λύσουν διάφορα προβλήματα του σώματος (και ιδιαίτερα τα αισθητικής φύσεως), με αρνητικά όσο και επικίνδυνα πολλές φορές αποτελέσματα, με μη ενδεδειγμένους τρόπους που ξεκινούν από τις πλέον επιβλαβείς δίαιτες και καταλήγουν σε εξουθενωτικούς δρόμους αντοχής και σε εποχιακή άθληση και πλήρη αδράνεια για το υπόλοιπο του έτους.

Το όραμα του Σύγχρονου Ασκληπιείου Πάρκου απευθύνεται σε αυτή την κοινωνία των πολιτών και προσφέρει νέα ερεθίσματα για την ανάγκη υγιεινών κανόνων καθημερινής ζωής και άθλησης ως μέσων διατηρήσεως της υγείας. Αυτό είναι απαραίτητο άν θέλουμε να μην υποστούμε τις συνέπειες, που μία ‘κακή’ διαβίωση με πληθώρα εντάσεων, μπορεί να επιφέρει στην φυσική και ψυχική κατάσταση του ατόμου. Οι συνέπειες αυτές μπορούν να εκτείνονται από την καταστροφή των ελαστικών ινών της επιδερμίδας, από έναν κακό μυϊκό τόνο, από περιορισμό της λειτουργικότητας των αρθρώσεων, έως την παχυσαρκία και τις ατελείς λειτουργίες ολόκληρου του οργανισμού. Δεν πρέπει να διευκολύνουμε τις επιπτώσεις του χρόνου με την εγκατάλειψη, αλλά μπορούμε να προστατευθούμε από τη φθορά επιβάλλοντας ένα προσεκτικό έλεγχο που διατηρεί υγιές αυτό το μοναδικό, προσωπικό ‘περιέκτη’ ζωής που είναι το σώμα, μέσω της άθλησης .

Η άθληση κάτω από επιστημονικό έλεγχο είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της ψυχοσωματικής ισορροπίας και της υγιεινής κατά του άγχους.

ΟΙ δραστηριότητες αθλήσεως και αθλητισμού αναμένεται να αναδειχθούν σε τομείς μεγάλου ενδιαφέροντος αλλά και προτεραιότητας, λόγω των Ολυμπιακων Αγώνων του 2004. Προφανώς οι τηλεματικές τεχνολογίες θα αξιοποιηθούν στο έπακρο.

 

6.4 Θέματα Πολιτισμού

Τα θέματα ποιότητας ζωής άπτονται όλων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και έχουν αναχθεί σε θέματα μείζονος σημασίας για την καλή διαβίωση στα αστικά κέντρα. Τα θέματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η χωρίς προγραμματισμό και ανεξέλεκτη ‘ανάπτυξη’ και η έλλειψη καταλλήλων υποδομών.

Ειδική μέριμνα και προσοχή πρέπει να δοθεί στα θέματα Υγείας και Πολιτισμού και στις μεταξύ τους σχέσεις. Στη σύγχρονη Ελλάδα ο δεσμός αυτός έχει μάλλον εξασθενήσει με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και τις ανθρώπινες σχέσεις.

6.4.1 Θέματα Ποιότητας Ζωής

Το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών μπορεί να αποτελέσει νησίδα εφαρμογής κάθε είδους καινοτομιών και στα θέματα ποιότητας ζωής, με αξιοποίηση όλων των συγχρόνων εργαλείων προγραμματισμού, σχεδιασμού, εφαρμογής, λειτουργίας, συντηρήσεως και συνεχούς βελτιώσεως. Τα σχετικά προγράμματα και οι δραστηριότητες μπορούν να συμπεριληφθούν σε τρείς μεγάλες ενότητες:

Οι σύγχρονες τεχνολογίες και ιδιαίτερα εκείνες της τηλεματικής μπορούν να προσδώσουν νέες διαστάσεις στα θέματα ποιότητας ζωής και να συνεισφέρουν στην εξεύρεση λύσεων, εφόσον στηριχθούν και συνδυαστούν κατάλληλα με την Ελληνική πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά και τις παραδόσεις και αξίες.

 

6.4.2 Καλλιτεχνική Δημιουργία και Συμμετοχή

Η σχέση ανάμεσα στις Τέχνες γενικώς και ιδιαίτερα τις σύγχρονες εκφράσεις στις εικαστικές τέχνες και στις νέες Τεχνολογίες γενικώς και ιδιαίτερα τις τεχνολογίες που αφορούν στην επικοινωνία, δεν είναι σαφής τόσο στα πλαίσια της εκπαίδευσης και της έρευνας, όσο και στην πρακτική των αντίστοιχων εφαρμογών.

Οι λόγοι της ασάφειας αυτής είναι πολλοί, καθώς οι δύο περιοχές γνώσης και εφαρμογών λειτουργούν ‘αυτόνομα’, με διαφορετικούς ειδικούς όρους και συνθήκες παραγωγής.

Στο κείμενο με τίτλο: "Τεχνολογία - Πολιτισμός: Σχέση ισόρροπη ή ανισόρροπη;" που δημοσιεύτηκε στο αφιέρωμα για το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου [4], περιέχεται μια διεξοδική σχετικά συζήτηση σχετικά με την ασάφεια αυτή.

Στο κείμενο διαφαίνεται η σχέση ενός σύγχρονου καλλιτέχνη, όπως τον εννοεί και η Ομάδα Εργασίας, με την τεχνολογία και συγχρόνως διαγράφεται το αντικείμενο της έρευνας. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να δηλωθεί σαφώς, ότι η Τέχνη εννοείται ως Επικοινωνία και η γλώσσα της κάθε Τέχνης ως ενιαίο σύστημα, όπου ξεκινώντας από τη συμβατότητα των κωδίκων επικοινωνίας και την συμβατικότητα της παραγωγής, καταλήγει στο κορύφωμα της ποιητικής υπέρβασης που συνιστά τη δημιουργική διαδικασία στις Τέχνες. Μέσα σε αυτή την αλυσίδα της επικοινωνίας η κάθε Τέχνη ανατροφοδοτεί κάθε «γλώσσα» στην εξέλιξή της και ανατροφοδοτείται από αυτή [5].

 

6.4.3 Θέματα Κοινωνικής Προσφοράς

Το Ασκληπιείο Πάρκο πρέπει να αποτελέσει τον κατ’ εξοχή χώρο κοινωνικής προσφοράς.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα ο ρόλος της οικογένειας τίθεται σε δοκιμασία, η έννοια της γειτονιάς ξεθωριάζει και οι σχέσεις των ανθρώπων διαφοροποιούνται έντονα σε σχέση με τα πρότυπα που διατήρησαν αναλλοίωτη ανά τους αιώνες την ελληνική ταυτότητα. Οι έντονες τάσεις καταναλωτισμού που διεγείρονται από τα ΜΜΕ, αναδεικνύονται σε πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς.

Οι δραστηριότητες εντός των Ασκληπιείων Πάρκων, μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση συνθηκών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν την ενσυνείδητη αντίσταση στα εισαγόμενα πρότυπα που δεν εκφράζουν την ελληνική πραγματικότητα και παράλληλα θα δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την ανάδειξη εξελιγμένων μορφών πνευματικής και πολιτιστικής καλλιέργειας, ως συνέχειας των κατακτήσεων του κλασσικού ελληνικού πνεύματος.

Τα δειλά βήματα που επιχειρεί η πρόσφατη ελληνική νομοθεσία με την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ασθενών, την εισαγωγή της εννοίας της ποιότητας στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον δημόσιο τομέα και την ενθάρρρυνση της δραστηριοποιήσεως πολιτών ως ‘φίλων των νοσοκομείων’, μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήρια σημαντικών εξελίξεων για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα Ασκληπιεία Πάρκα μπορούν να αναδειχθούν σε πεδία πιλοτικών εφαρμογών προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιώντας τις προσφερόμενες σύγχρονες τεχνολογίες.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και συμμετοχής στις κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τομέα για τον οποίο η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση έχει διαμορφώσει ειδικά προγράμματα και έχει διαθέσει πολύ σημαντικά ποσά για την αναπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και νέων προϊόντων.

Δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση ειδικών ομάδων ατόμων, η δραστηριοποίηση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας για τη προσφορά ουσιαστικών υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη, η προσφορά υπηρεσιών σε ηλικιωμένα άτομα, σε κακοποιημένα άτομα, σε παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη υποστηρίξεως και περιθάλψεως, θα πρέπει να οργανωθούν και να διευκολυνθούν.

 

6.5 Θέματα Περιβάλλοντος

Τα θέματα Υγείας και Πολιτισμού τα οποία ‘θεραπεύονται’ παράλληλα και αρμονικά στα Σύγχρονα Ασκληπιεία, σχετίζονται ιδιαιτέρως με τα θέματα του Περιβάλλοντος. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον εντός των Πάρκων, μπορεί να αποτελέσει δείκτη του επιπέδου πολιτισμού, αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά στα θέματα υγείας.

Οι τηλεματικές τεχνολογίες μπορούν να υποβοηθήσουν τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος, τη διατήρηση, τη βελτίωση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την προστασία [6]. Το σχετικό θεματολόγιο επί του οποίου μπορούν να διαμορφωθούν ερευνητικές, αναπτυξιακές και τεχνολογικές δραστηριότητες περιλαμβάνει:

Η ποιότητα του περιβάλλοντος εντός των Πάρκων, εκτός των αισθητικών παραμέτρων και των θεμάτων που σχετίζονται με τα ευρύτερα οικοσυστήματα της περιοχής στην οποία ευρίσκονται, σχετίζεται άμεσα με τα θέματα της καταναλώσεως ενεργείας.

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών σε συνδυασμό με την ανάγκη περιορισμού της άσκοπης καταναλώσεως, επιβάλλουν τη μελέτη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων εξασφαλίσεως των απαραιτήτων ενεργειακών φορτίων, της βελτιστοποιήσεως της καταναλώσεως, της ελαχιστοποιήσεως της απορρίψεως ενεργειακών φορτίων στο περιβάλλον και της εφαρμογής συστημάτων διαχειρίσεως και ελέγχου. Τα τελευταία είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν άμεσα στις μεγάλες υπάρχουσες νοσοκομειακές μονάδες. Το σχετικό θεματολόγιο επί του οποίου μπορούν να διαμορφωθούν ερευνητικές, αναπτυξιακές και τεχνολογικές δραστηριότητες περιλαμβάνει:

 

Η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση δραστηριοποιείται σε όλους σχεδόν τους τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, την αξιοποίησή του και την προστασία του. Ειδικά για τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται εν εξελίξει ειδικά προγράμματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθουν άμεσα.

 

6.6 Θέματα Ενημερώσεως και Εκπαιδεύσεως

Οι δραστηριότητες ενημερώσεως και εκπαιδεύσεως θα έχουν ξεχωριστή έως δεσπόζουσα θέση στις δραστηριότητες των Ασκληπιείων Πάρκων. Κύριοι λόγοι είναι δυνατότητες που προσφέρονται χάρις στις προηγμένες τηλεματικές τεχνολογίες και η μεγάλη ζήτηση που αναπτύσσονται λόγω των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση για την ‘Κοινωνία των Πληροφοριών’.

Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει δραματικά και στον τομέα αυτό παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις για την Κοινωνία των Πληροφοριών υιοθετήθηκαν από τις Χώρες Μέλη, στη Σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας το 1994.

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση θα προσφέρονται σε ειδικώς διαμορφωμένους χώρους εντος του Πάρκου. Το θεματολόγιο και οι δραστηριότητες σε κάθε χώρο, θα σχετίζονται με το κυριο πεδίο δραστηριοτήτων της μονάδας που θα τον στεγάζει.

Τα πακέτα θα αναπτυχθούν με βάση τις τεχνολογίες πολυμέσων, προκειμένου να διατίθενται σε όλους όσους θα έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα αποθηκεύσεως. Η πιλοτική χρήση των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών πακέτων καθώς και η αξιολόγησή τους θα γίνει εντός του Ασκληπιείου Πάρκου.

Τα σχετικά προγράμματα και οι δραστηριότητες μπορούν να συμπεριληφθούν σε τρείς μεγάλες ενότητες:

Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στα θέματα που προαναφέρθηκαν, η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει χρήση της εμπειρίας (και ίσως πόρων) φορέων και διεθνών οργανισμών (π.χ. CERN, UNESCO, ESA EMBL, κλπ.) στους οποίους είναι μέλος.

 

7. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ

Εντός του Ασκληπιείου Πάρκου μπορούν να οργανωθούν και να προσφερθούν σε μεγάλη κλίμακα, τηλεματικές υπηρεσίες βασικής σημασίας για την ‘Κοινωνία των Πληροφοριών’, σε θέματα υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού (όπως τηλεϊατρικής, τηλεργασίας, τηλεκπαιδεύσεως, τηλενημερώσεως, εικονικής επισκέψεως και συμμετοχής, κ.α.).

Το Ασκληπιείο Πάρκο, μπορεί να λειτουργήσει ως τηλεματικός κόμβος στο παγκόσμιο δίκτυο παρομοίων δραστηριοτήτων και ως σημαντικός τηλεματικός κόμβος σε ένα Ελληνικό δίκτυο παρομοίων δραστηριοτήτων. Το Ασκληπιείο Πάρκο θα λειτουργήσει ως εστιακό σημείο όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες δηλαδή παραγωγής, διαθέσεως, διαχειρίσεως, συντηρήσεως και συνεχούς βελτιώσεως των σχετικών υπηρεσιών. Το κείμενο Designed to Care (Renewing the national Health Service in Scotland) του Τμήματος Υγείας του Γραφείου για την Σκωτία [7], αποτελεί ίσως παράδειγμα στρατηγικής και περιεχομένου για τις αναγκαίες μεταβολές, λόγω των επερχομένων ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Οι δραστηριότητες εντός του Ασκληπιείου Πάρκου, μπορούν να αποτελέσουν και πεδίο συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που ασπάζονται τις ιδέες και τα οράματα περί Συγχρόνων Ασκληπιείων. Παράλληλα ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ενθαρρυνθεί να δημιουργήσει, σε γειτνίαση με αυτό μια περιοχή δραστηριοτήτων σε θέματα επιστημών υγείας και τεχνολογίας. Παρόμοια κέντρα ή περιοχές δραστηριοτήτων έχουν αναπτυχθεί σε πολλά μέρη ανά την Ευρώπη και τις άλλες επιστημονικά και τεχνολογικά προηγμένες χώρες. Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση του Αμστερνταμ [8].

 

7.1 Τηλεματικές Υπηρεσίες Υγείας

Ο τομέας αυτός εξελίσσεται ταχέως σε όλο τον κόσμο, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αδειάληπτης παροχής υπηρεσιών, εξασφαλίσεως ίσων ευκαιριών των πολιτών για πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, βελτιώσεως της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας, άρσης της επιστημονικής απομονώσεως όπου αυτή υπάρχει, εκμεταλλεύσεως των δυνατοτήτων αντλήσεως επιστημονικών ιατρικών πληροφοριών, διευκολύνσεως της συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες και ελέγχου των σχετικών δαπανών (αναφέρονται οι πλέον σημαντικοί).

Τηλεματικές υπηρεσίες υγείας έχουν αναπτυχθεί και στην Ελλάδα από το 1992, αλλά η δυναμική τους παραμένει περιορισμένη.

Η δημιουργία του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών προσφέρει νέες ευκαιρίες για την επανεξέταση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν. Το Ασκληπιείο Πάρκο ως ‘ψηφιακή περιοχή’ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στο σχεδιασμό, πιλοτική εφαρμογή και μετρήσεως των επιπτώσεων, προκειμένου να εξελιχθούν σε υπηρεσίες, προς όφελος των πολιτών.

7.1.1 Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής

Η κατάσταση στην Ελλάδα συνοψίζεται ως εξής:

 1. Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής οργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1989 το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (ΕΙΦ), σε συνεργασία με το Σισμανόγλειον Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο. Το ΕΙΦ οργάνωσε επίσης τις Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής στο Ωνάσειο Κ.Κ, στα πλαίσια του προγράμματος ΤΑΛΩΣ, σε συνεργασία με την INTERAMERICAN Βοηθείας.
 2.  

 3. Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής προσφέρονται σήμερα τόσο από τον δημόσιο (Ωνάσειο, Σισμανόγλειον), όσο και τον ιδιωτικό τομέα (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών). Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι αντιποιούνται τον τίτλο Τηλεϊατρική (‘Τηλεϊατρική’ τίτλος εταιρείας κατ’ οίκον νοσηλείας). Ωστόσο δεν έχουν τεθεί τα απαραίτητα πλαίσια αναφοράς. Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζεται αδύναμο, παρά τις εισηγήσεις μας, να οριοθετήσει τον χώρο και να προστατεύσει τα δικαιώματα των ασθενών για υπηρεσίες υγείας υψηλής και σταθεράς ποιότητας
 4.  

 5. Διάφορα ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ δηλώνουν ότι ασχολούνται με την Τηλεϊατρική. Η ενασχόληση αυτή είναι κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο και όχι στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών
 6.  

 7. Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χρηματοδοτεί την εκτελέση ερευνητικών έργων στην Ελλάδα (1996-98), με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών (ναυτικών , νευροπαθών, τουριστών). Το ‘Εργο HERMES [9], ασχολείται με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανάπτυξη Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Η πλατφόρμα θα διευκολύνει την οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής σε Ευρωπαίους πολίτες, με τη διάθεση στον ιατρό που αντιμετωπίζει το περιστατικό, του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς

 

Προτάσεις για τη δημιουργία Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής

 1. Να ακολουθηθεί το πλαίσιο (πλατφόρμα) παροχής Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής (ΥΤ) HERMES
 2. Βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία και συστηματική τήρηση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων των ασθενών
 3. Η παροχή ΥΤ να επικεντρωθεί στην υποστήριξη πρωτοβάθμιων ιατρών και μονάδων από τα τριτοβάθμια νοσοκομεία. ΥΤ για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών, μπορεί να γίνει σε επόμενη(ες) φάση(εις)
 4. Οι ΥΤ θα πρέπει να έχουν σταθερή ποιότητα και να ακολουθούν τις διαδικασίες εξασφαλίσεως πιστοποιητικών ISO 9000x, όπως προβλέπεται στο ‘Εργο HERMES
 5. Θα πρέπει να διαμορφωθεί από τα πρώτα στάδια, πρόγραμμα εκπαιδεύσεως στην τηλεματική και παράλληλο πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαιδεύσεως, του προσωπικού που θα κληθεί να συμμετάσχει στην παροχή και χρήση ΥΤ
 6. Θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η χρήση έξυπνων καρτών για χρήση από τους ασθενείς / συνδρομητές και από τους ιατρούς για την πρόσβαση στους φακέλους, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κινήσεως των ΥΤ και την εφαρμογή προγράμματος αξιολογήσεως των προσφερομένων ΥΤ (medical audit)
 7. Θα πρέπει να οργανωθεί προσεκτικά, ένα πρόγραμμα τεχνικής υποστηρίξεως των ιατρών και των νοσηλευτών που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ΥΤ
 8. Η εφαρμογή του προγράμματος ΥΤ θα πρέπει να είναι σταδιακή, με μικρής δαπάνης αρχική υποδομή (πχ. Υπηρεσίες Τηλε-καρδιολογίας)
 9. Να γίνει εξ αρχής πρόβλεψη για τις Ευρωπαίκές διαστάσεις των ΥΤ
 10. Θα πρέπει να επιδιωχθεί ενεργός συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα Ευρωπαϊκά έρευνητικά έργα

7.1.2 Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής και Τηλεκπαιδεύσεως μεταξύ Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει 27 Κλινικές διασκορπισμένες σε Νοσοκομεία του λεκανοπεδίου. Από αυτές οι 25 βρίσκονται στον επονομαζόμενο ’ Βορειοανατολικό άξονα’ δηλαδή στα Νοσοκομεία Ευαγγελισμός (2), Συγγρού (1), Ευγενίδειο (1), Αρεταίειο (3), Αιγινήτειο (2), Αλεξάνδρας (2), Ιπποκράτειο (3), Λαικό (5), Αγία Σοφία (1), Αγλαϊα Κυριακού (1), Σωτηρία (3) και Γενικό Κρατικό (1). ‘Ολα τα προαναφερθέντα νοσοκομεία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη των 3 χιλιομέτρων γύρω από τα Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής, στο Γουδή. Δεδομένου όμως ότι όλα τα Νοσοκομεία αυτά βρίσκονται σε ένα από τα πλέον πυκνοκατοικημένα και πολυάσχολα τμήματα του αστικού ιστού του λεκανοπεδίου, η διακίνηση φοιτητών, καθηγητών, νοσηλευτών και τεχνικού προσωπικού υποστηρίξεως αλλά και ασθενών είναι δύσκολη και επιτείνει τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Δύο ακόμα Πανεπιστημικές Κλινικές είναι εγκατεστημένες σε ποιό απομακρυσμένα από το κέντρο των Αθηνών σημεία, μία στο Γενικό Κρατικό Νικαίας και μία στο ΚΑΤ. Τέλος μία Κλινική έχει δύο Τμήματα ένα στο Λαϊκό και ένα στο Σισμανόγλειον.

Η κατάσταστη αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπισθεί το ταχύτερο, πρός όφελος του εκπαιδευτικού και νοσηλευτικού έργου που παρέχει η Σχολή. Η πρόταση για την δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εντός του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών (Παράρτημα II), αλλά χωρίς την προσθήκη νέων κτηρίων, είναι σκόπιμο να διερευνηθεί διεξοδικά δεδομένου, ότι μπορεί να δώσει εξαρετικές λύσεις σε χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα.

 

Χαρακτηριστικά των προτεινομένων δραστηριοτήτων:

 

 1. Θα ακολουθηθεί το πλαίσιο (πλατφόρμα) παροχής Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής (ΥΤ) HERMES
 2. Βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία και συστηματική τήρηση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων των ασθενών
 3. Οι ΥΤ θα έχουν σταθερή ποιότητα και να ακολουθούν τις διαδικασίες εξασφαλίσεως πιστοποιητικών ISO 9000x, όπως προβλέπεται στο ‘Εργο HERMES
 4. Θα διαμορφωθεί από τα πρώτα στάδια, πρόγραμμα εκπαιδεύσεως στην τηλεματική και παράλληλο πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαιδεύσεως, του προσωπικού που θα κληθεί να συμμετάσχει στην παροχή και χρήση ΥΤ
 5. Θα γίνει χρήση έξυπνων καρτών για χρήση από τους ασθενείς / συνδρομητές και από τους ιατρούς για την πρόσβαση στους φακέλους, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κινήσεως των ΥΤ και την εφαρμογή προγράμματος αξιολογήσεως των προσφερομένων ΥΤ (medical audit)
 6. Θα οργανωθεί πρόγραμμα τεχνικής υποστηρίξεως των ιατρών και των νοσηλευτών που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ΥΤ
 7. Η εφαρμογή του προγράμματος ΥΤ θα είναι σταδιακή, με αρχική υποδομή σχετικά μικρής δαπάνης (πχ. Υπηρεσίες Τηλε-καρδιολογίας) και προσεκτική ανάπτυξη
 8. Θα γίνει εξ αρχής πρόβλεψη για τις Ευρωπαϊκές διαστάσεις των ΥΤ
 9. Θα επιδιωχθεί παράλληλα ενεργός συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα

 

7.1.3 Ενημέρωση επί θεμάτων Υγείας

Η ενημέρωση επί θεμάτων υγείας του γενικού πληθυσμού και των ασθενών δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα στον επιθυμητό βαθμό. Η ενημέρωση είναι μάλλον περιορισμένη και προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, με τη μορφή ανακοινώσεως των αρμοδίων φορέων ή με τη μορφή ειδήσεων. Στη δεύτερη περίπτωση η επιστημονική ακρίβεια δεν μπορεί να ελεχθεί και πολλές φορές τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος μεταδόσεως συντείνουν στη σύγχυση και την εύλογη ανησυχία των εδιαφερομένων.

Σημαντική είναι ωστόσο η προσφορά από ορισμένες επιστημονικές ενώσεις όπως το Ελληνικό Ιδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ). Οι δραστηριότητες αυτές και το ακροατήριο είναι δυνατό να διερυνθούν κατά πολύ, με τη βοήθεια των συγχρόνων τηλεματικών υπηρεσιών (π.χ. βλέπε ενδιαφέρουσες πηγές πληροφοριών όπως το Ελληνικό MedNet στη διεύθυνση http://www.mednet.gr και οι σελίδες MEDLINE στη διεύθυνση http://www.healthgate.com/HealthGate/MEDLINE κπλ.).

Υλικό που παράγεται από φορείς με επιστημονικό κύρος, μπορεί να φθάσει σε ειδικά ακροατήρια και σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, με τη βοήθεια των τηλεματικών δικτύων και των τεχνολογιών πολυμέσων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να υποβοήσουν και το κλινικό έργο των ιατρών και νοσηλευτών και να καλύψουν με ικανοποιητικό τρόπο μεγάλο μέρος των απαιτήσεων ασθενών και ατόμων του περιβάλλοντός τους, που αναζητούν ουσιαστική και έγκυρη ενημέρωση από αυτούς. Η ενημέρωση αυτή σε πολλές περιπτώσεις λόγω των συνθηκών εργασίας, μπορεί να είναι ελλειπής, αποσπασματική ή και αναποτελεσματική.

Δραστηριότητες ενημερώσεως μπορούν επίσης να αφορούν και τους εκπαιδευόμενους σπουδαστές αλλά και τους επαγγελματίες. Προφανώς οι σχετικές προδιαγραφές είναι σημαντικά διαφορετικές και ασφαλώς αυστηρότερες.

Οι νέες τεχνολογίες και ο κατάλληλος εξοπλισμός μπορεί να βοηθήσει την ενημέρωση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και να συμβάλλει έτσι αποφασιστικά στην πρόληψη και το περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των ασθενειών και τον περιορισμό των ατυχημάτων.

 

7.1.4 Εκπαίδευση Ασθενών

Ο τομέας της εκπαιδεύσεως των ασθενών, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις χρονίων παθήσεων, αποτελεί ένα δυναμικά εξελισσόμενο τομέα, με ασφαλώς θετικά αποτελέσματα. Οι εξελίξεις αυτές είναι αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας και της αξιοποιήσεως των νέων τεχνολογιών.

Το περιεχόμενο των τραπεζών πληροφοριών που θα δημιουργηθούν, θα πρέπει να συντάσσεται, να ελέγχεται και να συντηρείται ή βελτιώνεται με την ευθύνη των κατά περίπτωση αρμοδίων επιστημονικών εταιρειών και των ιατρικών σχολών της χώρας. Η διάθεση των πληροφοριών μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά με τη βοήθεια του δικτύου, αλλά και με συμβατικούς τρόπους.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι δημιουργείται εκτεταμένο δίκτυο προσφοράς υπηρεσιών στους πάσχοντες από διαβήτη. Προσπάθειες αυτού του τύπου μπορούν να έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις, αρκεί να αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, με τη βοήθεια των τηλεματικών τεχνολογιών.

7.1.5 Πρόληψη και έλεγχοι υγείας

Από πολλά επίσημα χείλη έχουν διατυπωθεί επανειλημμένως απόψεις για την μη αποτελεσματικότητα του συστήματος προλήψεως και ελέγχου της καταστάσεως της υγείας τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και ειδικών ομάδων αυξημένου κινδύνου.

 

Η πρόληψη και οι έλεγχοι της καταστάσεως της υγείας θα διευκολυνθούν αποφασιστικά με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων και των ‘εξυπνων καρτών. Οι τεχνολογίες αυτές δεν έχουν κατoρθώσει ακόμα να βρούν εφαρμογές στα πλαίσια του ΕΣΥ, σε αντίθεση με τα συμβαίνοντα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στον ιδιωτικό τομέα υγείας.

7.1.6 Αποκατάσταση της υγείας ασθενών

Ο νέος νόμος 2519 του 1997, προβλέπει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετιζομένων με την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών μετά την έξοδό των από τις νοσηλευτικές μονάδες.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται πρέπει να αξιοποιηθούν το ταχύτερο. Το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών προγραμματίζεται να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για την διευκόλυνση των σχετικών δραστηριοτήτων.

7.1.7 Αναζήτηση Πληροφοριών Σχετικά με τη Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων

Σε πολλές χώρες αναπτύσσονται ήδη συστήματα, τα οποία καθοδηγούν τους ασθενείς και τους πολίτες στην αναζήτηση της πλέον κατάλληλης νοσηλευτικής μονάδας ή άλλης υπηρεσίας, στην οποία μπορούν να καταφύγουν οι ενδιαφερόμενοι για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας.

Τα συστήματα αυτά στελεχώνονται συνήθως με κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κυρίως τηλεφωνικώς αλλά και μέσω άλλων τηλεματικών δικτύων.

 

7.2 Υπηρεσίες Τηλεκπαιδεύσεως

Υπηρεσίες τηλεκπαιδεύσεως μπορούν να οργανωθούν και να προσφερθούν σε μεγάλη κλίμακα, τόσο για τα άτομα που εργάζονται στις μονάδες που βρίσκονται σήμερα ή που θα δημιουργηθούν στο μέλλον, όσο και για άτομα που θα προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή το Ασκληπιείο Πάρκο, μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός τηλεματικός κόμβος στο παγκόσμιο δίκτυο παρομοίων δραστηριοτήτων.

Οι ίδιες υπηρεσίες χάρις στην υποδομή που θα δημιουργηθεί εντός του Ασκληπιείου Πάρκου, μπορούν να προσφερθούν και σε κάθε ενδιαφερόμενο εκτός του Ασκληπιείου, με την προϋπόθεση της συνδέσεως του ενδιαφερομένου στο προβλεπόμενο τηλεματικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή το Ασκληπιείο Πάρκο, μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός τηλεματικός κόμβος σε ένα Ελληνικό δίκτυο παρομοίων δραστηριοτήτων.

Και στις δύο περιπτώσεις το Ασκληπιείο Πάρκο μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως σημείο παραγωγής, διαθέσεως, διαχειρίσεως, συντηρήσεως και συνεχούς βελτιώσεως των σχετικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίες Τηλεργασίας μπορούν και πρέπει κατά προτεραιότητα να οργανωθούν σχετικά με τα θέματα συνεχιζόμενης ιατρικής και νοσηλευτικής εκπαιδεύσεως, τομέας που δεν έχει αναπτυχθεί στον απαραίτητο βαθμό, όπως αυτός καθορίζεται διεθνώς, προκειμένου να εξασφαλίζεται το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσίων.

 

7.3 Υπηρεσίες Τηλεργασίας (search Internet Berlin ’94 etc.)

Η διαθεσιμότητα προηγμένων τηλεματικών δικτύων, αναμένεται να επηρεάσει και τους τρόπους και τις συνθήκες εργασίας. Ιδιαίτερες επιπτώσεις αναμένονται για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων ή και ατόμων αποκλεισμένων από τη σημερινή αγορά εργασίας, λόγω προβλημάτων υγείας και ειδικών αναγκών [10].

Είναι γεγονός, ότι οι αρχικές προβλέψεις για ραγδαίες εξελίξεις δεν επαληθεύθησαν. Ωστόσο τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κινητικότητα πολλών κατηγοριών εργαζομένων και έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέων αποδοτικών δραστηριοτήτων και την εκμετάλλευση ειδικών συνθηκών.

Η αξιοποίηση της νέας αυτής πραγματικότητας απαιτεί δεξιότητες και ικανότητες και προϋποθέτει ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι τομείς της υγείας και πρόνοιας έχουν και αυτοί επηρεαστεί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Ελλάδα, ακολουθεί και αυτή με γοργά βήματα στον ιδιωτικό τομέα αλλά πολύ διστακτικά και αβέβαια βήματα στο δημόσιο τομέα.

 

7.3.1 Υπηρεσίες Τηλεργασίας για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Αποτελεί ήδη καθιερωμένη πρακτική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και στο εξωτερικό, οι ιατροί ορισμένου επιπέδου εφόσον εφημερεύουν, να βρίσκονται στη κατοικία τους και να καλούνται στις νοσηλευτικές μονάδες, μόνο εφόσον υπάρχει ανάγκη. Σε πόλεις με προηγμένες τηλεματικές υποδομές, οι ιατροί αυτοί έχουν πρόσβαση σε δίκτυα που επιτρέπουν άμεση οπτική και ακουστική επαφή με τις νοσηλευτικές μονάδες, δαπάνες του συστήματος υγείας.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν σε πολλές περιπτώσεις και τον τρόπο εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οι εξελίξεις αυτές θα απαιτήσουν την καθιέρωση νέων ρόλων και διαδικασιών. Στις περιπτώσεις εκείνες που αποφασιστεί η εισαγωγή των σχετικών καινοτομιών, αναμένονται θετικά αποτελέσματα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τους άλλους χρήστες των νέων υπηρεσιών.

 

7.3.2 Υπηρεσίες Τηλεργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες ίσως είναι εκείνα που θα διευκολυνθούν περισσότερο από κάθε άλλον να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή να καλύψουν αδυναμίες και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε ισότιμη βάση με κάθε άλλο εργαζόμενο [11].

Μεγάλος αριθμός ερευνητών, χρηματοδοτούμενος από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, εργάζεται πυρετωδώς για την δημιουργία συσκευών και λογισμικού που θα διευκολύνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Η Ελλάδα και πάλι στερείται συγκεκριμένης στρατηγικής, ενώ οι διατιθέμενοι Εθνικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Παράλληλα οι συνθήκες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων είναι σχεδόν εχθρικές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και κατά συνέπεια οι ανάγκες μεγάλες και διαρκώς αυξανόμενες.

Το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών μπορεί να αποτελέσει μια πιλοτική περιοχή για την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας και απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες και παράλληλα κέντρο διευκολύνσεως της εργασίας των ατόμων αυτών, εξ αποστάσεως.

 

7.3.3 Υπηρεσίες Τηλεργασίας για άτομα της Τρίτης Ηλικίας

Η τρίτη ηλικία, είναι τμήμα της ζωής του ανθρώπου, κατά το οποίο συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με την έμπρακτη αδιαφορία της κοινωνίας, τόσο σε ευρύ, όσο και σε στενό κύκλο, ακόμα και οικογενειακό. Κυριαρχεί η τάση του χαρακτηρσμού των ηλικιωμένων ως ατόμων που δεν μπορούν να προσφέρουν πλέον στην κοινωνία, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. Δυστυχώς την κατάσταση αυτή αποδέχονται και πολλοί από αυτούς, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν προβλεφθεί διαδικασίες και δεν υπάρχουν ευκαιρίες δημιουργικής απασχολήσεως.. Τα προβλήματα της οικονομικής δυσπραγίας και της ανεργίας έχουν επίσης άμεσο και δραματικό αντίκτυπο στα ηλικιωμένα άτομα. Η σημερινή κοινωνία εστιάζει τη προσοχή της στην επίλυση των προβλημάτων των νέων και σχεδόν αδιαφορεί για τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας, ακόμα και για τις περιπτώσεις όπου τα ηλικιωμένα άτομα μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στις κοινωνικές εξελίξεις.

Η αντιμετώπιση αυτή των ηλικιωμένων ατόμων, οδηγεί σε σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού και στην απώλεια πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών. Περιορίζει παράλληλα, μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, να διάγουν ζωή χωρίς τη χαρά της συνεισφοράς και σε πολλές περιπτώσεις εντός ασφυκτικών οικονομικών συνθηκών. Η εργασία και η απασχόληση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την ορθολογική δομή των κοινωνιών. Για μεγάλο αριθμό ατόμων είναι σημαντικό να παρασχεθούν οι δυνατότητες να ξεπεραστεί η κρίση ταυτότητας που μπορεί να προκαλέσει η παύση της εργασίας και ο πολύ μεγάλος ελεύθερος χρόνος. Η παρατεταμένη διαβίωση υπό τις συνθήκες αυτές μπορεί να αποτελέσει εξουθενωτική εμπειρία, με σημαντικές επιπτώσεις στη ψυχική και σωματική υγεία.

Ολα τα στατιστικά στιοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού στην Ευρώπη διαρκώς αυξάνεται. Προβλέπεται, μάλιστα, ότι στα επόμενα 20 χρόνια ο μέσος όρος αυτός θα αυξηθεί κατά 5 έως 8 χρόνια και μέχρι το 2010 αναμένεται τα άτομα ηλικίας 75 ετών, να έχουν υπερδιπλασιαστεί. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οι ηλικιωμένοι σήμερα είναι υγιέστεροι από ότι στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ, παράλληλα, σημαντικό ποσοστό έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους, που τους απαλλάσσει από την ανάγκη εξαρτημένης εργασίας. Ωστόσο και για τα άτομα αυτά ο διαθέσιμος χρόνος παραμένει ανεκμετάλευτος και δεν απολαμβάνεται εφόσον δεν αξιοποιείται δημιουργικώς.

Τα χρόνια της συνταξιοδότησης μπορεί να είναι αυτά στα οποία τα ηλικιωμένα άτομα μπορούν να απασχοληθούν με δραστηριότητες που πάντα θα ήθελαν να κάνουν κατά την διάρκεια της ζωής τους ως εργαζόμενοι, αλλά ποτέ δεν είχαν τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο. Μεγάλο πρόβλημα για πολλά ηλικιωμένα άτομα, είναι να ξεπεραστεί η απότομη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση, κατάσταση που δημιουργέι πολλές φορές απώλεια αυτοπεποίθησης, με αποτέλεσμα να καθίστανται ουσιαστικά ανήμποροι.

Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις της τηλεματικής, μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιήθει η απαραίτητη υποδομή για τη δημιουργική απασχόληση ηλικιωμένων ατόμων και την ενεργό συμμετοχή τους στις κοινωνικές εξελίξεις [12]. Είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθούν νέου τύπου μονάδες για ηλικιωμένα άτομα, οι οποίες μπορεί να είναι εξελιγμένες μορφές των σημερινών ΚΑΠΗ. Με πιθανότητα 10 και πλέον ετών δημιουργικής ζωής μετά την συνταξιοδότηση, οι σύγχρονες κοινωνίες πρέπει να βρούν νέους τρόπους, ώστε να διατηρήσουν τα άτομα αυτά ως αναπόσπαστα μέλη της εξελικτικής των πορείας. Οι επιπτώσεις αναμένονται να είναι εξαιρετικά σημαντικές, με πολλές δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, λόγω του μεγέθους της νέας αυτής αγοράς.

 

8. ιεραρχιση και προτεραιοτητεσ

Η εξέλιξη του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών σε ψηφιακή περιοχή υψηλών προδιαγραφών προϋποθέτει την δημιουργία ενός τηλεματικού δικτύου, όπως ήδη αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 6, και την εγκατάσταση εφαρμογών, κατ’ αρχάς σε πιλοτική μορφή και αργότερα υπό μορφή υπηρεσιών.

Η στρατηγική για την ανάπτυξη και την επιτυχή εξέλιξη του ‘πειράματος’ απαιτούν την ιεράρχιση των σχετικών δραστηριοτήτων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων. Η διαδικασία αυτή είναι μάλλον περίπλοκη και στηρίζεται στην αντικειμενική και αξιόπιστη συλλογή στοχείων που θα καταγράφουν τις απαιτήσεις των χρηστών και τις προσδοκίες των μελετητών. Επί πλέον θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες και δεσμεύσεις του διοικητικού μηχανισμού να εκτελέσει με συνέπεια και να καθοδηγήσει όλους τους εμπλεκομένους προς την κατεύθυνση των καινοτομιών και των οραματισμών.

Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος υλοποιήσεως του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών, η οποία μπορεί να καθοριστεί από σήμερα μέχρι το τέλος του 1999, θα πρέπει να αποτελέσει περίοδο αναθέσεως και εκτελέσεως ορισμένων βασικών μελετών και υλοποιήσεως συγκεκριμένων πιλοτικών εφαρμογών μικρής κλίμακας, οι οποίες θα αποσκοπούν στην διευκόλυνση της προδιαγραφής ενός αναλυτικού προγράμματος μεγάλης κλίμακας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συμβαδίσει με το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (1999-2003), προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες εξασφαλίσεως προσθέτων πόρων.

Οι δραστηριότητες που είναι δυνατόν να ενταχθούν στον χρονικό ορίζοντα 1998-1999 και μπορούν να τύχουν χρηματοδοτήσεως από πόρους του 2ου ΚΠΣ, περιγράφονται στα επόμενα.

 

8.1 Μελέτη και Δημιουργία Πιλοτικού Τηλεματικού Δικτύου

Οπως ειπώθηκε και παραπάνω, με βάση τους στόχους του έργου ο σχεδιασμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του πάρκου είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, δεδομένου οτι θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων και μελλοντικών προηγμένων εφαρμογών καθώς επίσης και να εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό χρηστών, διαφορετικών απαιτήσεων, ηλικιών και μορφωτικού επιπέδου μέσω εύχρηστων και ευέλικτων διεπαφών (interfaces).

Ο σχεδιασμός ενός τηλεματικού δικτύου υποδομής, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί οτι σε όλες τις φάσεις της μελέτης ο σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη του:

 

8.2 Μελέτη για την Προαγωγή της Υγείας και της Πρόνοιας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδομής και εφαρμογών ώστε να είναι δυνατή η παροχή ολοκλήρου του φάσματος των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, όπως:

Επί πλέον η μελέτη θα περιλάβει και θέματα πολιτισμού και ποιότητας ζωής στα πλαίσια του Ασκληπιείου Πάρκου. Οι τομείς στους οποίους θα προσανατολιστεί είναι α) Περιβάλλον και Αισθητική, β) Εργασία και Απασχόληση και γ) Συμπεριφορά και Σχέσεις, με τη χρήση πάντα προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής. Προϋπόθεση για την ορθή επιτυχία της προσπάθειας αυτής αποτελεί η ανάθεση μιας εξειδικευμενης μελέτης υποβάθρου, η οποία θα περιστρέφεται γυρω από το θέμα της υλικότητας της πληροφορίας στις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας σε σχέση με τις προοπτικές της ψηφιακής πληροφορίας.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες και ιδιαίτερα εκείνες της τηλεματικής μπορούν να προσδώσουν νέες διαστάσεις στα θέματα ποιότητας ζωής και να συνεισφέρουν στην εξεύρεση λύσεων, εφόσον στηριχθούν και συνδυαστούν κατάλληλα με την Ελληνική πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά και τις παραδόσεις και αξίες.

8.3 Επιστημονικές Συναντήσεις

Η δημιουργία τηλεματικού δικτύου στο Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών, θα διευκολύνει και τις δραστηριότητες συνεργασίας με τη μορφή των επιστημονικών συναντήσεων εξ αποστάσεως. Η δυαντότητα αυτή θα έχει εξαιρετική απήχηση δεδομένου του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και του χρόνου που διατίθεται για τις παράλληλες επιστημονικές δραστηριότητες.

Οι δυνατότητες εικονοσυνεδριάσεων θεωρούνται σήμερα ως απολύτου αναγκαιότητας στο χώρο της υγείας και της παροχής υπηρεσιών.

 

 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

[1] Υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία, η οποία προέρχεται από δραστηριότητες και προγράμματα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τη διεύθυνση: http://www2.echo.lu, και τις ειδικότερες επεκτάσεις: /telematics, /info2000/midas κλπ.

[2] Προγράμματα ACTS and TELEMATICS της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πληροφορίες μπορούν να αντληθούν μέσω του Παγκοσμίου Ιστού στη διεύθυνση: http://www.echo.lu ή στη διεύθυνση: http://europa.eu.int

[3] Νόμος 2519, ‘ Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ρυθμίσεις για το Φάρμακο και ‘Αλλες Διατάξεις’, ΦΕΚ 165, Τεύχος Α, 21 Αυγούστου 1997

[4] Θ. Παπαδημητρίου, "Τεχνολογία - Πολιτισμός: Σχέση ισόρροπη ή ανισόρροπη;" Αφιέρωμα για το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου, περιοδικό «Συγχρονα Θέματα»

[5] Θ. Παπαδημητρίου, ‘Αφομοίωση και ανάκτηση της αμφισβήτησης από τα συστήματα επικοινωνίας (media)’. Εισήγηση στο Ελληνογαλλικό Συμπόσιο Αισθητικής 14-15 Νομεβρίου 1997

[6] The Information Society and the Environment, I&T Magazine, Commission of the European Union, DG III and XIII, No 20, April 1997. Μεταξύ των άλλων σημαντικών θεμάτων, στο άρθρο με τίτλο ‘Telemeatics for improving air quality’, αναφέρονται τα έργα έρευνας και αναπτύξεως (R&D) ECOSIM, EMMA, EFFECT, και ENVIROCITY, στα οποία μετέχουν οι Ελληνικές πόλεις Αθήνα, Βόλος και Λαμία. Είναι σκόπιμο να διερευνηθεί κατά πόσο τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών και τα σχετικά εργαλεία τα οποία αναπτύσσονται, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άμεσα, για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στο Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών.

[7] Designed to Care: Renewing the national Health Srvice in Scotland, Executive Summary, The Scottish Office, Department of Health, 1997

[8] Making the Link, Innovatie Centrum Amsterdam-Haarlem, 1997

[9] HERMES, Ευρωπαϊκό έργο του 4ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αποσκοπεί την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής ελεγχόμενης ποιότητας σε Ευρωπαίους πολίτες, με τη γενικευμένη χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων. Το έργο σχεδιαστηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Healthcare Telematics Centre, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και εκτελείται σε συνεργασία των προαναφερθέντων φορέων με φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Γερμανία και την Πορτογαλία.

[10] 3rd EUROPEAN DIGITAL CITIES Conference, The Road to Deployment, ESTREL Congress Hotel, Berlin, 1-2 December 1997

[11] TeleCommunications for all, edited by Patrick Roe, Project COST 219, Commission of the European Communities, Directorate General Telecommunications, Information Industries and Innovation, 1995-EUR

[12] Δ. Σωτηρίου (προσωπική επικοινωνία), ‘Εργο ΕΣΤΙΑ, 1996. Η πρόταση ενός πλαισίου όπως το ΕΣΤΙΑ έχει συζητηθεί υπό το όνομα ANESI [Advanced Nursery for the Elderly - Societal Integration] με σημαντικούς φορείς από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Αποτέλεσε τη βάση για την πρόταση ερευνητικού έργου που υπεβλήθη στα πλαίσια του 4ου Προγράμματος Πλαισίου της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (υποπρόγραμμα Elderly and Handicaped). Η πρόταση αξιολογήθηκε επιτυχώς αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 1. Αφιέρωμα στο Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών, Περιοδικό ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ, Τεύχος 17, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997
 2.  

 3. Διακήρυξη για την Προαγωγή των Δικαιωμάτων των Ασθενών στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ασθενών, Αμστερνταμ, 28-30 Μαρτίου, 1994 (μετάφραση, ΕΛΕΓΕΙΑ, Τόμος 8, Τεύχος 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996)
 4.  

 5. Δ. Σωτηρίου, Συνθετική Εκθεση Τηλεϊατρικής, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 1994
 6.  

 7. B. Abel-Smith et al., ‘Εκθεση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις Ελληνικές Υπηρεσίες Υγείας, έκδοση Φαρμέτρικα, Αθήνα, 1994

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. τηλεματικα Δικτυα συγχρονων τεχνολογιων περιξ του ασκληπιειου παρκου αθηνων

Δίκτυο ΕΜΠ

Το δίκτυο ενιαίων υπηρεσιών του ΕΜΠ, προσφέρει υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας και δεδομένων στην Πολυτεχνειακή κοινότητα. Αποτελεί υπόδειγμα νησίδας υψηλής τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο με βάση την υλοποίηση:

 

i) Δομημένης καλωδίωσης μεταξύ και εντός των κτηρίων της Πολυτεχνειούπολης

ii) Ενοποιημένου Δίκτυο Ψηφιακών Επικοινωνιών ISDN με προηγμένες υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας σε ενιαίο εσωτερικό δίκτυο του Ε.Μ.Π. Ζωγράφου και Πατησίων

iii) Δικτύου δεδομένων υψηλής απόδοσης, που αποτελείται από συνδυασμό οπτικού δικτύου FDDI, περιφερειακών Ethernet με καλωδίωση UTP και ΑΤΜ LAN

Η σχεδίαση του δικτύου έχει γίνει με στόχο μελλοντική αναβάθμισή του με χρήση της τεχνολογίας ΑΤΜ. Ήδη, παράλληλα με την εγκατάσταση του δικτύου, ενεργοπoιείται πιλοτικό ATM LAN (τοπικό δίκτυο ΑΤΜ) με τέσσερεις συνδέσεις σε σταθμούς εργασίας στα 100 Mbit/s. Η υποδομή αυτή εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα σημαντική στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Πλαισίου όπου η συμμετοχή ενός φορέα σε προγράμματα τηλεματικής ενισχύεται ιδιαίτερα με την ύπαρξη υποδομής δικτύων νέων τεχνολογιών με έμφαση στα δίκτυα ISDN και ΑΤΜ.

 

Βασικό στοιχείο της υποδομής του δικτύου είναι η δομημένη καλωδίωση των κτηρίων, η οποία είναι ενιαία και καλύπτει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες διασύνδεσης. Κάθε κτήριο της Πολυτεχνειούπολης διαθέτει τη δική του εσωτερική καλωδίωση μέχρι τους διάφορους χώρους των κτηρίων (γραφεία, εργαστήρια κλπ.), η οποία αποτελείται από οπτική ίνα μέχρι τον κατανεμητή ορόφου του κάθε κτηρίου, και χαλκό (UTP) για την υπόλοιπη διαδρομή μέσα στον όροφο. Είναι λοιπόν δυνατόν, αν υπάρχει κάποιο τοπικό υποδίκτυο FDDI, να συνδεθεί απ'ευθείας στο δίκτυο.

 

Εχουν εγκατασταθεί συνολικά 2000 διπλές πρίζες UTP σε κάθε γραφείο μέλους ΔΕΠ, μέχρι πέντε στα Εργαστήρια ανάλογα με τη χωρητικότητά τους, καιστις Διοικητικές Υπηρεσίες, Γραμματείες, Αίθουσες Συνεδριάσεων, Διδασκαλίας, Βιβλιοθήκες και Θυρωρεία ανάλογα με τις ανάγκες. Σε κάθε πρίζα μπορούν να συνδεθούν τέσσερις τηλεφωνικές συσκευές ή δύο υπολογιστές ή συνδυασμός αυτών. Με την δομημένη καλωδίωση η διαδικασία της σύνδεσης ενός τηλεφώνου ή υπολογιστή στο δίκτυο, όταν έχει δοθεί στο χρήστη αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση IP, συνίσταται απλά στην ενεργοποίηση της αντίστοιχης πρίζας και τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα αυτή. Η καλωδίωση ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές CATEGORY 5 που επιτρέπουν προσπέλαση στο δίκτυο υπολογιστικών συσκευών με ταχύτητα εώς 100 Mbit/s.

 

Τηλεφωνικό Δίκτυο

Το νέο τηλεφωνικό δίκτυο είναι κατανεμημένο, πλήρως ψηφιακό και παρέχει δυνατότητα 2000 εσωτερικών συνδέσεων [SA1]. Οι εισερχόμενες εξωτερικές τηλεφωνικές κλήσεις γίνονται σε κατ'ευθείαν ψηφιακή σύνδεση με τον ΟΤΕ με διεπιλογή, δηλαδή το πρόθεμα του αριθμού κλήσης (π.χ. τα πρώτα τρία ψηφία) χαρακτηρίζει το τηλεφωνικό δίκτυο του Πολυτεχνείου, και τα υπόλοιπα τέσσερα αντιστοιχούν στον καλούμενο χρήστη. Έτσι στις εισερχόμενες κλήσεις δεν παρεμβάλλεται τηλεφωνητής, παρότι βέβαια η κλήση περνά από το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΜΠ. Οι εσωτερικές κλήσεις γίνονται με χρήση μόνο των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων του καλουμένου αριθμού, και φυσικά δεν θα χρεώνονται από τον ΟΤΕ.

 

Δίκτυο Δεδομένων

Το δίκτυο δεδομένων καλύπτει όλο το χώρο της Πολυτεχνειούπολης, συνδέοντάς την επίσης με τα δίκτυα που υπάρχουν στο συγκρότημα Πατησίων. Με το δίκτυο αυτό έχει επιτευχθεί η διασύνδεση όλων των τοπικών δικτύων που είναι διασκορπισμένα στο Πολυτεχνείο, καθώς και η διασύνδεση με το διεθνές δίκτυο δεδομένων INTERNET για μεταφορά αρχείων, e-mail, προσπέλαση σε βάσεις πληροφοριών κλπ. Οι εγκατεστημένες θύρες σύνδεσης σε πρώτη φάση είναι 972.

 

Ο βασικός κορμός του δικτύου δεδομένων είναι ένας διπλός δακτύλιος οπτικών ινών FDDI (100 Mbits/s) που διατρέχει όλη την έκταση της Πολυτεχνειούπολης. Μέσω συγκεντρωτών FDDI συνδέονται στον διπλό δακτύλιο τέσσερις δρομολογητές (routers) που εξυπηρετούν μία ομάδα κτηρίων ο καθένας. Η σύνδεση των τοπικών δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων στους δρομολογητές γίνεται είτε με σύνδεση FDDI ή μέσω Ethernet hubs και καλωδίωση UTP CATEGORY 5.

 

Τα τοπικά δίκτυα που προϋπήρχαν συνδέονται στο νέο δίκτυο, το ίδιο όμως μπορεί να γίνει και με μεμονωμένα μηχανήματα. Κάθε υποδίκτυο είναι λογικά απομονωμένο από τα υπόλοιπα, διατηρώντας την αυτονομία και την ασφάλειά του, χωρίς όμως να χάνει κανένα από τα πλεονεκτήματα της διασύνδεσης με τα υπόλοιπα δίκτυα του Πολυτεχνείου, όπως τη γρήγορη επικοινωνία, την πρόσβαση στο Internet και τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων. Τα τοπικά δίκτυα του Ε.Μ.Π. Πατησίων συνδέονται με το κεντρικό δίκτυο, σε πρώτη φάση, μέσω δρομολογητών και μισθωμένων ψηφιακών γραμμών.

 

Στο δίκτυο αυτό συνδέεται (με απ' ευθείας σύνδεση FDDI) το νέο ισχυρό σύστημα της Silicon Graphics που βρίσκεται στο Υπολογιστικό Κέντρο. Eτσι είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό για όλους τους χρήστες, και η εκμετάλλευση των υπολογιστικών δυνατοτήτων του για εφαρμογές υψηλής πολυπλοκότητας, σε πραγματικό χρόνο.

 

Σύνδεση με το INTERNET

Το Ε.Μ.Π. αποτελεί μία από τις ‘αυτόνομες περιοχές’ του INTERNET στην χώρα μας. Το δίκτυο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου συνδέεται με το INTERNET με κατ' ευθείαν γραμμή των 2 Mbits/sec μέσω του Εθνικού Δικτύου Ερεύνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με τελική κατάληξη στο διευρωπαϊκό δίκτυο DANTE (EUROPANET). Μέσω του ΕΔΕΤ επιτυγχάνεται η σύνδεση με όλα τα ερευνητικά και πανεπιστημιακά δίκτυα της χώρας, ενώ η πρόσβαση στα υπόλοιπα δίκτυα γίνεται είτε μέσω μισθωμένης γραμμής των 128 kbits/sec στο δίκτυο Ariadne-t είτε μέσω του Athens Internet Excange (AIX), το οποίο εξυπηρετεί τη διασύνδεση με το ΟΤΕΝΕΤ.

Πιλοτικό Τοπικό Δίκτυο ΑΤΜ

Η σχεδίαση του δικτύου έχει γίνει έχοντας κατά νου μελλοντική αναβάθμισή του με χρήση της τεχνολογίας ΑΤΜ. ‘Ηδη, παράλληλα με την εγκατάσταση του δικτύου, ενεργοπoιείται πιλοτικό ATM LAN (τοπικό δίκτυο ΑΤΜ) με τέσσερις συνδέσεις σε σταθμούς εργασίας στα 100 Mbit/s. Η υποδομή αυτή εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα σημαντική στα πλαίσια του 4ου Προγράμματος Πλαισίου (4th Framework Programme) της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η συμμετοχή ενός φορέα σε προγράμματα τηλεματικής ενισχύεται ιδιαίτερα με την ύπαρξη υποδομής δικτύων νέων τεχνολογιών με έμφαση στα δίκτυα ISDN και ΑΤΜ.

 

 

 

Δίκτυο Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκοπός του δικτύου είναι η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ μέσω της δημιουργίας του ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ, ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεματικής υψηλών ταχυτήτων και προηγμένων υπηρεσιών που θα καλύπτει τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Λεκανοπέδιο Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων και περιοχής Γουδή, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες στο Κέντρο Αθηνών, Σχολές και Τμήματα στο Κέντρο Αθηνών). Το ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο δικτυωμένο περιβάλλον εργασίας για τους φοιτητές και το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ, που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία, και άμεση πρόσβαση με πολλαπλά μέσα (φωνή, δεδομένα, εικόνα, video) σε πανεπιστημιακές, εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης.

 

Το ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ θα καλύψει ανάγκες και θα αναβαθμίσει δραστηριότητες του ΕΚΠΑ όπως οι παρακάτω:

 

Επιπρόσθετα η ύπαρξη ενός λειτουργικά και τεχνολογικά προηγμένου δικτύου θα προσφέρει:

 

Αξίζει να σημειωθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης της προτεινόμενης υποδομής για την δημιουργία πιλοτικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο έργων (κοινοτικών, εθνικών) τηλεματικής με περιεχόμενο όπως τηλεϊατρική, τηλεεκπαίδευση, κ.α.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ θα δώσουν νέες δυνατότητες στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΚΠΑ όπως:

 

Βασικές Υπηρεσίες

Οι βασικές υπηρεσίες που θα προσφέρει το δίκτυο ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ είναι:

 

 

Προηγμένες Υπηρεσίες

Οι προηγμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει το δίκτυο ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ είναι:

 

 

Τα κατανεμημένα περιβάλλοντα εργασίας και επικοινωνία με πολυμέσα:

 

Δυνατότητα δημιουργίας κατανεμημένων περιβαλλόντων εργασίας ανεξαρτήτως της φυσικής θέσης των σταθμών εργασίας. Η υποστήριξη κατανεμημένων περιβαλλόντων χρειάζεται για την εκτέλεση κατανεμημένων εφαρμογών, για τη δημιουργία ομάδων εργασίας (workgroups) με κοινό περιβάλλον και αντικείμενο εργασίας (CSCW) και για εφαρμογές πολυμέσων (multimedia) που απαιτείται ο διαμοιρασμός ειδικευμένων περιφερειακών και servers πάνω στο δίκτυο (π.χ. διασύνδεση βιβλιοθηκών, on-line multimedia libraries κ.λ.π.).

 

Επίσης προβλέπεται, σταδιακά, η εισαγωγή τεχνολογιών όπως ΜΒΟΝΕ, Video on Demand (VoD) για επικοινωνίες πολυμέσων υψηλής ποιότητας με δυνατότητες σύνδεσης πολλαπλών χρηστών (broadcast, multicast).

 

Το δίκτυο κορμού στην αρχιτεκτονική δομή του ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ, στις Πανεπιστημιουπόλεις των Ιλισίων και Γουδή, βασίζεται στην τεχνολογία ΑΤΜ, μια σύγχρονη τεχνολογία που μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά προηγμένες υπηρεσίες ευρείας ζώνης (Β-ISDN) και να εξασφαλίσει απεριόριστη μελλοντική επεκτασιμότητα. Ο σχεδιασμός του δικτύου ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ προβλέπει την δικτυακή διασύνδεση ογδόντα δύο (82) κτηρίων και την εγκατάσταση 5.000 περίπου διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών τύπου RJ-45 (δεδομένα και τηλεφωνία) των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν ανάγκες ρυθμών μετάδοσης δεδομένων στον τελικό χρήστη μέχρι 155 Mbps.

Αρχιτεκτονική Δικτύου

Η Αρχιτεκτονική του Δικτύου του ΕΚΠΑ ακολουθεί τη ιεραρχική δομή:

 

Στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων το δίκτυο κορμού υλοποιείται από τρεις ΑΤΜ μεταγωγείς, ένα στο Τμήμα Πληροφορικής, ένα στη Σχολή Θετικών Επιστημών (Tμήμα Χημείας) και έναν στη Φιλοσοφική Σχολή. Οι ΑΤΜ μεταγωγείς διασυνδεέονται μεταξύ τους μέσω οπτικών ινών με ταχύτητα 155 Μbps (ΟC-3c/STM-1) σχηματίζοντας ένα τρίγωνο.

 

Το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από επτά (7) Hubs δευτέρου επιπέδου, ένα Hub κάθε κτηριακό συγκρότημα, τα οποία συνδέονται με τους ΑΤΜ μεταγωγείς μέσω οπτικής ίνας στα 155 Mbps, ενώ με το δίκτυο διανομής διασυνδέονται με ταχύτητα 100 Mbps. Τα Hub 2ου επιπέδου έχουν δυνατότητες LAN Emulation και VLAN. Το δίκτυο διανομής θα αποτελείται από Modular hubs, ένα περίπου για κάθε κτήριο.

 

Για την ενδοκτηριακή διασύνδεση θα εγκατασταθεί σύστημα δομημένης καλωδίωσης του οποίου οι τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν ανάγκες ρυθμών μετάδοσης δεδομένων στον τελικό χρήστη μέχρι 155 Mbps (προδιαγραφές ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, UTP cat.5). Οι διαφορετικοί τύποι διασυνδέσεων που θα παρέχονται στον τελικό χρήστη είναι Shared Ethernet, Switched Ethernet, FastEthernet και ΑΤΜ (σε ορισμένες ερευνητικές ομάδες).

 

Το δίκτυο δεδομένων στη περιοχή Γουδή ακολουθεί τη ίδια αρχιτεκτονική με αυτή του δικτύου δεδομένων στη Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, απλώς αλλάζει ο αριθμός των ενεργών συσκευών. Στις εγκαταστάσεις Γουδή προβλέπεται ένας ΑΤΜ μεταγωγέας, επτά Hubs 2ου επιπέδου και 20περίπου Modular Hubs.

 

Για το δίκτυο δεδομένων στο Κέντρο της Αθήνας ακολουθείται η κλασσική αρχιτεκτονική διασύνδεσης τοπικών δικτύων με δρομολογητές. Προβλέπονται τρείς κεντρικοί κόμβοι οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα τρίγωνο. Τα υπόλοιπα περιφερειακά κτίρια συνδέονται σε κάποιο από τα κεντρικά κτίρια. Για τη διασύνδεση των κτιρίων θα χρησιμοποιηθούν γραμμές Μ1020 με baseband modems στα άκρα.

 

Για τη διασύνδεση των περιοχών προβλέπεται χρήση τριών PCM 2Mbps γραμμών για το σχηματισμό του τριγώνου Ιλίσια, Γουδή, Κέντρο Αθήνας και τριών δρομολογητών. Οι δρομολογητές στα Ιλίσια και Γουδή θα συνδέονται είτε σε ΑΤΜ μεταγωγέα είτε σε ένα Hub 2ου επιπέδου.

 

Η διεθνής σύνδεση του δικτύου του ΕΚΠΑ πραγματοποιείται σήμερα μέσω του κόμβου διεθνούς σύνδεσης του ΕΔΕΤ.

 

 

Δίκτυο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" πλέον των ερευνητικών και αναπτυξιακών του δραστηριοτήτων στο τομέα των Φυσικών Επιστημών, διαθέτει πλούσια δράση και τεχνολογικά επιτεύγματα στο τομέα των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Οι τομείς δράσης αφορούν: High-Performance Computing and Networking, Multimedia Communication & Systems, επικοινωνίες ευρείας ζώνης, ανάπτυξη δικτυακών και πληροφοριακών εργαλείων και υπηρεσιών, σχεδίαση και έλεγχος VLSI, quality acceptance tests of IT+Telecom-Components and products, δορυφορικές επικοινωνίες (satellite station, full duplex), επεξεργασία εικόνας και σήματος, κινητές επικοινωνίες (Mobile Autonomous Radio-Propagation), Measurements Laboratory associated with integraded GIS-System, νευρωνικά Δίκτυα, State of the Art Telecommunication Test-Platforms (DECT,ERMES κλπ.), full testing software supporting communication protocols και protocol tests.

 

Το Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ δημιουργήθηκε το 1984 από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, με σκοπό την ανάπτυξη Εθνικής Δικτυακής Υποδομής και Υπηρεσιών στην Ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Το 1988 το ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ανέλαβε την λειτουργική διαχείριση του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ και ολόκληρη η υποδομή και οι γραμμές διασύνδεσης μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Στα πλαίσια αυτά, το Κέντρο εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διάφορα Ευρωπαϊκά δικτυακά fora και προγράμματα (Cosine/IXI, Ebone, INTERNIC, RARE/TERENA, RIPE, EuropaNET/Dante - του οποίου αποτελεί και Ιδρυτικό Μέλος).

 

Το Κέντρο, ως κόμβος του ΕΔΕΤ, παρέχει σήμερα πρόσβαση στο INTERNET για τους ερευνητές του και σε 20 περίπου Ακαδημαϊκούς και R&D Φορείς με 3 γραμμές πρόσβασης στο ΕΔΕΤ (PCM 2Mbps, Frame-Relay 2Mbps, 128Κbps Hellascom). Αποτελεί τον συντονιστικό Οργανισμό του Ελληνικού National Host, HESTIA (Hellenic Environment, Sites and Telecommunication Infrastructure for ACTS) και σε συνεργασία με το ΕΜΠ συμμετέχει και αναπτύσσει το νέο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ και το ΟΤΕnet.

 

Η δικτυακή υποδομή του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» αποτελείται από σύγχρονη τεχνολογία και παρέχει στους χρήστες του όλες τις προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Το Κέντρο ανανέωσε πρόσφατα την φυσική υποδομή των Ινστιτούτων του στηριγμένη στο πρότυπο τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης EIA/TIA-568, ανανέωσε το τηλεφωνικό του δίκτυο σε τεχνολογία PABX–ISDN, ενώ ένα δίκτυο οπτικών ινών εξασφαλίζει την ενδοεπικοινωνία των Τμημάτων του σε ταχύτητες έως 155Μbps.

 

Η υποδομή του στηρίζεται σε σύνθετη υπολογιστική, τηλεπικοινωνιακή και δικτυακή δομή. Αυτή αποτελείται από ένα υπερυπολογιστικό κέντρο, από multivendor εξοπλισμό (SUN, HP, IBM, SGI, CONVEX, DIGITAL, SIEMENS, FORE, CISCO, NOKIA, TELEBIT, κλπ.) και multiprotocol αρχιτεκτονική (TCP/IP, OSI, DECNET, FDDI, ULTRA, ATM, ISDN, Frame Relay). Το Κέντρο παρέχει δυναμικές διαδικασίες δρομολόγησης και ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών Internet από τις βασικές όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (SMTP, X.400, MMM, MLM, DECNET Mail, POP, IMAP4), μεταφορά αρχείων (FTP, FTAM, DECNET Copy, Kermit), remote access (XXX, TELNET, SET HOST) ως τις πιο δημοφιλείς όπως η «μηχανή» WWW. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου, USENET-News, X.500, Anon-FTP, Dialup/SLIP/PPP lines έως 28.8Kbps, mailing lists και υπηρεσίες HelpDesk

 

Η Συμμετοχή του Κέντρου σε Εθνικά (EPET I & II) και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (RACE, ACTS, TELEMATICS, ESPRIT, κλπ.), προσδίδει στο Κέντρο πολύτιμο know-how στην ανάπτυξη νέων και σύγχρονων τηλεματικών εφαρμογών όπως video-conference & multimedia collaboration συστήματα. Τα πειράματα – trials, λειτουργούν στα υπάρχοντα ΑΤΜ LANs τεχνολογίας FORE και CISCO. Το Κέντρο, στα πλαίσια του National Host–NICE Project) υλοποίησε με επιτυχία διεθνείς διασυνδέσεις τεχνολογίας ΑΤΜ με δορυφορικές ζεύξεις στα 17Mbps και 34 Μbps και CSCW εφαρμογές (Computer Supported Collaborative Work) on top of ATM. Τα τρέχοντα σχέδια του Κέντρου περιλαμβάνουν την εξασφάλιση QoS (quality of Service), τεχνικές multicasting, wireless networking και VoD (Video on Demand).

 

 

 

παραρτημα ΙΙ. Το ΑσκληπιεΙο ΠΑρκο ΑθηνΩν και το ΝΕο ΠανεπιστημιακΟ ΝοσοκομεΙο

 

(το κείμενο αυτό συντάχθηκε από τον Αν. Καθ. Δημήτριο Σωτηρίου, τον Οκτώβριο του 1997)

 

Πολλές φορές στο παρελθόν, εκφράστηκαν απόψεις συνηγορούσες υπέρ της κατασκευής ενός νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, γιά τις ανάγκες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αναγκαιότητα είναι σχεδόν προφανής. Η δημιουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δεν βρίσκει αντίθετο κανέναν, ιδιαίτερα μάλιστα τώρα, που το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση και έχουν δρομολογηθεί και διασφαλιστεί οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες.

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελέιται από 27 Κλινικές διασκορπισμένες σε Νοσοκομεία του λεκανοπεδίου. Από αυτές οι 25 βρίσκονται στον επονομαζόμενο ’ Βορειοανατολικό άξονα’ δηλαδή στα Νοσοκομεία Ευαγγελισμός (2), Συγγρού (1), Ευγενίδειο (1), Αρεταίειο (3), Αιγινήτειο (2), Αλεξάνδρας (2), Ιπποκράτειο (3), Λαικό (5), Αγία Σοφία (1), Αγλαϊα Κυριακού (1), Σωτηρία (3) και Γενικό Κρατικό (1). ‘Ολα τα προαναφερθέντα νοσοκομεία βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 3 χιλιομέτρων γύρω από τα Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής, στην περιοχή Γουδή. Δεδομένου όμως ότι όλα τα Νοσοκομεία αυτά βρίσκονται σε ένα από τα πλέον πυκνοκατοικημένα και πολυσύχναστα τμήματα του αστικού ιστού του λεκανοπεδίου, η διακίνηση φοιτητών, καθηγητών, εργαζομένων στην υγεία αλλά και ασθενών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η κατάσταστη αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπισθεί το ταχύτερο, πρός όφελος των ασθενών και του εκπαιδευτικού και νοσηλευτικού έργου που παρέχει η Σχολή.

 

Το Νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δυναμικότηταν 1000 περίπου κλινών, είχε σχεδιαστεί να κτιστεί σε οικόπεδο του κληροδοτήματος Αρεταίου εκτάσεως 100 περίπου στρεμμάτων, πίσω από το Νοσοκομείο Σωτηρία. Παρά τις τρείς θεμελιώσεις, η Κυβέρνηση δεν έδωσε τελικά την σχετική άδεια κατασκευής. Αντίθετα προτάθηκε στην Ιατρική Σχολή, η διάθεση του υπό κατασκευή νοσοκομείου στη Δυτική Αττική, δυναμικότητας 700 περίπου κλινών, πρόταση που έγινε τελικώς δεκτή.

 

Το 1994 ο γράφων συνέλαβε την ιδέα της ενοποιήσεως των χώρων από τη περιοχή Γουδή του Δήμου Αθηναίων, μέχρι και τις παρυφές των Δήμων Παπάγου και Ζωγράφου. Στο χώρο αυτό λειτουργούν 8 νοσοκομειακές μονάδες. Συνεπώς θα ήταν σχεδόν παραλογισμός η κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου 1000 περίπου κλινών, χωρίς πρόνοιες για τις υπάρχουσες μονάδες και χωρίς μελέτες των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος και ειδικότερα των κυκλοφοριακών προβλημάτων που θα ανέκυπταν.

 

Στόχος της ενοποιήσεως των χώρων είναι η δημιουργία κατ’ αρχάς ενός περιβαλλοντολογικού πάρκου, που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή και ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με πλήρη σεβασμό του ιατρικού χαρακτήρα της περιοχής. Στο χώρο αυτό θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ποιότητας, αναλόγων του επιπέδου του πολιτισμού που όλοι επιθυμούμε.

 

Η ιδέα της δημιουργίας του ‘Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’ υποστηρίχθηκε άμεσα και αποφασιστικά από τον γλύπτη Θόδωρο, Καθηγητή Πλαστικής του ΕΜΠ και έτσι γεννήθηκε η ιδέα των ‘Συγχρόνων Ασκληπιείων’, ως χώρων εντός των οποίων θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και προνοίας, σε ένα περιβάλλον όπου η Υγεία θα είναι μέρος του Πολιτισμού και αντιστρόφως.

 

Το “Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών” ως είναι αυτονόητο, λόγω του προεξάρχοντος ιατρικού χαρακτήρα της περιοχής συνδέθηκε, με την δημιουργία του πρώτου Συγχρόνου Ασκληπιείου. Οι πρωτοβουλίες για την δημιουργία του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών και την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα θέματα των Συγχρόνων Ασκληπιείων, έχουν αναληφθή από το Σωματείο ‘Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών’, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1994. Το Σωματείο συνεργάζεται ήδη με τους δήμους Ζωγράφου, Αθηναίων και Παπάγου και τον Οργανισμό Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.

 

Η πρότασή μας προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Υπουργείο Χωροταξίας είναι το Ασκληπιείο Πάρκο να αποτελέσει το φυσικό περιβάλλον εντός του οποίου θα δημιουργηθούν οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με χρήση όμως αποκλειστικά των υπάρχοντων κτηρίων, αφού ανακαινιστούν βάσει διεθνών προδιαγραφών ή αντικατασταθούν υπό προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί ο χώρος του Ασκληπιείου Πάρκου από την κατασκευή πολλών νέων κτηρίων και των βοηθητικών εγκατασατέσεων όπως χώρων σταθμεύσεως, δρόμων προσπελάσεως κλπ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εντός του χώρου αυτού είναι ήδη εγκατεστημένες 12 Πανεπιστημιακές Κλινικές επί συνόλου 27, αριθμός, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των Κλινικών, αν βέβαια θεωρηθεί ο αριθμός αυτός, ως ο πλέον ενδεδειγμένος βάσει επιστημονικών και εκπαιδευτικών κριτηρίων.

 

Με την προτεινόμενη λύση θα διατηρηθούν όλα τα κτήρια που ειδικοί θεωρούν ως ιστορικά ή διατηρητέα, θα επιβαρυνθεί στο ελάχιστο δυνατό η περιοχή του Ασκληπιείου, η οποία θα αποδοθεί στους κατοίκους του λεκανοπεδίου, ως ένα Σύγχρονο Ασκληπιείο. Παράλληλα θα διατηρηθεί η Ιατρική Σχολή στον “παραδοσιακό της χώρο” και θα βελτιωθεί αποφασιστικά η σημερινή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται και από επίσημα χείλη, ως απαράδεκτη.

 

Η πρόταση μας είναι απόλυτα εφικτή και μπορεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες όλων μας, για ανθρώπινες συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και κατάλληλες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

 

Η δημιουργία του Ασκληπιείου Πάρκου μπορεί να αποτελέσει το πρώτο υπόδειγμα δημιουργίας νέου τύπου μονάδων υγείας και πρόνοιας, αναβιώνοντας την αρχαία κλασσική αντίληψη των Ασκληπιείων, όπου Υγεία και Πολιτισμός ‘θεραπεύονται’ παράλληλα και αρμονικά με αξιοθαύμαστο τρόπο.

 

Ελπίζουμε ότι η πρότασή μας θα τύχει της προσοχής των αρμοδίων και θα αποτελέσει την απαρχή ενός γόνιμου διαλόγου και δραστηριοποίησεως γύρω από τις αρχές και τις ιδέες για τη δημιουργία Συγχρόνων Ασκληπιείων.

 

 


 

παραρτημα ΙΙΙ. ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙειΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

 

 

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, δημιουργεί ήδη σελίδες για το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό. Η πρόσβαση στις σελίδες αυτές προγραμματίζεται για τις αρχές του 1998. Οι πληροφορίες θα είναι σε Ελληνική και Αγγγλική γλώσσα.

Η διεύθυνση είναι : http://asclepieion.mpl.uoa.gr